Boernerowo 2.0

[strona w przygotowaniu]

Przedstawienie problemu

W chwili obecnej osiedle, składa się w dużej mierze z przedwojennych drewnianych i murowanych domów, częściowo zachowanych, częściowo przebudowywanych w latach zanim teren został objęty ochroną konserwatorską, oraz budynków powojennych wznoszonych w rozmaitych stylach, w większości niemających nic wspólnego z charakterem przedwojennego założenia. Wiele nowych obiektów powstało na miejscu rozebranych boernerowskich drewnianych domów, które z różnych powodów nie odpowiadały potrzebom i planom ich właścicieli.

Niestety proces degradacji osiedla postępuje mimo objęcia terenu osiedla ochroną konserwatorską, a wybudowane niemal 90 lat temu drewniane domy jednorodzinne w dużej mierze nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom. Stan techniczny przedwojennych drewnianych domów będzie się pogarszać w świetle nieopłacalności inwestowania w ich remonty. Trudno też oczekiwać, że osiedle będzie przyciągać nowych mieszkańców skłonnych zainwestować w tutejsze przedwojenne nieruchomości, skoro nie odpowiadają one potrzebom współczesnej rodziny.

Słuszna przecież ochrona konserwatorska niestety stanowi dużą przeszkodę lub wręcz uniemożliwia modernizację i dostosowanie tych domów do współczesnych potrzeb, zniechęca zatem do zakupu nieruchomości na Boernerowie. Można się spodziewać celowego doprowadzania domów do stanu usprawiedliwiającego ich rozbiórkę z powodów technicznych, aby można było na ich miejscu wybudować nowe budynki lub sprzedać działki bez kłopotliwej zabudowy. Takie przypadki już mają miejsce: zwłaszcza drewniane domy są rozbierane pod pretekstem stanu zagrażającego bezpieczeństwu ludzi.

Ochrona przedwojennych boernerowskich domów w obecnym kształcie tworzy sytuację patową i w efekcie nieuchronnie będzie prowadzić do stopniowej degradacji i zniszczenia tego unikatowego osiedla.
W trosce o zachowanie wyjątkowego, historycznego charakteru osiedla i jego najcenniejszych aspektów, a jednocześnie pragnąc dostosować osiedle do potrzeb i aspiracji dzisiejszych i przyszłych mieszkańców Boernerowa, proponujemy niniejszy plan.

Zachowując charakter objętej ochroną konserwatorską zabudowy Boernerowa, dedykowany zespół dokonałby analizy i uzgodnił możliwe ramy modernizacji kilku typów domów drewnianych tworzących przedwojenne osiedle Boernerowo, tak, aby zmodernizowane domy dostosować do potrzeb współczesnej rodziny i wymogów dzisiejszego życia, jednocześnie zachowując charakter objętej ochroną konserwatorską zabudowy i nawiązując do historii oraz filozofii projektu osiedla, tworząc tym samym drugi rozdział historii architektonicznej Boernerowa.

Proponowane przez nas rozwiązanie

Proponujemy powołanie dedykowanego zespołu, który stworzy ramy dla przyszłej rewitalizacji, ogłosi otwarty konkurs architektoniczny. W ramach konkursu powstałyby projekty umożliwiające dostosowanie przedwojennych domów do dzisiejszych potrzeb, uwzględniające wytyczne konserwatorskie oraz zachowujące unikatowy chroniony charakter osiedla.


Dla zainteresowanych „obowiązkowa” lektura:

Poniżej przypominamy doskonałe opracowanie prof. Małgorzaty Rozbickej o Boernerowie w formacie .pdf do pobrania:

Podaj dalej za pomocą: