Panie Doktorze, po stokroć dzięki!

26 marca br. zmarł w wieku 93 lat, zasłużony mieszkaniec naszego osiedla,

płk dr Jan PODGÓRSKI

Lekarz i społecznik

Krótka biografia, wspomnienie przez Jana Ignacego Boernera:

Podczas Powstania Warszawskiego mieszkając w Żyrardowie, jako wolontariusz w punkcie sanitarnym, opatrywał powstańców i mieszkańców warszawskich, którym udało się wydostać z miasta. Zaważyło to na dalszym jego życiu – studiował na Warszawskiej Akademii Medycznej, po ukończeniu której został wcielony do wojska i przydzielony do Pułku Myśliwskiego stacjonującego na Lotnisku Bemowskim. Po utworzeniu Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, dostał tam przydział i służył aż do emerytury.

W czasie studiów zaczął chodzić na Akademickie Pielgrzymki do Częstochowy jako opieka sanitarna. Leczył też bezinteresownie sąsiadów i znajomych na naszym Osiedlu. Był członkiem zaplecza medycznego kilku Pielgrzymek Papieskich do Polski.

W latach 1994-1998 był radnym pierwszej kadencji nowo powstałej wtedy z Dzielnicy Wola, Gminy Warszawa-Bemowo.

W 1997 roku założył przy Boernerowskim kościele, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Był jej prezesem przez trzy kadencję, a więc do roku 2007.

Odszedł przyjazny i życzliwy ludziom Człowiek.
Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia i żalu.

Pogrzeb odbędzie się 2 kwietnia br. (DZIŚ) o godzinie 1100 na cmentarzu którego nazwy w tej chwili celowo nie podajemy, by nie narazić potencjalnych uczestników na zarażenie czy chociażby konflikt z oficjalnymi zakazami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii – PROSIMY O UCZESTNICTWO DUCHOWE. Msza żałobna w naszym kościele z tych samych powodów, zostanie odprawiona w najbliższym możliwym czasie.
By uniknąć wszelkich spekulacji w tym nietypowym okresie, podajemy, że zgon NIE nastąpił w wyniku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (inaczej: NIE w wyniku choroby CoViD-19)

czas przetrwania koronawirusa SARS-CoV-2 na różnych powierzchniach i w aerozolach

Z badań wynika, że jest on podobny, co czas przetrwania SARS-CoV-1, który wywołał epidemię SARS przed kilkunastu laty.

Ogólnie rzecz biorąc, stabilność SARS-CoV-2 i SARS-CoV-1 jest bardzo podobna. Stwierdziliśmy, że aktywny wirus może być obecny w aerozolach do 3 godzin po aerozolizacji, do 4 godzin na miedzi, do 24 godzin na kartonie i do 2-3 dni na plastiku i stali nierdzewnej. Oba wirusy wykazywały podobny okres półtrwania w aerozolach, gdzie mediana wynosiła około 2,7 godziny. Oba wykazują dość długi czas przetrwania na stali nierdzewnej i polipropylenie w porównaniu z miedzią i kartonem. Mediana okresu półtrwania SARS-CoV-2 wynosi 13 godzin na stali i 16 godzin na polipropylenie. Wyniki naszych badań wskazują, że droga transmisji przez aerozole i powierzchnie jest możliwa, gdyż wirus pozostaje aktywny w aerozolach przez wiele godzin, a na powierzchniach przez wiele dni – czytamy w artykule Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1 [PDF]

Źródła informacji PDF oraz powyższy tekst (tłumaczenie) z kopalniawiedzy.pl

SARS-CoV-2 i CoViD-19 jasno, ale i precyzyjnie

na naszą prośbę Pani dr nauk medycznych, specjalista mikrobiolog Jolanta Krzysztoń-Russjan opracowała notatkę na temat. Notatka niezmiernie cenna, bo jasno, ale też ze szczegółami pozwalającymi na precyzyjne szukanie dodatkowych, akademickich informacji.

Autorce serdecznie dziękujemy. Poniżej dokument w formacie .pdf do przeczytania lub pobrania i rozpowszechniania 🙂

Smrodzenie z wysypiska – MPO zakończyło, a Byś rozpocznie?

Źródło: Stowarzyszenie Czyste Bielany
” Ogłaszamy protest mieszkańców Bielan przeciwko zwożeniu śmieci i odorowi na Bielanach. Już dość tego smrodu od obu instalacji MPO przetwarza ogromne ilości odpadów zielonych a BYŚ coraz więcej przetwarza odpadów komunalnych. Bielany to nie śmietnisko – jak najszybciej prosimy się stąd wynieść i już nie obchodzi nas, że Miasto nie ma pomysłu na śmieci. Miasto miało 6 lat na zrównoważoną gospodarkę odpadami, a okazuje się, że to tylko łatanie dziur i gaszenie pożaru. Nie zgadzamy się na traktowanie naszego terenu gdzie mieszkamy i żyjemy jak śmietnisko. Mówimy DOŚĆ.
Przyjdź na protest zawalcz o Bielany, zawalcz o swój dom ! “

Stowarzyszenie Czyste Bielany walczy o sprawę dla nas również istotną – dołączajmy się do protestów i działań administracyjnoprawnych by nie dopuścić do ponownego zasmrodzenia okolicy!
SOBOTA (29 lutego 2020) godz. 11:00 do 13:00. Zbiórka na parkingu róg ulic Wóycickiego i Wólczyńskiej