„Działka 180” – deweloperka pomiędzy północnym i południowym rezerwatem „Łosiowe Błota”

Sytuacja na dzień 5 stycznia 2024

Apel do Dewelopera i Prokuratury

Z doniesień medialnych wynika, że Prokuratura Rejonowa w Warszawie prowadzi dochodzenie z art. 181 §1 k.k. ” Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Naszym zdaniem, w wypadku działań budowlanych na działce nr 180 w Janowie, wiele pozostałych artykułów Rozdziału XXII k.k. (Przestępstwa przeciwko środowisku) znalazłoby zastosowanie, chociażby art. 188 „Kto, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa istniejący obiekt budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą zagrażającą środowisku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W świetle art. 335 k.p.k. (skazanie bez rozprawy), w szczególności zapisu „Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego.

apelujemy do Dewelopera
o przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 180 w Janowie i skorzystanie (w porozumieniu z Prokuraturą) z możliwości jakie daje art. 335 k.p.k.


Tego typu rozwiązanie miałoby wiele korzyści:

  • ocalenie Rezerwatów Łosiowe Błota i integralności Lasu Bemowskiego jako kompleksu otulającego Kampinowski Park Narodowy;
  • ostateczne rozwiązanie „problemu” działki nr 180 w Janowie;
  • podkreślenie, że nie surowość prawa, a jego konsekwentne egzekwowanie w intencji zamierzonej ochrony stanowi o jego skuteczności i oddziałuje prewencyjnie;
  • pozwoli wszystkim stronom (Deweloperowi, Prokuraturze, organom administracji państwowej i samorządowej oraz tysiącom społeczników zaangażowanych w obronę Lasu Bemowskiego, a tu szczególnie rezerwatów przyrody Łosiowe Błota) wyjść z tego, trwającego latami, sporu.

Inną kwestią jest ewentualne powołanie oskarżyciela pomocniczego strony społecznej (mieszkańców) poszkodowanych działaniami ingerującymi w środowisko naturalne w którym żyją i zapewne okoliczni mieszkańcy w jakimś stopniu mają prawo do reprezentowania interesów bezpośrednich poszkodowanych, czyli flory i fauny Lasu Bemowskiego.

Tymczasem zapraszamy do permanentnego, społecznego monitoringu ewentualnych działań deweloperskich na działce nr 180 w Janowie, czyli w Lesie Bemowskim pomiędzy północnym i południowym obszarem Rezerwatu Łosiowe Błota:

<źródło>

Poniżej kilka z wielu pism jednoznacznie określających stan prawny:

źródło
źródło
Jest też zakaz prowadzenia dalszych prac budowlanych – tym bardziej mamy prawo do zgłaszania wszelkich naruszeń prawa.
https://www.facebook.com/243680886137894/videos/333578514564731

SPOŁECZNY MONITORING – weź udział dla zdrowia Lasu Bemowskiego i swojego zdrowia 🙂

Dziękujemy wszystkim, którzy już zaangażowali się w akcję Społeczny monitoring działki 180 w Lesie Bemowskim. Dzięki Wam ujawniliśmy, że zniszczona poprzez m.in. wstawienie rur w kanał tama bobrów znów została poddana ingerencji – rury zniknęły i pojawiły się gałęzie, jakby bobry same interweniowały… albo ktoś w ich imieniu…
Bądźcie czujni także wobec wszelkich pojazdów zbliżających się do działki nr 180 – zgodnie z zapowiedzią z protestu, wójt Urząd Gminy Stare Babice doprowadził do postawienia znaku zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych. Oznacza to, że takie pojazdy na drodze do działki można zgłaszać na policję.

https://www.facebook.com/towarzystwoboernerowo/posts/766112157290861

Przypominamy jest to znak B5, który zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.

https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/

Podaj dalej za pomocą: