Jan Podgórski

Jan Podgórski

W dniu 26 marca 2020 roku zmarł w wieku 93 lat dr płk. Jan Podgórski.

68 lat był mieszkańcem Boernerowa.

Pochodził z rodziny nauczycielskiej. W czasie II wojny światowej, jako kilkunastoletni, chłopiec pracował w szpitalu w Żyrardowie w charakterze sanitariusza. Opiekował się tam rannymi partyzantami. Dostarczał również żywność do oddziałów partyzanckich z RGO (Rady Głównej Opiekuńczej), w której pracował Jego ojciec.

Po wojnie ukończył Akademię Medyczną w Warszawie i zaraz potem rozkazem Ministra Obrony Narodowej został wraz z całym rocznikiem młodych lekarzy wcielony do wojska. Do emerytury pracował w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Był również pracownikiem kilku przychodni zdrowia, w tym przychodni przy ul. Telewizyjnej na Boernerowie.

Chętnie, w sposób bezinteresowny, udzielał pomocy lekarskiej wielu ludziom, sąsiadom, znajomym. Podejmował wiele działań na rzecz społeczności lokalnej i Kościoła.

W latach 50. XX w bronił przed zamknięciem naszego kościoła MB Ostrobramskiej. W 1966 r wraz z żoną i dwiema parafiankami przywiózł z Częstochowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który pielgrzymował po domach mieszkańców parafii. W tym samym roku, z okazji 1000-lecia Chrztu Polski, współdziałając z proboszczem ks. Ryszardem Śliwińskim udało mu się przekonać kilkoro sąsiadów do ochrzczenia ich dorastających dzieci. Doktor Jan Podgórski został ich ojcem chrzestnym.

Był inicjatorem powstania koła Towarzystwa Przyjaciół KUL. Przez ponad 20 lat wraz z żoną zbierał składki na wsparcie funkcjonowania tej uczelni. Również z Jego inicjatywy powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Przez dwie kadencje był jego prezesem, a do śmierci pozostał członkiem.

Od 1994 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego. Pracował w komisji zdrowia. Był członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Bemowa, Boernerowa i Grot.

Mimo zaawansowanego wieku aktywnie działał w kole kombatantów zrzeszającym byłych żołnierzy AK obwód Siedlce – „Sowa”.

Jan Podgórski był delegatem do Izb Lekarskich, a także współzałożycielem i działaczem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Wspólnie z żoną hojnie wspierał Kościół. Zorganizował wykonanie i współfinansował krzyż misyjny w naszym kościele, przekazywał ofiary na Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki , Światynię Opatrzności Bożej i różne dzieła misyjne.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń (m.i. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż „Armia Krajowa 1939-1945”, a także odznaczenie Prymasa Polski „Ecclesiae Populoque servitium praestanti” – Złoty Medal Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu).

Dr Jan Podgórski stworzył kochającą się rodzinę. Z żoną Krystyną przeżyli razem 65 lat. Miał trzy córki, trzech zięciów, doczekał się siedmioro wnucząt i siedmioro prawnucząt.

Niech odpoczywa w pokoju.

(wspomnienie dostarczone przez Rodzinę 30 marca 2020)

Parafia wojskowo-cywilna na Boernerowie, której płk dr Jan Podgórski, oprócz swojego społecznego zaangażowania w świeckie życie Społeczności Boernerowa, ofiarował wiele czasu i serca.

.

Mirosław Czoch – wspomnienie:

Szanowni Państwo,

w dniu 26 marca 2020 roku odszedł od nas Wielki Wspaniały Człowiek płk lek. med. Jan Podgórski – mój najbliższy sąsiad „przez płot”.

Był związany z naszą rodziną od chwili przybycia moich rodziców do Boernerowa tj. od 65 lat. Mogę chyba powiedzieć, że pan Jan Podgórski, zwany przez sąsiadów DOKTOREM, był przyjacielem naszej rodziny.

Zawsze służył dobrą radą, pomagał w rozwiązywaniu trudnych, nie tylko medycznych problemów. O każdej porze dnia i nocy można było liczyć na Jego pomoc. Bezinteresownie wspierał najpierw mojego ciężko chorego Ojca, a później, przez lata, Mamę.

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, życzliwy sąsiad; niepowtarzalny człowiek.

Osobiście będzie mi brak tych codziennych spotkań i rozmów przy ogrodzeniu, tego ciepła bijącego od Niego, wspaniałego człowieka.

Żegnam Cię Panie DOKTORZE pogrążony w głębokim smutku.

(31 marca 2020)

.

Annamonika Dulewicz – wspomnienie

To niezwykle smutna wiadomość . 

Dr Jan Podgórski był naszym sąsiadem i lekarzem od ponad 40 lat. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, pomocny i rzeczowy.

Podziwialiśmy jego aktywność zawodową i społeczną na wielu polach.

Miło było widzieć jak przez długie lata podążał z żoną Krystyną  codziennie bez względu na pogodę na Mszę Św. o 7 rano.

Odszedł niezwykle uroczy, dzielny i odpowiedzialny człowiek.

Wielu z pewnością zachowa Go w serdecznej pamięci.

(02 kwietnia 2020)

.

Jeżeli Ktoś miałby ochotę podzielić się swoim świadectwem lub wspomnieniami to zapraszamy:
e-mail: kontakt@boernerowo.org
w razie pytań tel. 797 529 802

Msza Święta pożegnalna

27 czerwca 2020 o godzinie 15:00 odbyła się Msza Święta Pożegnalna za Pana Jana, po której, dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza, swoimi wspomnieniami o Janie Podgórskim podzielili się Przyjaciele i Rodzina.

Obecni byli, licznie zgromadzeni w kościele i na zewnątrz, zarówno wierni parafii, jak i osoby świeckie

Podaj dalej za pomocą: