O nas

Kontakt: +48 797 529 802
kontakt@boernerowo.org

Jesteśmy stowarzyszeniem mieszkańców i sympatyków osiedla Boernerowo dla których zarówno historia jak i przyszłość Boernerowa są istotne, a pomiędzy „czynami istotnymi”, staramy się działać na rzecz dobrosąsiedzkiej wspólnoty, aktywowania potencjału twórczego/kulturowego mieszkańców, stwarzania okazji do wspólnego spędzania wolnego czasu, zabawy, rekreacji oraz wykorzystywania zasobów jakie daje nam nasze osiedle, jego mieszkańcy i okolica.

W czerwcu 2018 roku, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000734920 zostało zarejestrowane stowarzyszenie „Towarzystwo Boernerowo”. Będąc zorganizowaną grupą społeczną, posiadającą osobowość prawną, nie tracimy czasu na mobilizowanie wokół spraw, zbieranie podpisów itd., a działamy na rzecz Boernerowa. Z tego powodu chcemy reprezentować jak najszerszą grupę mieszkańców i zapraszamy do członkostwa   pasywnego lub aktywnego. We wniosku (poniżej do pobrania) znajdą Państwo krótkie wyjaśnienie, a poniżej (na grafice) bardziej formalnie o nas:

Uwaga: Zgodnie ze Statutem oraz uchwałą Zarządu Towarzystwa Boernerowo z dnia 29 września 2022, w skład Zarządu TB weszła koleżanka KRYSTYNA SKROBISZ, która przejęła również od kolegi Sławomira Wrońskiego funkcję skarbnika. Proces uwidocznienia tych zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy w toku. Zgodnie z prawem, przeprowadzona zmiana jest skuteczna z dniem podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały.

.

Nasze konto bankowe do wpłat i darowizn: 
15 1750 0012 0000 0000 4000 6222

Uwagi statutowe: Towarzystwo Boernerowo, zgodnie ze swoim statutem, jest stowarzyszeniem światopoglądowo i politycznie neutralnym. Neutralnym, czyli unikającym wszelkich zachowań, które mogą dzielić społeczność Boernerowa w tych kwestiach oraz podejmującym działania przeciwko próbom wykorzystania stowarzyszenia bądź organizowanych przez nie wydarzeń do manifestowania tychże kwestii. Jednocześnie dążymy do współpracy ze wszystkimi organizacjami, które przez poszczególnych członków Społeczności Boernerowa uważane są za istotne i którym zależy na naszym wspólnym, dobrosąsiedzkim pożyciu.

Nasza polityczna neutralność nie znaczy politycznej obojętności. Jako organizacja pozarządowa działająca na poziomie samorządu jesteśmy za wzmocnieniem znaczenia lokalnych społeczności w procesie legislacyjnym jak i rozstrzygnięciach administracyjnoprawnych mogących dotyczyć mieszkańców i szeroko rozumianego środowiska w którym przebywają.

O stronach internetowych: Wpisy na stronach boernerowo.org oraz subdomenach domeny boernerowo.org redagowane są przez Sekretarza Towarzystwa Boernerowo. Nie są one, ze względów organizacyjnych, każdorazowo konsultowane z całością Zarządu TB i dlatego nie mogą być traktowane każdorazowo jako oficjalne stanowisko Zarządu Towarzystwa Boernerowo.

Dojazd do nas komunikacją miejską (link)

Podaj dalej za pomocą: