Inicjator budowy osiedla BOERNEROWO

Pułkownik dyplomowany, inżynier
Ignacy BOERNER
1875 — 1933

  • pepesowiec, legionista, w I brygadzie dowodził saperami
  • 11 listopada 1918 roku w Warszawie, mianowany został przez Piłsudzkiego oficerem łącznikowym przy Soldatenracie czyli Niemieckiej Radzie Żołnierskiej. W przeciągu 8 dni wywiózł 22 transportami kolejowymi blisko 30 tysięczny garnizon niemiecki z Warszawy
  • w latach 1923-24 Attaché Wojskowy w Moskwie. W latach 1926-27 dowódca 5 pułku saperów w Krakowie
  • 13 kwietnia 1929 upada rząd Kazimierza Bartla a już 15 powołano nowy z premierem Kazimierzem Świtalskim w którym Ministerstwo Poczt i Telegrafu objął Ignacy Boerner. Pełnił ten urząd w następnych 5 rządach – Kazimierza Bartla, Walerego Sławka, Józefa Piłsudskiego, ponownie Walerego Stawka i Aleksandra Prystora
  • Dla zapewnienia pocztowcom lepszych warunków mieszkaniowych, powołał w kwietniu 1932 roku Towarzystwo Popierania Budowy Własnych Domów Pracowników Łączności, będące mózgiem przedsięwzięcia. Towarzystwo to 52,5 ha parcelę pozostałą po budowie Transatlantyckiej Radiostacji w Babicach podzieliło na 284 posesję o powierzchni 700 do 1500 m.kw. Uzyskało kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego oprocentowane na 3,75% do spłaty w ciągu 15 lat dla domów drewnianych i 20 lat murowanych.
  • Projektanci inż.inż. Adam Jurewicz i Adam Kuncewicz wytyczyli trzy główne ulice i trzy poprzeczne, w lipcu ruszyła budowa 56 domów Pierwszego Osiedla Łączności, a już w październiku zostały one przekazane do zasiedlenia. Były to domy drewniane zaprojektowane przez inż. arch. Wandę Boerner-Przewlocką bratanicę Ignacego, z przewidzianą możliwością rozbudowy o powierzchni 33 do 144 m2.
  • Do budowy fundamentów wykorzystani łom betonowy z rozbiórki starych fortów. Ściany zewnętrzne i nośne robiono z nieodżywiczonych 14 cm bali sosnowych, od zewnątrz obite papą i oszalowane deskami, od wewnątrz położono tynk na podkładzie z mat trzcinowych
  • Sama architektka po wojnie mieszkała w Anglii, gdzie w 1952 roku zdobyła II nagrodę za dekorację Trasy Koronacyjnej Królowej Elżbiety


Boernerowo – dom jednorodzinny drewniany Typu A

Boernerowo. Jednorodzinny dom drewniany – Typ A
Boernerowo. Plan jednorodzinnego domu drewnianego – Typ A


Boernerowo – dom jednorodzinny drewniany Typu B

Boernerowo. Dom jednorodzinny drewniany – Typ B
Boernerowo. Dom jednorodzinny drewniany – Typ B


Boernerowo. Dom jednorodzinny drewniany Typu C

Boernerowo. Dom jednorodzinny drewniany – Typ C


Boernerowo. Dom jednorodzinny drewniany Typu D

Boernerowo. Dom jednorodzinny drewniany Typu D


Boernerowo. Dom jednorodzinny drewniany Typu E

Boernerowo. Dom jednorodzinny drewniany Typu E

.
Domy murowane

.

Podaj dalej za pomocą: