71 rocznica zabójstwa Bernarda Adameckiego

7 sierpnia 1952 roku w więzieniu mokotowskim zamordowany został płk Bernard Adamecki, jeden z prawdziwych przyjaciół Boernerowa.

Szczególnie Boernerowo i WAT winne Mu pamięć.

płk Bernard Adamecki (1897-1952)
zawodowy wojskowy, uczestnik I wojny światowej, na froncie rosyjskim i bałkańskim, od 1918 roku w Wojsku Polskim, początkowo w piechocie, a od 1920 roku w lotnictwie. We wrześniu 1939 roku szef sztabu i z-ca dowódcy Armii „Modlin”, w czasie okupacji szef Wydziału Lotnictwa Komendy Głównej AK (pseud. „ Bocian”, „Dyrektor”, „Parasol”), po wojnie w Ludowym Wojsku Polskim, w latach 1946-1949 komendant Technicznej Szkoły Lotniczej na Boernerowie, zamieszkały przy ul. I. Boernera 35, aresztowany 21.10.1950 roku, z inicjatywy mjr. Mariana Cimoszewicza, szefa Informacji Wojskowej w WAT, skazany na śmierć wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego 13.05.1952 roku, stracony 7.08.1952 roku w więzieniu mokotowskim. Miejsce jego pochówku jest dotąd nieznane. Zrehabilitowany w 1956 roku. W 2012 roku został patronem ronda na Boernerowie, gdzie obok umieszczono tablicę pamiątkową na jego cześć. Płk Bernard Adamecki jest bardzo ciepło wspominany przez członków, reaktywowanego po wojnie, Stowarzyszenia Przyjaciół Boernerowa jako prawdziwy, aktywny przyjaciel Boernerowa.
Do aresztowania w 1950 roku, za swoje zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Virtuti Militari, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Grunwaldu, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło zdjęcia z opisem: Jerzy Bogdan Raczek: „Boernerowo i Jego Świątynia” (link) >
Płk Bernard Adamecki angażował się w społeczne inicjatywy osiedla na którym mieszkał (Boernerowa) – fragment Biuletynu Informacyjnego Boernerowa – B. Adamecki w składzie prezydium komitetu społecznego.

Polecamy również dwa felietony związane z wydarzeniem:

Więcej o płk. Bernardzie Adameckim (link)


Podaj dalej za pomocą:

Będziemy wdzięczni za poświęcony czas

Szanowni Państwo,

grupa wspaniałych młodych ludzi ze Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy wsparciu stowarzyszeń z Boernerowa, w ramach konkursu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków współfinasowanego przez Urząd Miasta Warszawy daje nam, wszystkim mieszkańcom Boernerowa, szansę na wyrażenie swojej wizji Boernerowa – namawiamy do wzięcia udziału w ankiecie na stronie sawapw.pl/boernerowo

Podaj dalej za pomocą:

Projekt 13 (377) listy Bemowo BO 2023/24

Szanowni Państwo,

na początku krótko dla osób śledzących medialną dyskusję wokół projektu Budżetu Obywatelskiego nr 13 (377) listy Bemowo “Rewitalizacja Boernerowa – przywrócenie historycznego miejsca spotkań mieszkańców”:

 1. Towarzystwo Boernerowo (decyzją większości członków Zarządu, przy współudziale członków Komisji Rewizyjnej) zajmuje neutralną pozycję w zagorzałym sporze;
 2. portal “dzieciniec.boernerowo.org” nie reprezentuje stanowiska Towarzystwa Boernerowo. Internetowa strona stowarzyszenia to “boernerowo.org”, a w najbliższych dniach powstanie dedykowany, oficjalny portal “towarzystwo.boernerowo.org”, dzięki któremu będzie można zapoznać się z oficjalnym stanowiskiem Zarządu TB w różnych sprawach. Domena “boernerowo.org”, ze względu na ilośc zagadnień koniecznych do komunikowania związanych z Boernerowem, ewoluuje do funkcji domeny bazowej dla tematycznych subdomen skorelowanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa Boernerowo.

Informacja dla osób poruszonych emocjami wokół projektu nr 13 (377) listy Bemowo, a nie mających do tej pory okazji do bliższego poznania „o co tu chodzi”, krótka chronologia wydarzeń: 

 • W styczniu 2023, po publikacji zgłoszonych projektów, rozpoczęła się standardowa dyskusja nad projektem;
 • 6 czerwca, po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania, sekretarz TB umieszcza informację, iż projekt nr 13 (377) listy Bemowo w sposób szczególny realizuje szereg celów statutowych TB (pkt. 1, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 18) i niejako „z urzędu” winien być wspierany. Projekt przywraca osiedlu (wspólnemu użytkowaniu) działkę nr 7/1 obrębu 6-10-01 o pow. ok. 5000 m2 (przy ul. Kleeberga/Kaliskiego – wjazd na lotnisko Warszawa-Babice). Działka ta, przed PRL-owskimi wywłaszczeniami, była wspólnotową własnością mieszkańców Boernerowa i stanowiła istotny element urbanistyczny historycznego osiedla – również obecnie niezbędny do odtworzenia pełnej funkcjonalności osiedla Boernerowo.
  Przestrzeń miedzy ogrodzeniem lotniska, a torowiskiem (już nie istniejącym) przy ul. Kleeberga, w okresie obowiązywania stanu wojennego (rok 1982), została, decyzją administracyjną, udostępniona jednostkom resortu spraw wewnętrznych jako “parking”, który do dziś zmutował do ogrodzonego, zamkniętego placu z około setką blaszanych (podobno) garaży;
 • po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania, reprezentanci obecnych beneficjentów działki przypuścili medialny atak na autorkę projektu i osoby prezentujące zasadność projektu nr 13 (377) listy Bemowo. Uruchomili negatywną kampanię medialną i ulotkową nawołującą do nie głosowania na projekt, przy czym poprzez wyolbrzymianie nieistotnych dla interesu mieszkańców osiedla aspektów sprawy, skutecznie wpłynęli na podejmowane przez nich decyzje;
 • powyższa sytuacja, a przede wszystkim pojawienie się narracji zrównującej projekt nr 13 do zbrodniczych wywłaszczeń i wysiedleń mieszkańców Boernerowa w latach 50-tych, przeprowadzanych wówczas przez PRL-owski resort spraw wewnętrznych, osiągnęła punkt w którym konieczne było zaprezentowanie społeczności lokalnej całości zagadnienia w jego historycznym i moralnym aspekcie. W ten sposób powstał portal “dzieciniec.boernerowo.org”, który nie ma za zadanie reprezentowanie kogokolwiek, tym bardziej nie reprezentuje stanowiska Zarządu Towarzystwa Boernerowo, a ma za zadanie przedstawić fakty w obliczu manipulacyjnej narracji przeciwników projektu nr 13 (377) listy Bemowo Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie w BO do 30 czerwca; jest sporo projektów, każdy znajdzie coś z czym się może identyfikować, a do tego może poprzeć do 15-tu projektów dzielnicowych i do 10-ciu ogólnomiejskich.

29 czerwca 2023. Grzegorz Komorowski – sekretarz Towarzystwa Boernerowo

Podaj dalej za pomocą:

Budżet Obywatelski – bardzo istotna edycja.

Wykonując postanowienia zawarte w celach statutowych Towarzystwa Boernerowo, namawiam do głosowania na WSZYSTKIE PROJEKTY związane z infrastrukturą i codziennością Boernerowa 🙂 – do odszukania na bo.um.warszawa.pl w grupie/na liście/lub karcie głosowania „Bemowo” Budżetu Obywatelskiego.
Ostatnio pojawiły się w przestrzeni publicznej, zarówno realnej jak i wirtualnej, wysiłki mające na celu dyskredytację jednego z najbardziej istotnych dla osiedla projektów.
Grzegorz Komorowski – sekretarz Towarzystwa Boernerowo.


Podaj dalej za pomocą:

16 czerwca (piątek) o 18-tej – ważne dla Boernerowa, Bemowa i Warszawy!

Aktualizacja 16.06.2023 20:38: https://www.youtube.com/watch?v=w-BPLbZyJac

Spotkanie informacyjne online:

 • Na YouTube (link do spotkania) – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na bemowospotkanie@um.warszawa.pl Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Dla Boernerowa i całego Bemowa ważne sprawy

 • planowany łącznik S7 (gen. Maczka) do wykreślenia z planu (w zamian kontynuacja tunelu)
 • Trasa Mostu Północnego

Link do FELIETONU NA TEMAT

Uwagi do Studium można składać w różnej formie, tu info:
https://architektura.um.warszawa.pl/-/artykul-jakie-nowe-studium

Podaj dalej za pomocą:

Zbudujmy Osiedle! – 29 kwietnia 1932

Zbudujmy osiedle!
Po zrealizowaniu trzeciej ze sztandarowych inwestycji II RP, Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej i w atmosferze już prawie 10-letniej codzienności funkcjonowania, pracownicy sektora łączności II RP i zaangażowani społecznie politycy, wpadli na pomysł, by ponownie zrobić coś fajnego.
Wykombinowano, że przy istniejącym na terenie TRCN lesie, w okolicy piaszczystych Gór Szwedzkich, przy istniejącej szosie, można wybudować szczególne osiedle, „Osiedle Łączności”, nazwane później ku pamięci jednego z głównych promotorów tej idei, Boernerowem.
Zapraszamy do przeczytania krótkiego felietonu 🙂

Nasciturus Boernerowo – Towarzystwo Boernerowo
Podaj dalej za pomocą:

Udanych przygotowań i radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Życzenia radosnych Świąt
Wielkiejnocy
przekazuje red. boernerowo.org
Podaj dalej za pomocą:

PiS przeciw MAL-Boernerowo

Podczas 52/2023 Sesji Rady Dzielnicy Bemowo (8.3.2023), radni PiS, zapewne kierując się swoim rozumieniem biblijnego tekstu: „Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie”,

 • najpierw nie zgłaszali istotnych uwag, a wręcz kuriozalne propozycje, które wydłużyły by proces realizacji;
 • po czym zagłosowali przeciw uchwale podnoszącej środki finansowe Bemowa
  • zarówno dla dwóch szkół
  • jak i na adaptację domu mieszkalnego do funkcji miejsca aktywności lokalnej na Boernerowie.

Takie zachowanie jest tym bardziej wredne, że środki dla Bemowa są i tak uszczuplane przez Miasto z racji problemów finansowych samorządów. Problemów powstałych z jednej strony w wyniku reform podatkowych rządzącej prawicowej koalicji pod przywództwem tegoż PiS-u, a z drugiej, narzuceniu samorządom nowych kompleksowych zadań, bez stosownego wsparcia organizacyjnego i finansowego tychże.

. LINK DO SESJI

Reszta obecnych (Kluby: Koalicji Obywatelskiej, Wybieramy Bemowo i Bemowo Przyszłości) głosowała za powyższą uchwałą (zwiększającą środki finansowe na powyższe 3 zamierzenia dla Bemowa na rok 2023).
W dniu dzisiejszym (9.3.2023) Rada m.st. Warszawy uznała (zatwierdziła) finansowanie, tym samym przekazała Urzędowi Dzielnicy Bemowo do stosownego zagospodarowania.

Tu należą się słowa uznania radnym Koalicji Obywatelskiej, którzy (może przysłowiowym rzutem na taśmę, ale jednak) są na dobrej drodze, by zrealizować obietnicę wyborczą złożoną mieszkańcom Boernerowa – tzw. „dom sąsiedzki”, czyli dedykowany lokalnej społeczności Boernerowa budynek, w którym będą oni mogli prowadzić wszelką aktywność integrującą lokalną społeczność.

Do tej pory „leaderem” przedsięwzięcia ze strony RD była

 • pani radna Ewa Przychodzień-Schmidt;

teraz, zgodnie z założeniami realizacji, liczymy na równie skuteczne działania ze strony

 • pana wiceburmistrza Jakuba Gręziaka i
 • pani wiceburmistrz Ilony Soja-Kozłowskiej.

W chwili ogłoszenia przetargu na remont i adaptację w konwencji „zaprojektuj i buduj”, może być konieczne „pospolite ruszenie” przy szukaniu wykonawcy;
liczymy na „koneksje” mieszkańców i przyjaciół Boernerowa 🙂

Podaj dalej za pomocą:

Recepta pana Alfreda na 100 lat w dobrej formie!

Recepta pana Alfreda na 100 lat w dobrej formie!

Pan Alfred Zieliński, mieszkaniec Boernerowa, obchodzi dziś (2 lutego 2023) swoje setne urodziny. Jak wiemy jest w dobrej formie, która umożliwia Mu samodzielność i duże poczucie humoru na co dzień.
Życząc

Panu Alfredowi Zielińskiemu
w dniu 100-nych urodzin

dalszego zdrowia i wielu lat aktywnego życia, dedykujemy Mu „jego” receptę na życie, piosenkę w wykonaniu Adolfa Dymszy „Grunt się nie przejmować” (rok 1932). Słowa Konrad Tom, muzyka Władysław Daniłowski.

°
Jak masz zdrowie, olej w głowie, ręce dwie
To nie jęcz, że ci źle
Ty kiepski łbie
°
Do człowieka, co narzeka, czuję złość
Nic nie wart taki gość
C. j. psia kość
°
Grunt się tylko nie przejmować
I wygodne buty mieć

Oop siuuup, kolego
Nie bądź, jak moczony śledź
°
Tylko dobrze się odżywiaj
Na zakrętach baczność miej
Siup, dobra nasza
Śmiej się z sytuacji złej
°
Jak masz co wtrajać, to jedz, ile chcesz kolego
Jak musisz pościć, to pość, ale śmiej się z tego
°
Grunt się tylko nie przejmować
Niech się martwi, kto jest kiep
Koń niech się martwi
On ma znacznie większy łeb
°

Tu więcej o Panu Alfredzie Zielińskim
(link)

Pan Alfred Zieliński – prelekcja 17 września 2022 w Muzeum Powstania Warszawskiego (dla przypomnienia: Pan Alfred, na tym nagraniu ma 99 lat i prawie 8 miesięcy – czyli jakaś racja w tej Jego recepcie na życie musi być)

Podaj dalej za pomocą:

Boernerowo – fraktal historii Polski

W dniach 16 i 17 stycznia doskonale widać jak ściśle losy Boernerowa i jego mieszkańców odzwierciedlają historię Polski:

 • 16 stycznia 1945 roku około godz. 14-tej, niemieccy, hitlerowscy faszyści „żegnają” Boernerowo dziesięcioma hukami wysadzanych w powietrze 126 metrowych masztów Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. Również budynki Radiostacji zostają kompletnie zniszczone;
 • 17 stycznia 1945 roku wkraczają do Boernerowa oddziały NKWD, stalinowskiego reżimu faszystów rosyjskich – natychmiast przejmują siedzibę granatowej policji i lokują się przy ulicy Warszawskiej (obecnie Dostępnej) nr 38, a siedzibę niemieckiego komendanta garnizonu warszawskiego przy Parkowej (obecnie Grotowskiej) 7, zajęło komunistyczne UB.

Zapraszamy do przeczytania dwóch krótkich, wcześniej publikowanych, felietonów:

°

Podaj dalej za pomocą:

6 stycznia, 10:00, Góry Szwedzkie – obchody aktualne jak nigdy!

W świetle wojny prowadzonej przez rosyjskie państwo opętanych faszyzmem niewolników, przypominanie czym skutkuje zgoda na stopniowy demontaż zasad demokratycznego społeczeństwa, nabrało realnego znaczenia.

Dla zilustrowania wydarzeń linki do felietonów wcześniej umieszczanych na naszym portalu:

Góry Szwedzkie – Towarzystwo Boernerowo
elieton historyczny z września 2021

Dziś, 6 stycznia 2023 Urząd Dzielnicy Bemowo organizuje stosowne uroczystości, za co należy się Urzędnikom i Osobom zaangażowanym w wydarzenie, dobre słowo.

Relacja Kuriera Warszawskiego (od minuty 4:48 do 6:50 – niestety, mimo 3 miliardowej subwencji, może się pojawić blok reklamowy):.

Fabularyzowany dokument (film) „Szwedzkie Góry”
Szwedzkie Góry – filmy dokumentalne, Oglądaj na VOD TVP
(link)Podaj dalej za pomocą:

5 stycznia „Z kolędą po Boernerowie” (czwartek 20:00)

Link do ŚPIEWNIKA Z KOLĘDAMI

Link do ŚPIEWNIKA Z KOLĘDAMI

Wszystkich Przyjaciół Boernerowa zapraszamy do wspólnego pozytywnego, odwiecznego, pogańsko-chrześcijańskiego rytuału noworocznego ku pomyślności mieszkańców i osiedla w 2023 roku.
Demony zeszłego roku przeganiamy i wyśpiewujemy tradycyjnymi kolędami nowonarodzone nadzieje na lepszy rok 2023 🙂

Ruszamy o 20-tej spod Klubokawiarni „Sąsiedzi” (ul. Radiowa 24)
Przebrania i stosowne akcesoria mile widziane!

Info dla „dołączających”: spod „Sąsiadów” idziemy obok Ronda płk. Adameckiego do ulicy Ebro (Radiowa); dalej do szkoły i „w osiedle” 😀 – SERDECZNIE ZAPRASZAMY.Podaj dalej za pomocą:

7 grudnia (środa 19:00)

Podajemy dalej (dla nie korzystających z Facebooka)), bo warto 🙂

BOERNEROWO – forum mieszkańców i sympatyków
Urszula Michalska
.
Zapraszam na kolejny sąsiedzki warsztat. Tym razem spotykamy się w Sąsiedzi (dziękujemy za gościnę). Wsparcie mamy z Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Będziemy pić herbatkę, jeść ciasto, pić winko grzane które możecie zamówić w kawiarni i tworzyć.
Materiały przygotuję – papiery, sznurki, koraliki, kleje – zabieracie spinacze do bielizny czy inne do sklejania i nożyczki.
Obowiązują zapisy mailowe bo mamy ograniczenie ilości osób do około 20 z hakiem.
Do zobaczenia!
zapisy warsztaty.boernerowo@gmail.com

Podaj dalej za pomocą:

Legioniści i Peowiacy Boernerowa

Niepodległość dla Polski w 1918 roku wywalczyli Peowiacy i Legioniści; ponownie bronili jej w Wojnie z Rosją w 1920 roku. Oni też zbudowali Boernerowo, gdzie teraz i my mieszkamy. Pamiątką na osiedlu po Peowiakach jest kamień, odnaleziony w 2002 roku i ponownie odsłonięty w 70 rocznicę jubileuszu osiedla na placu hali sportowej naszej szkoły od strony ulicy Akantu. Święto „11 listopada” to również owoc Ich walki o przetrwanie Polski w sercach i odrodzenie się Jej ponownie na mapach w 1918-tym roku.

Zasłużeni bojowcy, katorżnicy, zesłańcy, Peowiacy, Legioniści, którzy zamieszkali w Kolonii im. Aleksandy Piłsudskiej:

 • Michał Olczak
 • Józef Trojanek
 • Franciszek Klej
 • Stefan Judycki
 • Antoni Sługocki
 • Piotr Lubiejewski
 • Franciszek Markowski
 • Wojciech Kudrawcew
 • Wojciech Kałwa
 • Wladysław Magierowski
 • Zdzisław Halski
 • Władysław Żychowski
 • Wincenty Przygocki
 • Stefan Leśniak
 • Błażej Płochocki
 • Jan Kuczyński
 • Stanisław Podczaski
 • Stanisław Parkot
 • Jan Zieliński
 • Adam Buczma
 • Paulina Klimowa
 • Józef Urbanek
 • Ignacy Grabowski
 • Adolf Lewandowski
 • Wiktor Malewski
 • Stanisław Skwarek
 • Stanisław Chłond
 • Stanisław Brzozowski
 • Henryka Pawlakowa
 • Jan Skwierczyński
 • Kazimierz Młynarski
 • Piotr Olszewski
 • Jan Szczepan Kamiński
 • Lucjan Krzymowski
 • Lucjan Koziorowski
 • Maria Kamińska
 • Maria Wysiekierska
 • Kazimierz Iwanicki
 • Józef Sosnowski
 • Władysław Lizuraj-Poniatowski
 • Włostowski Marian.
 • Weteran Powstania Styczniowego: Władysław Mamert Wandalli

Oczywiście nie może zabraknąć wspomnienia o:

Red: Lowisa Lermer, Grzegorz Komorowski


10 i 11 listopada, o godz. 19-tej okazje do wspólnego
pośpiewania / świętowania

Podaj dalej za pomocą:

10 listopada godz. 19:00 w Boernerowskiej 150-tce

oraz
11 listopada (tradycyjnie)
pod „Figurką” o godz. 19:00

… czyli dwie okazje do wspólnego świętowania:

 • 10 listopada (czwartek godz. 19-sta) w sali muzycznej (w hali sportowej SP nr 150 na Boernerowie – ul. Thommeégo 1) oraz (druga okazja)
 • 11 listopada (piątek godz. 19-sta) tradycyjnie pod „Boernerowską Figurką” (ul. Westerplatte / Grotowska)

… a tak przy okazji:
Kogóż to ta nasza „Boernerowska Figurka” nie widziała, nie słyszała?
Każdy mieszkaniec i zapewne niemalże każdy gość, których pamięć powraca w dniu świętowania odzyskania państwowości jako imiona bohaterów tamtych wydarzeń,
zachwycali się Jej niewątpliwą „urodą”.
🙂

Podaj dalej za pomocą:

27 września 1939 – powstało Polskie Państwo Podziemne – fenomen w skali światowej

W związku ze skandalicznym pomijaniem postaci gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza i jego zasług przez prawicowo-katolicką telewizję publiczną, jako mieszkańcy Boernerowa, gdzie Michał Tokarzewski-Karaszewicz miał swój dom i był członkiem naszej społeczności, przypominamy Jego dokonania poprzez zamieszczenie linku do dzieje.pl

Podaj dalej za pomocą:

17 września spotkanie z „Mikrusem”

Jak już wielu mieszkańcom Boernerowa wiadomo, pan Alfred Zieliński (99 lat i 7/12) pseudonim powstańczy „Mikrus” jest naszym sąsiadem od ponad 70-ciu lat. Tym razem na spotkanie z Nim zaprasza ” Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944″, które to zaproszenie przekazujemy dalej…

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944
serdecznie zaprasza na spotkanie z
Alfredem Zielińskim
ps. „Mikrus”
żołnierzem VI Obwodu (Praga)
Warszawskiego Okręgu AK.
Czas: 17 września 2022 r. (sobota) o godz. 11.00.
Miejsce: sala im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
ul. Grzybowska 79, wejście od ul. Przyokopowej.

Podaj dalej za pomocą:

Na Boernerowie 83 lata temu, ale wciąż aktualne

Wpis,

 • by pamiętać jak było,
 • docenić jak jest
 • i codziennie dbać o to by się nie powtórzyło, bo w Ukrainie nieprawdopodobne dzieje się teraz.

10 września: 18 Dywizja Piechoty Wehrmachtu zajęła Boernerowo; po czterech dniach została zmuszona do opuszczenia osiedla.

W nocy z 14 na 15 września: 3 batalion pod dowództwem mjr. Jacka Decowskiego, zajął osiedle i wysunął swoje ubezpieczenia przed lasek w kierunku: Blizne, Babice, Klaudyn, Laski. Na Boernerowie zakwaterował się sztab, a w kaplicy urządzono lazaret. Obok kaplicy był cmentarz wojenny, na którym grzebano poległych żołnierzy.

Podaj dalej za pomocą:

MAL na Boernerowie?

Miejsce Aktywności Lokalnej – to dedykowane dla lokalnej społeczności fizyczne miejsce (lokal) do realizacji wymyślonych i w dużej mierze samodzielnie realizowanych przez tę społeczność wydarzeń, mających na celu integrację oraz wspólne spędzanie czasu w miłej, zrelaksowanej atmosferze. Generalnie jest to „instytucja” m.st. Warszawy.

O taką placówkę na terenie Boernerowa zabiega Towarzystwo Boernerowo od roku 2017-tego i taka obietnica pojawiła się w programie wyborczym bloku Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, czyli Koalicji Obywatelskiej w 2018-tym.

W początkowym okresie realizował to zamierzenie ówczesny wiceburmistrz Maciej Lasek, który w 2019-tym uzyskał mandat posła na sejm IX kadencji i wraz z jego odejściem projekt MAL-Boernerowo w Ratuszu Bemowo zamarł.

Mimo wielokrotnej próby „reanimacji” przez Zarząd Towarzystwa Boernerowo projektu MAL-Boernerowo na spotkaniach z Zarządem Dzielnicy, nic się w pożądanym kierunku się nie wydarzało. Również koalicja radnych PO i radnych zgrupowanych wokół obecnego klubu „Bemowo Przyszłości” 1) nie była wstanie zmobilizować ani Miasta, ani przez siebie umocowanych Wiceburmistrzów i pani Burmistrz do konstruktywnego działania na rzecz przekazania decyzją administracyjną któregoś z lokali będących w zarządzie Dzielnicy na MAL Boernerowo.

Cieszymy się, że na przedwiośniu wyborów temat MAL-Boernerowo powraca i czekamy na wiążące, skuteczne decyzje prawno-administracyjne przed gorączką wyborczą, tak by obietnice nie stały się ponownie jedynie obietnicami, a podmioty startujące w wyborach cieszyły się mianem wiarygodnych w oczach i doświadczeniu wyborców.

Przy okazji: cieszy nas zaufanie okazane Akademii Młodego Bemowiaka i przekazanie jej niemałych środków 🙂

(żródło)

Podsumowując: Dziękujemy za PERSPEKTYWĘ, czekamy na DECYZJE administracyjne 🙂

1) Dla zainteresowanych strukturą polityczną w Radzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i z niej wynikającym składzie Zarządu Dzielnicy (Burmistrz i Wiceburmistrzowie), tym samym jakością podejmowanych decyzji i sprawnością poszczególnych wydziałów obsługujących mieszkańców, TU LINK DO BIP-Warszawa – jak widać wybory samorządowe mają znaczenie!

Podaj dalej za pomocą:

76-te urodziny 20-tki

76-te urodziny 20-tki

Warszawski tramwaj linii „B” miał swoją pętlę na Boernerowie od 1936 roku,

ale jak czytamy we wspomnieniach Władysława Grzelaka, 10 lat później narodziła się 20-tka 🙂

Doniosłą i radosną datą z życiu osiedla był dzień 8 września 1946 roku, kiedy to po dwuletniej dwuletniej z górą przerwie przyjechał pierwszy tramwaj. Zarząd Stowarzyszenia poczynił odpowiednie przygotowania, żeby on był godnie powitany, a zasługa tych, którzy się przyczynili, do przywrócenia komunikacji – podkreślona.

Przy pięknej pogodzie, przy dźwiękach orkiestry wojskowej i hucznych oklaskach zebranych mieszkańców wjechał na udekorowaną pętlę również udekorowany tramwaj z przedstawicielami dyrekcji M.Z.K. i przedstawicielami prasy. Proboszcz miejscowy ks. Stefan Kuć dokonał ceremonii poświęcenia i powiedział: „Niemcy zniszczyli nam miasta, wsie, nie udało się jednak zniszczyć żywotności ducha polskiego. Żywotności, która przejawia się w mrówczej pracy przy odbudowie kraju. Nowa linia tramwajowa jest jednym z tego dowodów.” Wyrazami wdzięczności były nacechowane przemówienia płk. Adameckiego i Prezesa Ściwiarskiego, który stwierdził: „Zaoszczędzona energia zużywana na codzienną podróż pieszo do zajęć, pozwoli nam na wzmożenie wysiłku przy pracy”

Podaj dalej za pomocą:

Ponownie AKTUALNE: Zakwestionować łącznik S7 na Lotnisku Warszawa-Babice – połączyć tunele

Ponownie aktualne co wynika z informacji na:

Koncepcja Trasy Mostu Skłodowskiej-Curie.
Trzy oferty w przetargu | TVN Warszawa (tvn24.pl)

6 czerwca 2022 w Ratuszu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy obradowała Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany. Na początku pragniemy serdecznie podziękować każdej osobie i instytucji zaangażowanej w obronę Lotniska Warszawa-Babice (Bemowo). Zapraszamy również do ratowania Bemowa przed hałasem i urbanistyczną katastrofą [czytaj dalej]

Żródło „podkładu”: TVN Warszawa
Źródło „podkładu”: solsystems.com
Źródło „podkładu”: DHL Express
Podaj dalej za pomocą:

21 sierpnia – do Lasu

Dagmara Komorniczak i Dorota Iwan-Bartkiewicz (źródło: FB-stan: 19.08.2022 ok.12:35) – tu bieżący link)

Witajcie w naszej bajce – zapraszamy na spacer leśno-historyczny.

🌲🌲🌲🦄 Trasa powiedzie częściowo Lasem Bemowskim – dlatego zalecamy ubrać wygodne buty i niestety coś na komary. Uprzedzamy – będzie trochę do przejścia, więc zaopatrzcie się w wodę do picia. Ale może jak dopisze nam szczęście to poczujemy klimat równy temu z serialu Przystanek Alaska – u nas po ulicach hasają łosie, znudzone siedzeniem w swoich Łosiowych Błotach. A jak zadrzemy głowę to możliwe, że dojrzymy w konarach „na robocie”, będącego pod ochroną dzięcioła czarnego.

🦄 A do lasu zabierzemy Was by wyśledzić pozostałości po Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej, która jako jedyna przed II wojną miała zasięg międzykontynentalny – o czym przekonamy się przeglądając korespondencję Stanisława Wojciechowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Johnem Calvinem Coolidgem Jr., prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Przez moment zatrzymamy się przy Forcie Babice – części Twierdzy Warszawa.

🦄 Kolejno zanurzymy się plątaninę uliczek Osiedla Łączności-Babice, które powstało przy okazji(1) budowy Stacji Transatlantyckiej właśnie i poprzyglądamy się starym drewnianym domom, będącymi wcale nie takimi niemymi świadkami historii – n.p. tej związanej z Powstaniem Warszawskim, kiedy do Kampinosu przedzierali się nieuzbrojeni powstańcy kompanii „Żubr” Zgrupowania Armii Krajowej „Żywiciel” czy tajnej radiostacji lub archiwum Armii Krajowej.
Opowiemy historię Ignacego Boernera i jego koncepcji budowy samowystarczającego osiedla dla pracowników służby łączności. Pochylimy się nad charytatywną działalnością marszałkowej Piłsudskiej i jej śladami na Boernerowie.

🦄 Rzucimy okiem na płytę lotniska, by podzielić się opowieścią jak to teren ten zniknął z map na dobre kilkadziesiąt lat, a osiedle stało się niedostępne dla postronnych z broniącymi dostępu tabliczkami „Droga bez przejazdu”. Choć i tak lądowały tutaj całkiem ciekawe osobistości, bo dla ich samolotów pas Okęcia okazywał się … zbyt krótki(1).

🦄 Na koniec jak już będziecie totalnie zmęczeni, ale pod wrażeniem naszej dzielnicy – jest szansa na połasuszenie w Klubokawiarni „Sąsiedzi” na Radiowej 24 z możliwością porozkoszowania się chłodnym wiaterkiem od Kampinosu. O ile oczywiście zawieje. Bo pamiętać trzeba, że to tutaj mamy jeden z korytarzy powietrznych natleniający naszą stolicę. Trzymajcie kciuki za dobrą pogodę.

➡➡Boernerowo: dzielnica, którą było słychać na Atlantyku

➡ZAPISY ‼https://forms.gle/M7Z1baBDQk4B6gjx6
🔸Spacer odbędzie się 21 sierpnia
🔸Spotkanie o 11:00 obok przystanku Fort Radiowo 01
🔸Udział bezpłatny
🔸Spacer poprowadzą Dorota Bartkiewicz-Iwan i Dagmara Komorniczak, przewodniczki miejskie po Warszawie

(1) – pewne nieścisłości w tekście na FB (i tym samym tej kopii), wynikające zapewne ze „sportowej” narracji na FB, nie zmieniają faktu, że może być to dla wielu spore „odkrycie”! (red. portalu)

Podaj dalej za pomocą:

do końca 30-tego jest szansa

🏌️‍♀️ https://bo.um.warszawa.pl/ 🤸‍♀️

Zabrakło pomysłu lub czasu na własny projekt do Budżetu Obywatelskiego?
To zapraszamy do oczyszczającego „obywatelskie sumienie” głosowania na projekty wspierające infrastrukturę regionu.
Wbrew pozorom to proste, wystarczy kliknąć link do BO i postępować zgodnie z instrukcjami

 • zagłosuj, a skorzystamy wszyscy 🙂

Na pewno warto zagłosować na nasze rekomendacje. Jeżeli jakiś szczegół „nie pasuje”, to, w wypadu uzyskania odpowiedniej ilości głosów, przed realizacją, będzie czas na dopasowanie.

Link do głosowania:

https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome

Podaj dalej za pomocą:

22 czerwca (środa 17:00): Sesja Rady Dzielnicy

Zapraszamy do udziału w ważnej sesji, na której między innymi:

 • Lotnisko Warszawa-Babice (EPBC,) – koniczne ustanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który już na wstępie gasiłby apetyty szalonych deweloperów czy urbanistów;
 • będzie o kolejnym (nie)wykonaniu budżetu; tym razem zabierze się głównie uczniom, a że idą wybory da się kibicom Legii Warszawa. Tu by było jasne nie mamy nic przeciwko wrzutce 2 000 000 w infrastrukturę sportową Bemowa, ale mamy sporo niezrozumienia dla impotencji sprawczej kolejnych Zarządów (kadencji Rady Dzielnicy 2018-202?) w realizacji budżetu; w tym miesiącu pozbawia mieszkańców Bemowa kolejnego (rozliczeniowo) 1 000 000 złotych – infrastruktura szkół na Bemowie zostanie pozbawiona kolejnych 4 000 000 złotych (ew. 1 500 000 jeżeli uwzględnimy niezbędną redystrybucję na przedszkola i żłobki, choć to nie zupełnie ta sama potrzeba mieszkańców)
 • proponujemy zapoznać się uproszczonym zestawieniem – dane z niżej podanych druków na dzień 18.06.2022 (link-pdf dokument)

  Sesja o godz. 17-tej, w środę 22 czerwca 2022 w Ratuszu Bemowo (Sala Sesji – parter)

Przypominamy naszą propozycję dla Lotniska Warszawa-Babice (EPBC)

Podaj dalej za pomocą:

PUL-Bemowo

Od wczoraj, 13-tego czerwca, skrót ten staje się istotny jako element adresu mailowego:

pulbemowo@lasymiejskie.waw.pl

Pod tym adresem, jako „znawcy” zakątków i cudów Lasu Bemowskiego 🙂 możemy informować do tego powołanych pracowników Lasów Miejskich Warszawy

 • o miejscach szczególnych,
 • które zasługują na bezwzględną ochronę i
 • ewidencję
 • oraz, mimo, że wykracza to poza ramy PUL, elementów hydrologicznych (bagien, rowów, przepustów…) gdyż stanowią one istotny element Lasu Bemowskiego i dobrze gdy jest on wszędzie uwzględniany/”przemycany”
 • można też składać sugestie dotyczące rekreacyjnego aspektu korzystania z lasu, który to jest jego „ustawowym obowiązkiem” obok funkcji lasu ochronnego.

Najlepiej wysyłać namiary GPS-owe, printscreeny, zdjęcia z opisami, czyli to co ułatwi dotarcie i odpowiednie udokumentowanie miejsca

Generalnie, w ramach PUL Bemowo, miejsca takie będą wyszukiwane, opisywane i rejestrowane przez doświadczonych specjalistów, ale las nie jest mały (ok. 500 ha), coś może ujść Ich uwadze i miło, że kierujący przedsięwzięciem zwrócili się również o wsparcie „lokalsów”; świadczy to jedynie o Ich profesjonalizmie.

PUL to skrót od „Plan Urządzenia Lasu” – dla laika brzmi podejrzanie, ale po wczorajszej (13.6.2022) prezentacji przez bardzo kompetentny Zespół z Warszawskich Lasów Miejskich oraz przedstawicieli firmy, która będzie w głównej mierze realizowała to przedsięwzięcie, ufamy w zamierzony cel jakim jest umocnienie definicji Lasu Bemowskiego jako „las ochronny”, co umożliwi podejmowanie późniejszych działań koniecznych dla utrzymania tego statusu.

PUL Bemowo będzie do wglądu w maju 2023, ale zgłoszenia o cennych biologicznie miejscach należy składać jak najszybciej, by był czas na ich ocenę w różnych porach roku.

Przy okazji:

 • incydenty w Lesie Bemowskim takie jak wyrzucane śmiecie, palenie ognisk czy inne mające wpływ na bezpieczeństwo w lesie, należy zgłaszać pod nr tel. 19115 (lub poprzez aplikację). Z założenia jest to nie tylko najbardziej skuteczne, ale też prowadzone są stosowne statystyki, a za nimi np. częstszy monitoring odpowiednich służb;
 • Lasy Miejskie – Warszawy, nie mają nic wspólnego z Lasami Państwowymi!!! Lasy Miejskie – Warszawa są jednostką samorządu terytorialnego m.st. Warszawy i bardziej zorientowane za zachowanie niż eksploatację lasów Warszawy. Las Bemowski leżący w sporej części poza granicami m.st. Warszawy jest w całości pod opieką Lasów Miejskich – Warszawa;
 • generalnie w ocenie naszych lokalnych, nieustraszonych i jak wiemy bardzo efektywnych „Obrończyń Lasu Bemowskiego”, obecne kierownictwo Lasów Miejskich – Warszawa, na miarę posiadanych środków, dobrze wypełnia swoje obowiązki 🙂 – opinie wyrażone na obydwu spotkaniach 13-14 czerwca 2023 (Bemowo i Stare Babice). Również nasz „Pan Leśniczy” i jego pracownicy zasługują na dobre słowo.

Jeszcze raz dziękujemy przedstawicielom Lasów Miejskich – Warszawa oraz współorganizatorom i uczestnikom spotkań za, naszym zdaniem, merytoryczne i owocne spotkania.
W maju 2023 ukażą się konkrety będące wynikiem konsultacji i zapewne sporego nakładu pracy osób powołanych do wykonania Planu Urządzenia Lasu Bemowskiego na lata 2024-2033. Wtedy odbędzie się drugi etap konsultacji przed złożeniem PUL Bemowo do zatwierdzenia przez stosowne ministerstwo i wdrożenia do realizacji w latach 2024-2033.

Przy okazji zapraszamy do udziału w spotkaniu na które już brak miejsc 🙂 (Stan na 15.6.2022)

Podaj dalej za pomocą:

13 czerwca – Las Bemowski

Spotkanie dot. Planu Urządzenia kompleksu leśnego
Spotkanie zorganizowane będzie na Sali Sesji w Urzędzie Dzielnicy Bemowo w dniu 13 czerwca 2022 r., o godz. 17:00. Czas trwania: około 4 godzin.
Podczas spotkania prezentację wygłaszać będzie przedstawiciel wykonawcy, tj. firmy Krameko Sp. z o.o.

[więcej info]
Podaj dalej za pomocą:

9 czerwca godz. 19 – Górczewska 201

To czy i jak działają partie polityczne najlepiej można doświadczyć w walce o codzienność lokalnych społeczności. Tu doskonale widać priorytety:

 • celebracja urzędu i „widowiskowe” projekty partyjne?
 • czy skuteczne rozwiązywanie lokalnych, codziennych problemów i potrzeb mieszkańców?

Spotkanie w Bemowskim Centrum Kultury ul. Górczewska 201 o godz. 19-tej

Źródło: Mapy Google
Podaj dalej za pomocą:

Bardzo ważne: 6 czerwca UD Bielany

Jednym ze sposobów zlikwidowania Lotniska Warszawa-Babice (Bemowo) jest

doprowadzenie do jego nierentowności

poprzez ograniczanie aktywności na lotnisku i w ten sposób wymuszenie odsprzedaży lotniska deweloperom, by wydziadować trochę kasy, a przede wszystkim

sprowokować katastrofę urbanistyczną i ekologiczną w Warszawie

Przekazujemy informację o ważnym posiedzeniu w siedzibie Urzędu dzielnicy Bielany – obecność „obowiązkowa” dla każdego egzystencjalnie związanego z przyszłością regionu wokół lotniska, a i ekologiczna zależność dużego obszaru Warszawy jest tu istotna.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Aktualne informacje dotyczące lotniska Warszawa-Babice, w tym:

 • Statystyka dotycząca liczby skarg na hałas generowany przez samoloty startujące z lotniska;
 • Status implementacji decyzji nr 349/OŚ/2019 Prezydenta m.st. Warszawy dot. ograniczenia oddziaływania na środowisko przez lotnisko;
 • Etap na jakim znajduje się pozyskiwanie danych radarowych dotyczących tras przelotów samolotów startujących z lotniska Warszawa-Babice;
 • Prognozowany wpływ budowy trasy S-7 na funkcjonowanie lotniska;
 • Przedstawienie głosu mieszkańców w sprawie funkcjonowania lotniska.

4. Sprawy różne, korespondencja.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszeni goście:
Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy
Pani Dorota Jedynak – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Centrum Usług Logistycznych MSWiA
Departament Porządku Publicznego MSWiA
Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Jednostki samorządowe niższego rzędu – samorządy mieszkańców
Organizacje pozarządowe i mieszkańcy zainteresowani tematem obrad

Źródło

Źródło: GoogleEarth
Podaj dalej za pomocą:

Działka 180 +droga w Lesie Bemowskim

O proteście zaangażowanych w ochronę Lasu Bemowskiego mieszkańców Starych Babic i Boernerowa informowaliśmy 19 kwietnia. Teraz powiadamiamy o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Bemowo w dwóch ważnych sprawach. Poniedziałek 30 maja 2022 godz. 17:30 Ratusz Bemowo.

Źródło (link)

Nasz wpis z 19 kwietnia 2022:

Petycja – Las Bemowski

Udostępniamy kolejną inicjatywę „aktywnych lokalsów” Regionu Stare Babice – Boernerowo i zapraszamy do wsparcia wspólnej sprawy istotnej dla zachowania integralności flory i fauny Lasu Bemowskiego.

Prosimy o zapoznanie się z kontrowersyjną inwestycją (w tekście petycji) oraz aktywne zajęcie stanowiska poprzez podpisanie petycji.

Link do petycji (link)

Źródło: „Nie dla zabudowy Lasu Bemowskiego” (facebook)
Podaj dalej za pomocą:

90-lecie Boernerowa

Powstanie osiedla takiego jak nasze, to wydarzenie, któremu trudno zdefiniować moment „narodzin”.
Dobrą okazją do rozpoczęcia całorocznego świętowania jest 29 kwietnia.
Zapraszamy do przeczytania krótkiego felietonu na temat zawiązania się Towarzystwa Popierania Budowy Własnych Domów Pracowników Służby Łączności (link)

Podaj dalej za pomocą:

Boernerowianie ratujący Żydów

Piąte obchody „Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką” są kolejną okazją by zwrócić uwagę jak dalece losy Boernerowa dokumentują historię Polskiej Państwowości i Społeczeństwa Ją tworzącego.

Zapraszamy do przeczytania dwóch krótkich felietonów:

.

Podaj dalej za pomocą:

Pomoc ofiarom rosyjskiego terroru

i rosyjskiego, państwowego terroryzmu.

Miasto Stołeczne Warszawa 

Warszawianki i warszawiacy, szukamy osób, które dysponują mieszkaniem, pokojem, domem lub innym lokalem, który mógłby stać się na choćby krótki czas miejscem zamieszkania dla osób i rodzin uciekających przed wojną na Ukrainie. W tym trudnym czasie szykujemy dla nich wsparcie i pomoc, bo często zmuszeni są do poszukiwania miejsc, w których mogą się zatrzymać, nierzadko to matki z małymi dziećmi lub osoby starsze. Jeśli masz taką możliwość – zgłoś się! https://ochotnicy.waw.pl/mieszkania

Chwała Walczącym Ukraińcom,
Putin hańbą rosyjskiemu narodowi
Pierwszy program UA TV
Podaj dalej za pomocą:

„Świąteczne” śmieciowisko

choinki i inne „bio” odpady lądują na pasach zieleni – nie tylko zabronione, ale i kompromitujące zjawisko 😕

Felieton „proroczy” z grudnia 2021 w sprawie (link)

Info ze strony MPO:
Choinki powinny być wystawiane w miejscach, które służą gromadzeniu odpadów wielkogabarytowych (może to być oddzielne pomieszczenie gospodarcze lub wydzielona część altany śmietnikowej). W przypadku domów jednorodzinnych drzewka należy wystawiać przed posesje w dniu odbioru gabarytów. Choinki powinny być oczyszczone z wszelkich dekoracji, prosimy również o pozbycie się stojaków oraz doniczek. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych jest dostępny tutaj:
Link do harmonogramu wywozu śmieci

Podaj dalej za pomocą:

82 rocznica – prośba (apel) o informacje

6 stycznia 1940 roku niemieccy okupanci dokonali egzekucji 96 Polaków w Górach Szwedzkich.
Wg niepotwierdzonej informacji zbrodni mogli dokonać funkcjonariusze SD, czyli niemieckiej Służby Bezpieczeństwa Reischführera SS, dowodzonej przez szefa SD i Policji Bezpieczeństwa (SiPo), standartenführera SS Josefa Meisingera, „rzeźnika Warszawy”. Podczas ekshumacji zidentyfikowano tylko trzy osoby. Wszyscy zostali pochowani na cmentarzu w Palmirach.

Podobno oprócz zbrodni z 6 stycznia 1940 r. 
miała miejsce jeszcze jedna, 20 stycznia („ślady” w IPN).
Może ktoś coś słyszał od rodziców, dziadków… 
Prosimy o kontakt mailowy: lerlow@wp.pl
lub tel. 797 529 802

Więcej o Górach Szwedzkich w felietonie: https://boernerowo.org/gory-szwedzkie/

Podaj dalej za pomocą:

Powraca wiara w rozsądek

apelujemy do Dewelopera
o przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 180 w Janowie i skorzystanie (w porozumieniu z Prokuraturą) z możliwości jakie daje art. 335 k.p.k.

Marian O. – prezes spółki, która wbrew przepisom rozpoczęła budowę osiedla w otulinie Kampinosu i rezerwatu Łosiowe Błota, usłyszał zarzuty. Według Prokuratury Okręgowej w Warszawie, spowodował poważne zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym.

Jak ustalili śledczy, firma deweloperska wycięła z zajętej działki wszystkie drzewa, zniszczyła lęgowiska ptaków i siedliska co najmniej 10 gatunków chronionych. Robotnicy zniszczyli też bobrzą tamę. Na działce przeprowadzono prace ziemne w przygotowaniu budowy 15 budynków, czym zmniejszono wartość przyrodniczą tego terenu. 

Marian O. nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu dwa lata więzienia. Budowę wstrzymano we wrześniu zeszłego roku.

(źródło informacji)

Poniżej link do obszernego materiału w sprawie na TVN-Warszawa:

(źródło TVN-Warszawa)
Podaj dalej za pomocą:

Wybory samorządowe 2023 lub 2024

Dlaczego startujemy już teraz? – bo chcemy, by każdy mieszkaniec miał czas na zweryfikowanie obietnic wyborczych oraz faktycznego, zgodnego z interesem mieszkańców, zaangażowania radnych w rozwiązywanie pojawiających się problemów. Dla zainteresowanych „układem sił”: link do bieżącego układu politycznego w RD Bemowo.

Zaczynamy od dwóch felietonów jednej z najbardziej aktywnych mieszkanek Boernerowa:

Podaj dalej za pomocą:

Rewitalizacja zieleni ul. Westerplatte

Przypominamy, jeszcze raz dziękujemy głosującym i informujemy, że 1 etap rewitalizacji pasów zieleni sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego został ukończony. Teraz czekamy na 2 etap, w którym nastąpią nasadzenia rodzimych gatunków wypartych przez gatunki inwazyjne właśnie „przywołane” do porządku 🙂

Tu info inicjatora obydwu etapów, autora wniosków do BO, naszego sąsiada Bohdana Skupa:

Osiedle Boernerowo ma swój niepowtarzalny urok historycznej zabudowy z lat 20-tych ub. wieku. Przyglądając się dokładnie jego planowi widać dokładnie zamysł jego autorów aby osiedle mieszkaniowe było wtopione w pasy zieleni które go okalają ( ul. Natalii, Grotowska, Kleeberga, Dostępna czy Radiowa ) jak również przecinające je mniej więcej w połowie zabudowy ( ul. Kaliskiego i Westerplatte ). Aby zachować pierwotny charakter osiedla jako zielonej wyspy na wzór projektu Podkowy Leśnej powstał pomysł odbudowy pasów zieleni poprzez wycinkę starych drzew, zagrażających bezpieczeństwu i gatunków inwazyjnych jak klony jesionolistne a następnie poprzez nasadzenia nowych głównie iglastych, krzewów ( głóg, dereń, czeremcha ) i tzw. runa jak jeżyny, maliny, wrzosy, zawilce, przebiśniegi.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe dzielnicy Bemowo i skalę przedsięwzięcia zdecydowano wykonać projekt rewitalizacji z ramach Budżetu Obywatelskiego w kilku etapach.

Pierwszy etap to tzw. trzebież wszystkich pasów zieleni na osiedlu czyli porządkowanie ich pod nasadzenia. Załączone zdjęcia z ul. Westerplatte pokazują wykonane prace.

Drugi etap to nasadzenia na centralnej ulicy osiedla jaką jest ul. Westerplatte.

Trzeci etap to nasadzenia na pozostałych ulicach.

Dwa pierwsze etapy przeszły pomyślne opiniowanie i głosowanie natomiast trzeci etap został wstrzymany z uwagi na niepewną sytuację spowodowaną Covidem. Z uwagi na Covid pierwszy etap to jest wycinka i porządkowanie pasów zieleni został fizycznie przesunięty z roku 2020 na rok następny. Obecnie trwa jego wykonywanie tak aby zaraz po nim można było wykonać do połowy grudnia br nasadzenia.

W ramach projektu przewidziano też wsparcie lokalnych zwierzątek jak jeże ( domki dla jeży na zimę ) jak i sadzenie drzew i krzewów przyjaznych dla wiewiórek i ptaków ( głównie jeżeli chodzi o pożywienie).

W trakcie uzgadniania zakresu prac okazało się, że do projektu BO nie można włączyć pasów leśnych wzdłuż ulicy Kaliskiego będących w gestii Lasów Miejskich. Wyjątek stanowi działka na rogu ulic Kaliskiego i Westerplatte po byłym punkcie maglowania będąca w gestii dzielnicy jak i następna sprzedana prywatnej osobie. Również działka położona w pasie leśnym przy ul. Radiowej pomiędzy ul. Ebro i Dostępną należy do dzielnicy.

Podaj dalej za pomocą:

Podtapianie Boernerowa

Skutki niekompetentnych decyzji w przeszłości oraz permanentnego oddawania Miastu należnych Mieszkańcom Bemowa środków budżetowych – za obecnego Zarządu Dzielnicy Bemowo szczególnie kuriozalny proceder tłumaczony, a to zwykłą impotencją sprawczą organu administracji, a to interesem partyjnym – doprowadzają do uciążliwych dla mieszkańców zalań. Finansowanie szkód odbywa się z własnych, wielokroć opodatkowanych środków mieszkańców Boernerowa. Zapraszany do zapoznania się z faktami (czytaj dalej – link)

(link do felietonu)
Podaj dalej za pomocą:

Warto walczyć o Boernerowo

Obrona miejsca zamieszkania, by było ono „po myśli” mieszkańców jest dość mozolną i stresującą działalnością. Każdy zaangażowany mieszkaniec ryzykuje bycie pozwanym do sądów, bycie nielubianym w urzędach, narażonym na poczucie bezsilności czy doznawanie porażki – ale warto, bo kilka destrukcyjnych dla Boernerowa zamachów udało się powstrzymać. (czytaj dalej…)

Podaj dalej za pomocą:

19 września, w Boernerowskim Kościele

W niedzielę, 19 września 2021, po każdej Mszy Świętej,
będzie możliwość nabycia książki
„BŁOGOSŁAWIONY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI W PAMIĘCI BOERNEROWA”.

Obecny będzie również Autor, członek honorowy naszego stowarzyszenia

Jerzy Bogdan Raczek

który, po każdej Mszy Świętej, poświęci czas na rozmowy oraz wpisy dedykacji Autora w książce. Serdecznie polecamy.

Podaj dalej za pomocą:

Poradnik wyborczy 2023: zaangażowanie Radnych Rady Dzielnicy Bemowo: 10/25!

(aktualizacja 5 sierpnia 2023)

Trzecia część XXXII Sesji (bez)Radnych Rady Dzielnicy Bemowo, mająca rozwiązać własny problem Radnych RD Bemowo, by mogli dotrzymać złożonej w 2018 przysięgi, nie odbyła się. Termin 3 części sesji ustalił 30 czerwca na 2 cz. sesji pan Przewodniczący Dąbrowski (nieobecny). Powód „owocnych obrad”: brak quorum (10 obecnych z 25); może obiecywane podwyżki diet coś pomogą?

Lista (nie)obecności do wglądu na stronie sesji

(aktualizacja 30 czerwca 2021 17:20)

Rada Dzielnicy Bemowo – kiełbasa wyborcza jak za koalicji PiS-PO (2014-2018)

Od marca 2021 Radni Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nie obradują. Obiecywana w kampanii wyborczej 2018 troska o sprawy mieszkańców zamiast zajmowania się politykierstwem i własną karierą polityczną, okazała się klasyczną „kiełbasą wyborczą”

Obietnice wyborcze (2018)
Wybieramy Bemowo i Koalicji Obywatelskiej (PO)
ZOSTAŁY JEDYNIE OBIETNICĄ – JEST JAK ZA PiS i PO

(pamiętajmy o tym w roku 2023)

Wybieramy Bemowo i Koalicja Obywatelska powtarzają sposób na bycie z poprzedniej kadencji RD PiS oraz PO!
– wrócą ZA DWA MIESIĄCE, 4 sierpnia o 17-tej (link do sesji na YT – polecamy od 13 min.).

A pod nieobecność Radnych
Miasto zabrało cenną działkę na Bemowie
(link)

(aktualizacja 16 czerwca 2021 17:20)

30 czerwca 17:00 na Bemowie: kolejna próba Radnych pokonania problemów Radnych :/

Radni Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, po 3 miesiącach przerwy w obradach i zapowiedziach spektakularnych zmian w Zarządzie Dzielnicy, rozpoczęli obrady z 8 minutowym spóźnieniem i po 2 minutach, w milczeniu pozabierali jednak wiaderka i łopatki z piaskownicy (bo chyba tak rozumieją powierzony mandat) – wrócą (podobno) 30 czerwca o 17-tej (link do sesji na YT – polecamy od 8 min.).

(wpis z 14 czerwca 2021)

Zmiana Burmistrz(a) w Ratuszu Bemowo

Kolejna próba, tym razem chyba udana (w wielu słowa tego znaczeniach) istotnej zmiany w Zarządzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, czyli „u nas”.
Koalicja „Koalicji Obywatelskiej” i „Wybieramy Bemowo” nacechowana była konfliktami od samego początku.
Również Pani Burmistrz sprawiała wrażenie, że reprezentuje bardziej interes Miasta (partii) niż Dzielnicy.
Czekamy na środę (16 czerwca) i mamy nadzieję, że nie będzie to zmiana „z deszczu pod rynnę”.

Źródło
Podaj dalej za pomocą:

1 sierpnia godz. 19:00 – śpiewamy Powstańcom

Tradycyjnie na Boernerowie, w miejscu dedykowanym Powstańcom Warszawskim**, śpiewamy wszystkim wówczas szaleńczo zakochanym w obietnicy Wolnej Polski.

Zapraszamy serdecznie do wspólnego śpiewania na świeżym powietrzu – szczególnie tych niepotrafiących śpiewać – w grupie raźniej 🙂

.

Drukowane egzemplarze śpiewnika będą dostępne na miejscu.

**) pod Figurką Matki Boskiej – ul. Westerplatte/Grotowska
więcej o historycznym miejscu na Boernerowie na stronie http://boernerowo.prv.pl/

.

Podaj dalej za pomocą:

„Mikrus” – żołnierz Powstania Warszawskiego mieszka przy ul. Telewizyjnej na Boernerowie!!!

Powstańcy Warszawskiej Pragi

Mało kto wie na Bornerowie, a być może nikt, że na naszym osiedlu mieszka Pan Alfred*)Powstaniec Warszawski z „kolumbowskiego” rocznika 1923.

Był żołnierzem Zgrupowania  670, Obwodu XXVI Praga (od 9 sierpnia 1944, Obwód  VI) . Zaprzysiężony  został w czerwcu  1944 (wprowadzającym był Stanisław Skrzypecki  „Stach”) i przyjął pseud. „Mikrus”.

 • Pierwszym zadaniem jakie otrzymał była obserwacja szkoły przy ul. Mieszka I. Meldunki przekazywał łączniczce „Asi” (Joanna  Skorupka).
 • 1 sierpnia dołączył do oddziału, który wziął udział w ataku na w/w szkołę. Atak był nieudany, Niemcy zmusili ich do odejścia. Zginęło 16 chłopców.
 • 4 sierpnia, ponieważ na Pragę wchodzili już sowieci, ppłk Antoni Żurowski „Bober”, „Papież”  wydał, rozkaz  wygaszenia walk na Pradze, powrót do domów i przejście oddziału do konspiracji.
 • Po wejściu Rosjan, dowódca NN „Rosołek” przekazał rozkaz  komendanta „Pragi” o wstępowaniu do Berlingowców, po to aby  nie zostali  zesłani na Syberię.
 • 15 września 1944 Pan Alfred wykonał rozkaz i został wysłany do Lublina na szkolenie. Dostał przydział do 3 pułku czołgów.
 • Doszedł wraz z oddziałem ze Zgorzelca do Melnika. Jego oddział walczył m.in. z grupą pancerną Schornera.
 • Z wojska  zwolniono go w marcu 1946.
 • Ponownie  wcielono go do LWP  w 1949 i skierowano do Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej  nowopowstającej Wojskowej Akademii Technicznej na Boernerowie, gdzie służył do 1957.
 • Zakończył  służbę w stopniu kapitana. 
 • Mieszka na  Boernerowie, przy ul. Telewizyjnej.
 • Jest w bardzo dobrej  formie  i ma znakomitą pamięć.
 • Jego wspomnienia zostały opublikowane w książce pt. „Zdarzyło się na Zaciszu”, wydanej  w 2019 r. przez Fundację Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  im. Józefa Szewczyka, z której zaczerpnęłam  w/w informacje.

Myślę, że warto o Panu Alfredzie „Mikrusie” pamiętać przy następnych obchodach Powstania Warszawskiego na Boernerowie i przed Ratuszem Bemowo.

Lowisa Lermer

*) nazwiska Pana Alfreda jeszcze nie podajemy, czekamy na zgodę „dekonspiracji” 🙂
Kontakt do Pana Alfreda przekazaliśmy do Urzędy Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy i jest nadzieja, że w następnym roku będzie, jak być powinno.

Podaj dalej za pomocą:

Powstańcy „rodem” z Boernerowa

Boernerowscy powstańcy.

W apelu poległych wygłaszanym corocznie podczas uroczystości przed pomnikiem powstańców „Żywiciela” zazwyczaj wymieniane są nazwiska poległych podczas masakry pod Boernerowem. Pomija się natomiast nazwiska boernerowskich żołnierzy Powstania Warszawskiego, którzy oddali swoje młode życie za Ojczyznę. Trudno zrozumieć dlaczego, wszak uroczystości rocznicowe dotyczą wybuchu Powstania i są organizowane na Boernerowie. Udział boernerowiaków w Powstaniu Warszawskim pozostaje więc „białą plamą” w historii Boernerowa. Tylko najstarsi boernerowiacy znają ich nazwiska, młodzi nie wiedzą o ich istnieniu. Pora, aby je wydobyć z mroku niepamięci .

W Powstaniu Warszawskim zginęli:

Bogdan Kurkowski „Woronicz”, „Bogdan”, zam. ul. P.O.W 35, walczył w kompanii „Gertruda”, w batalionie „Gustaw, w zgrupowaniu „Róg”, na Starym Mieście, poległ 13 sierpnia;

Sławomir Multański „ Sławek”, zam. ul. Wolności 38,walczył w plutonie „Ruska”, w batalionie „Czata”, poległ 28 sierpnia;

Jan Ogrodowczyk „Kmicic”, szwoleżer 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, zam. ul. Łączności 29, walczył w pułku „Baszta”, na Mokotowie, poległ 26 września;

Adam Lizuraj-Poniatowski „Grom”, kapral, zam. ul. P.O.W. 7, walczył w plutonie 314, Rejon 3 (Bema), III Obwód ”Waligura”, poległ 1sierpnia na ul. Krochmalnej;

Tadeusz Lizuraj-Poniatowski „Sulima”, zam. ul. P.O.W . 7, walczył w plutonie 303, na Woli ( Rejon Czyste Babice), II Obwód „Waligura” (Ochota), data śmierci nieznana . W biogramie powstańczym został pomylony z bratem Zygmuntem Lizuraj-Poniatowskim „Wojtkiem”, strzelcem, walczył w plutonie 303, 1 Rejon (Czyste, Babice) III Obwód „Waligura” (Wola), który wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną i trafił do obozu KL Mauthausen, gdzie zmarł;

Zbigniew Hubert Śwital „Rokita”, kpr. pchor., zam. ul.I. Boernera 35, walczył w batalionie „Kiliński”, kompania „Szare Szeregi” ( „Junior” „Sępy”), w Śródmieściu Półn., poległ 6 września;

Jan Wuttke „Czarny Jaś”, ppor. rez. piech., zastępca dowódcy kompanii, zam. ul. P.O.W .42, walczył w 3 kompanii „Giewonta”, w batalionie „Zośka”, w zgrupowaniu „Radosław”, pułk „Broda 53”, na Woli, na Starym Mieście, w Śródmieściu i na Czerniakowie, poległ 1 września na ul. Wilanowskiej;

Tadeusz Wuttke „Mały Tadzio”, zam. ul. P.O.W 42, walczył w 2 plutonie „Alek„,2 kompania „Rudy”, batalion „Zośka”, zgrupowanie „Radosław”, na Woli, poległ 8 sierpnia na Cmentarzu Ewangelickim na Woli;

Bolesław Andrzej Zmorzyński „Wicher”, sierż. pchor., zam. ul. Wolności 40, walczył w II Obwodzie „Waligura”, 3 Rejon (Bema) na Woli, poległ 7 sierpnia;

Franciszek Raczyński „Nałęcz”, zam. ul. Telefoniczna 26, walczył w II Obwodzie „Żywiciel”, na Żoliborzu, data i miejsce śmierci nieznane;

Ich nazwiska zostały upamiętnione tablicą poświęconą poległym mieszkańcom Boernerowa, ufundowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Boernerowa, jaką 1 sierpnia 1995 r. odsłonięto na frontonie kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Kaliskiego 49. Tablicę osłonili: Teresa Szydłowska i Jan Ciepły, członkowie rodzin poległych boernerowiaków, a poświęcili ks. Cezary Kisielewski i ks. Stanisław Bładek;

Na tablicy umieszczono jako poległego Jana Sosnowskiego „Oskara” (strzelec plutonu 115, III Zgrupowanie „Konrad”, Grupa Bojowa „Krybar”, walczył na Powiślu i Śródmieściu Półn., który przeżył Powstanie i trafił do niewoli niemieckiej). Brakuje natomiast nazwiska Jana Wuttke „Czarny Jaś”.

Lowisa Lermer
(informacje zweryfikowane przez IPN)

Zmiany nazw ulic (w nawiasach nazwy dawne):
Grotowska (Parkowa), Bawełniana (Pocztowa), Stanisława Kunickiego (Ignacego Boernera), Michała Sobczaka (Polskiej Organizacji Wojskowej), Telewizyjna (Łączności), Akantu (Wolności), Ebro (Legionów), Dostępna (Warszawska), Westerplatte (aleja Aleksandra Prystora), gen. Franciszka Kleeberga (Aleksandry Piłsudskiej), gen. Wiktora Thommeego (Oleandrów). Ulica Telefoniczna zachowała swą nazwę, zaś szosa Groty – Wawrzyszew zyskała miano gen. Sylwestra Kaliskiego.

Polecamy również: https://warszawskiewesterplatte.pl/77-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego/

Podaj dalej za pomocą:

na Boernerowie 25 lipca (niedziela 17:00) Dzielnicowe obchody 77 rocznicy Powstania Warszawskiego

(aktualizacja 26 lipca 2021)

Reprezentacja TB składa kwiaty Boernerowskim Powstańcom
(z relacji zdjęciowej Pana Wiesława Wróblewskiego – Facebook)
Relacja zdjęciowa UD Bemowo na FB

(wpis 20 lipca 2021)

Za uprzejmą informacją Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, podajemy plan obchodów 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

·         25 lipca, godz. 17.00-18.00ul. Westerplatte/róg Grotowskiej
Uroczystość patriotyczna przed tablicą poświęconą Powstańcom AK Obwodu „Żywiciel” poległym 2 sierpnia 1944 r. na przedpolach Boernerowa. Wystawienie posterunku honorowego, modlitwa w intencji Powstańców, odczytanie Apelu Poległych oraz uroczyste złożenie kwiatów z udziałem wojskowej asysty honorowej.

·         1 sierpnia, godz. 17.00ul. Powstańców Śląskich 70 (róg ul. Górczewskiej (Ratusz Bemowo)
Godzina „W” w hołdzie Powstańcom Warszawskim

·         1 sierpnia, godz. 18.30Amfiteatr Bemowo, ul. Raginisa 1 – Park Górczewska
„Warszawa 1944 – Pamiętamy”, koncert pieśni patriotycznych i powstańczych w wykonaniu zespołu „Ferajna z Hoovera” oraz chóru „Bemcanto”.
Koncert upamiętni 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. W  programie usłyszymy wiele pieśni powstańczych, okupacyjnych i patriotycznych, które w niezwykle poruszający sposób przywrócą pamięć o uczestnikach walk o stolicę. „Sanitariuszka Małgorzatka” czy „Warszawskie dzieci” to jedynie niektóre utwory, jakie mieszkańcy dzielnicy Bemowo i Warszawiacy będą mogli zaśpiewać wspólnie z artystami podczas koncertu.

(źródło)
Podaj dalej za pomocą:

Istotny wyrok, ale zagrożenie dla Lasu Bemowskiego nie znika

(aktualizacja 10 czerwca 2021)

(wpis 5 czerwca 2021)

Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego wstrzymująca budowę osiedla w newralgicznym punkcie Lasu Bemowskiego jakim jest otulina Rezerwatów Łosiowe Błota, pozostaje w mocy.

Jest to niewątpliwie ważne w tej sprawie, praworządne i przede wszystkim zdroworozsądkowe rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pozwalające odzyskać społeczeństwu przekonanie, iż wymiar sprawiedliwości nie jest jedynie sceną dla kuglarzy prawa wykorzystujących niedoskonałość ustawodawcy, ale jest w stanie dbać o prawdziwe wartości.

Niestety, dotychczasowa historia deweloperki przy Łosiowych Błotach sugeruje, iż deweloper skorzysta z wszelkich możliwych odwołań, luk prawnych i nieprecyzyjności lawiny ustawodawczej związanej z zapowiadanym „Polskim Ładem”.

Mamy nadzieję, iż za przykładem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pójdzie Naczelny Sąd Administracyjny, a przede wszystkim prokuratura, której opieszałość (w odczuciu społecznym) jest niepokojąca w świetle zaistniałych faktów. W tym kontekście ponawiamy naszą sugestię, by deweloper przekazał nieodpłatnie (ugodowo) posiadany teren w Lesie Bemowskim gminie Stare Babice.

Podaj dalej za pomocą:

Możliwa WYCINKA sosen przed „samem”?

(aktualizacja 31 maja 12:50)

Jak dotąd, wycinka objęła jedynie klony na zapleczu „samu”
Trwają próby uzyskania informacji czy i w jakim stopniu zagrożone są sony przed „samem” od strony ul. gen. Kaliskiego.
Sytuacja wymaga w dalszym ciągu uwagi mieszkańców i reagowania na ewentualne próby wycinki wyjątkowych sosen.
Takie są skutki prób ukrywania informacji przez inwestorów i władze terenowe wobec mieszkańców. By to zmienić zapraszamy do aktywnego udziału w polityce i wymaganiu od partii politycznych programów i realizacji ustawodawstwa szanującego tych, którym to państwo i politycy, z założenia, mają służyć.

(wpis 30 maja 12:55)

Kolejna nieodwracalna ingerencja w zieleń osiedla bez jakiejkolwiek konsultacji, a może nawet oceny sytuacji na miejscu.

Teren pawilonu handlowego przy Rondzie płk. Adameckiego został przekazany inwestorowi pod zabudowę.
Najprawdopodobniej inwestor ma jakieś przyzwolenie na wycinkę drzew, również sosen od strony ul. gen. Kaliskiego, sosen o szczególnej wartości, charakterystycznych dla Boernerowa i o wyjątkowej estetyce.
Wycinka ma być zrealizowana w poniedziałek 31 maja wcześnie rano *).

Naszym zdaniem należy odłożyć wycinkę jako akt nieodwracalny w swych skutkach, by wyjaśnić:

 • czy wycinka jest konieczna do realizacji inwestycji;
 • czy wycinka jest legalna w świetle interesu wszystkich stron;
 • czy pozwolenie na wycinkę rzeczywiście spełnia wszystkie wymogi bieżącego prawa;
 • czy może nawet, po bliższej ocenie inwestor i projektant uznają, iż sosny stanowią dodatkowy walor estetyki obiektu, a wycinkę „zasugerował” organizator placu budowy;
 • czy jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdyby wycinka miała związek ze zmianą układu komunikacyjnego (ulic, dojazdów) na terenie Boernerowa, który również podlega ochronie konserwatorskiej. Inwestor mógł przejąć na siebie przebudowę węzła drogowego w rejonie ul. gen. Kaliskiego, a tym samym „legalnie poszerzyć” dostępny plac budowy i z tych powodów wnioskować o wycinkę, która i w takim przypadku nie musiałaby być konieczną;
 • Boernerowo ma status terenu chronionego urbanistycznie – czy zostało to uwzględnione w planowaniu inwestycji, szacowaniu zmian jakie ona za sobą pociąga oraz wydawaniu pozwoleń.

Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy mogą jakkolwiek wpłynąć na powstrzymanie wycinki, o podjęcie wszelkich decyzji prawnych, czy chociażby działań motywowanych zdrowym rozsądkiem, powstrzymujących wycinkę.
Działajmy zanim będzie za późno.

zanim będzie za późno

*) informację o wycince podajemy na zasadzie „dmuchania na zimne” inaczej „za nim będzie za późno” na podstawie wywieszek na parkingu.
Niestety uzyskiwanie statusu bycia stroną jest obecnie mocno ograniczane, a lokalne społeczności czy NGO nie są informowane o zamierzeniach ich dotyczących, chyba, że prawo tego restrykcyjnie wymaga.
Lobbyści mają coraz większy wpływ na prawodawstwo, a dla przysłowiowego „urzędnika” to też mniej „roboty”.

Podaj dalej za pomocą:

UWAGA! – zagrożenia na placu zabaw

(aktualizacja 28 maja godz. 14:38)

wpis na platformie społecznościowej Pani Radnej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ok. godz. 14:17)

(aktualizacja 27 maja godz. 17:24)

wpis na platformie społecznościowej Pani Radnej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ok. godz. 17)

(wpis 27 maja godz. 08:05)

Najprawdopodobniej konieczne jest zamknięcie wczoraj (26 maja) otwartego placu zabaw !!!

Niestety, zarówno wykonawca jak i nadzór inwestorski (Urząd Dzielnicy), wykonawczy, czy inny które powinny wypełnić swoje obowiązki ZAWIODŁY mimo kilkumiesięcznego okresu „kiełkowania” – czasu na nadzór i sprawdzenie było praktycznie bez końca.

 • tanie podróbki markowych rozwiązań fatalnej jakości – oszczędność na tamtym etapie zaowocuje problemami i kosztami
 • należy natychmiast wezwać wykonawcę do ustabilizowania huśtawki, uzupełnienia brakujących śrub, mocowań…
 • należy natychmiast wezwać wykonawcę do dokręcenia mostku – samo wykręcanie się śrub + pękają deski, elementy nośne…
 • przyczyną może być zastosowane drewno, wydaje się być zbyt miękkie i nie jest w stanie „utrzymać” wkręcanych elementów – potencjalne zagrożenie stabilności konstrukcji
 • zastosowane drewno dodatkowo przygotowane najprawdopodobniej metodą „amatorską” pogorszającą prognozę
 • okucia i elementy metalowe już korodują co wywołuje hałas przy używaniu huśtawek, mostku i jest złą prognozą na przyszłość
 • wysięki żywicy

Najprawdopodobniej naprawy nie przyniosą efektu; konieczna będzie wymiana.
Po raz kolejny sprawdza się, że „w inwestycjach najdroższa jest taniocha” – czy ktoś w Urzędzie Dzielnicy wybierając wykonawcę o tym pamiętał ???dodatkowo doświadczeni w realizacji placów zabaw przedstawiciele Towarzystwa Boernerowo ostrzegali przed tanimi rozwiązaniami i o niewłaściwym wyborze wykonawcy przez Urząd Dzielnicy.

to jest po prostu kpina wykonawcy z inwestora i przyszłych użytkowników
oraz oczywiste zagrożenie zdrowia i życia dzieciaków
tu widać jak kluczowe są odpowiednie i długotrwałe mocowania poręczy, łańcuchów, jakość użytych elementów, twardość drewna i rzetelność wykonania
pęknięcia drewna i jakość stosowanych wkrętów
jakość wkrętów i ich braki
pęknięcia drewna i brak zabezpieczenia drewna
śruby w żywicznych sękach i pęknięcia drewna
„wykręcające się” śruby i już kompletnie spękane elementy
brakujące śruby/wkręty
korodujące elementy wiążące konstrukcję
wysięki żywicy (niszczenie odzieży) i już pękające drewno
Podaj dalej za pomocą:

Trawnik wykiełkował! – 26 maja 13:15 otwarcie placu zabaw na Boernerowie

W środę 26 maja o godzinie 13:15 mamy nadzieję być świadkami oficjalnego otwarcia placu zabaw u zbiegu ulic Westerplatte i Ebro, w którego powstanie byliśmy jako Towarzystwo Boernerowo mocno uwikłani.
Wielkie dzięki wszystkim zaangażowanym, ale przede wszystkim dla

Uli Michalskiej

bez której sugestii, pracy i asertywności nie byłoby, mimo wielu trudności organizatorskich oraz sporych ograniczeń budżetowych, tak sympatycznie 🙂

Niestety realizacja ma spore mankamenty
CO ZASTALIŚMY PO OFICJALNYM OTWARCIU
(link)

Podaj dalej za pomocą: