15 X wybieramy wartości i możliwości

(aktualizacja 17 października 2023)

Okręgowe Komisje Wyborcze w Szkole Podstawowej Nr 150 na Boernerowie:

  • OKW Nr 712: frekwencja 89,44 % (89,34) <link>
  • OKW Nr 711: frekwencja 86,02 (85,43) % <link>

(wpis 11 października 2023)

Towarzystwo Boernerowo jako osoba prawna, organizacja pozarządowa (NGO), bazuje w swoich działaniach na porządku prawnym i z niego wynikających możliwościach realizowania celów statutowych.

Stanowiąc część lokalnej społeczności znamy jej potrzeby i aspiracje lepiej niż chociażby jednostki samorządu terytorialnego czy tym bardziej władze centralne administracji państwowej.

To ile możemy i jak skutecznie możemy działać zależy od ustawodawcy, a następnie od niezależnego, strzegącego praw obywatela wymiaru sprawiedliwości. Przywilej bycia stroną w sprawach dotyczących interesu mieszkańców oraz możliwość szybkiego i skutecznego odwołania się w sporach administracyjno-prawnych, w przyjaznej samorządności atmosferze politycznej, jest dla naszego funkcjonowania sprawą zasadniczą.

Większość projektów lokalnych zależy od finasowania z budżetu samorządowego i należnych regionom środków europejskich. Praktykowana ostatnio rezygnacja z funduszy europejskich i nieefektywne finansowanie z centralnie zarządzanego długu publicznego, to prosta do przewidzenia i już widoczna otchłań odsetkowych zobowiązań pożerających przyszłe budżety i marzenia lokalnych społeczności.

O czym i w jakim stopniu obywatel, np. mieszkaniec Boernerowa, będzie mógł rozstrzygać w kolejnych latach, zdecydują wybrane 15 października przez tychże obywateli partie i koncepcje polityczne.

Mając na uwadze powyższe oraz z perspektywy pełnionej funkcji, namawiam niezdecydowanych i wszystkich dotychczas niegłosujących do udziału w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu – wyborów wyjątkowo ważnych, dotykających swoimi konsekwencjami każdego obszaru naszego codziennego życia zarówno w najbliższym już turbulentnym czasie, jak i w przyszłości.

Sekretarz Towarzystwa Boernerowo
Grzegorz Komorowski.

Podaj dalej za pomocą: