Dom Sąsiedzki Boernerowo

Staramy się dla Boernerowa pozyskać tzw. „Dom Sąsiedzki” czyli lokal będący w niemalże nieograniczonym stopniu w dyspozycji najbliższej społeczności/sąsiedztwa, a przeznaczony na spotkania, najlepiej połączone z aktywnością wypływającą z tejże i organizowaną prze tę społeczność. Formalna nazwa takiego użytkowania to MAL – miejsce aktywności lokalnej.

Oto kilka przykładów wykorzystania, a na końcu oficjalne informacje Urzędu Miasta Warszawy 🙂

Tu więcej o DOMACH SĄSIEDZKICH i MAL-ach