Towarzystwo Boernerowo a inne NGO

Towarzystwo Boernerowo z należytym szacunkiem odnosi się do innych stowarzyszeń działających na terenie osiedla Boernerowo i pragnie nie być postrzegane jako „konkurencja” tychże.

Jest rzeczą oczywistą, iż stowarzyszenia tworzą ludzie i atmosfera w nich panująca jest wynikiem interakcji, która już siłą natury ludzkiej może komuś „nie pasować”. Dlatego ważnym jest by każdy, kto chce w zorganizowany sposób działać na rzecz Boernerowa, mógł „odnaleźć się” w „swojej” grupie.

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, iż Towarzystwo Boernerowo dąży do wszelkiej współpracy w działaniach na rzecz Boernerowa.

Jednocześnie dla wszystkich tych, którzy nie chcą lub z jakichś powodów nie mogą identyfikować się z którymś ze stowarzyszeń, mamy propozycję „dyskretnego uczestnictwa”. Po prostu przy kontaktach z nami prosimy jednoznacznie i bez uzasadniania wyartykułować swoją wolę pozostania „anonimowym uczestnikiem”, będziemy to respektować. Dla nas ważna jest wola i opinia każdego mieszkańca lub sympatyka osiedla Boernerowo.

.Podaj dalej za pomocą: