Dom Sąsiedzki Boernerowo – MAL Boernerowo

Staramy się dla Boernerowa pozyskać tzw. „Dom Sąsiedzki” czyli lokal będący w niemalże nieograniczonym stopniu w dyspozycji najbliższej społeczności/sąsiedztwa, a przeznaczony na spotkania, najlepiej połączone z aktywnością wypływającą z tejże społeczności i organizowaną prze tę społeczność. Formalna nazwa takiego użytkowania to MAL – miejsce aktywności lokalnej.
MAL nie jest dedykowany jakiekolwiek organizacji czy działalności. Z założenia musi być od „zagracenia” jedną funkcją, musi być uniwersalny i elastyczny, dający się szybko dostosować do proponowanych spotkań, zajęć…

Towarzystwo Boernerowo od roku 2018 zabiega u władz Dzielnicy i Miasta o przekazanie jednej z nieruchomości będących w zasobach Dzielnicy na terenie osiedla Boernerowo, na tzw. „Dom Sąsiedzki” (instytucja już obecnie nie promowana przez Miasto), w którym prowadzona byłoby aktywność mieszkańców Boernerowa w ramach zachowanej jeszcze instytucji „Miejsce Aktywności Lokalnej” (więcej „definicji” na stronie Miasta: https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/mal)PRZYKŁADOWE AKCJE W MALACH:

Tu więcej o DOMACH SĄSIEDZKICH i MAL-ach

Podaj dalej za pomocą: