3 lata rekompensaty za 30 lat banicji

jak już wielokrotnie pisaliśmy, obchody 100-lecia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (od 1936 Urząd Radiotelegraficzny Boernerowo), chociażby ze względu na ponad siedemdziesięcioletnie rugowanie jej istnienia, winny trwać trzy lata, od 2021 do 2023. Ten czas pozwoliłby na uświadomienie Polakom i zagranicy jak dużym technologicznym i logistycznym wyzwaniem była budowa TRCN w trzy lata!

Cieszy nas niezmiernie, iż Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice zaproponowała Radnym Gminy Stare Babice podjęcie stosownej uchwały.
Niestety, szokuje nas oportunizm lub niezrozumienie przez kilku Radnych RG Stare Babice doniosłości Sprawy i niedocenienie inicjatywy Młodych Radnych MRD Stare Babice (poniżej link).

W związku z tym, zwracamy się z ogromną PROŚBĄ (apelem) do Radnych Rady Gminy Stare Babice, o przychylenie się do apelu tak wspaniałej Młodzieży, jak i dostrzeżenie unikatowej szansy promocji Gminy Stare Babice i jej roli jaką odegrała w międzywojennej historii Polski.

Link do posiedzenia Komisji RG…

Obchody 100-lecia Radiostacji Transatlantyckiej – stanowisko Rady Dzielnicy Bemowo

niestety, radni reprezentujący wyborców PiS znowu są obstrukcją – tym razem w kwestii świętowania 100-lecia TRCN!
Poniżej fragment XXIX Sesji RD-Bemowo od momentu uzasadnienia potrzeby i obowiązku organizowania obchodów stulecia. Referujący to Jarosław Chrapek, jeden z działaczy na rzecz przywrócenia Transatlantyckiej Radiowotelegraficznej Centrali Nadawczej należytego miejsca w historii Polski i świadomości obywateli. [temat TRCN od czasu nagrania 3:11:33]

Naszym zdaniem obchody powinny zacząć się w tym roku 2021 i zakończyć jesienią 2023, między innymi po to, by uświadomić jakim wyzwaniem technologicznym i logistycznym w tamtych czasach była realizacja TRCN oraz, że dokonano tego w niespełna 3 (trzy) lata od idei do uruchomienia!

Stulecia obchodzimy raz, zabytek niszczeje, pamięć się zaciera, trzeba o niego odpowiednio dbać, odpowiednio pielęgnować pamięć o nim…

Badania Narodowego Instytutu Kultury pokazują, że to samorządy, poprzez swoje kompetencje, są najbardziej odpowiednim podmiotem, by zajmować się lokalnym dziedzictwem kulturowym…

(cytaty z prezentacji Jarosława Chrapka – 27 stycznia 2021 – Sesja Rady Dzielnicy Bemowo)
.
źródło

Pawilon Wystawowy Radiostacji Babice – kamień węgielny pod przyszłe muzeum

Zrzutka na budowę Pawilonu Wystawowego Radiostacji Babice – kamień węgielny pod przyszłe muzeum.

Wizją naszego bratniego Stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” jest stworzenie miejsca, w którym upamiętniana byłaby historia Radiostacji Babice oraz polskiej radiotechniki. Celem obecnej zbiórki pieniężnej jest pozyskanie niezbędnych środków do stworzenia Pawilonu Wystawowego Radiostacji Babice, w którym w nowoczesny multimedialny sposób opowiemy o jej ciekawej historii. Pawilon wystawowy jest zaczątkiem przyszłego „Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”.

więcej info na
https://zrzutka.pl/esgy74

Zapraszamy do wspierania inicjatywy Stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza”

Pomoc sąsiedzka na osiedlu Boernerowo

Drodzy sąsiedzi, może się zdażyć, że jakieś rodziny muszą być na kwarantannie, ktoś choruje, ktoś po prostu nie ma sił – dawajcie znać, nie krępujcie się prosić o pomoc. Jest nas tu na Boernerowie i okolicy dużo, dużo młodych – zawsze można napisać, zadzwonić.

Jest też grupa …/widzialna.reka.warszawa.bemowo

Są 2 lokalne stowarzyszenia… pamiętajcie i nie krępujcie się – jeżeli coś potrzeba piszcie. <źródło tekstu i grafiki>