Głaz 100-lecia Odzyskania Państwowości

Wczesnym latem 2018 roku, podczas prac ziemnych ulicy Telefonicznej wydobyto sporego otoczaka, któremu oficjalnie odmówiono statusu pomnika przyrody; groziła mu wywózka 🙂
Ze względu na fakt, iż wydobycie głazu nastąpiło w okresie rejestracji Towarzystwa Boernerowo i zbliżała się 100 rocznica odzyskania Państwowości Polski, Zarząd, idąc za propozycją naszego Kolegi Jana Ignacego Boernera, podjął stosowne działania.
Pod pieczą autora inicjatywy i za zgodą właściciela terenu głaz usytuowany został przy pętli tramwajowej „dwudziestki”.

Dedykacja na kamieniu sfinansowana z celowej/osobistej składki członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Boernerowo

Wieczorem, po kościelnych obchodach rocznicowych, w asyście licznie zgromadzonych mieszkańców, kadry i studentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego nastąpiło uroczyste odsłonięcie.

Moment odsłonięcia.
Annamonika Dulewicz i Jan Ignacy Boerner

Ostatnio dyskutowana jest kwestia podpisu dedykacji „W 100-lecie Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2018” „Towarzystwo Boernerowo” i czy nie powinien on zawierać innych członów np: ” i mieszkańcy Boernerowa” lub wyłącznie podpis „mieszkańcy Boernerowa”.
Propozycje tego typu były oczywiście dyskutowane przed podjęciem ostatecznej decyzji. By móc umieścić w podpisie „mieszkańców Boernerowa” należałoby mieć do tego mandat wynikający z jakiejś formy referendum, w wyniku którego znacząca większość mieszkańców wyraziłaby akceptację takiej formy „uczestnictwa”.
Jak wiadomo czasu na zrealizowanie projektu jako takiego, nawet z zachowaniem minimalnej formy i niezbędnych uzgodnień, było bardzo mało; zdążyliśmy dosłownie na kilka godzin przed rocznicowymi obchodami i odsłonięciem.

Wszystkich, którzy czują się w jakikolwiek sposób pominięci lub niekomfortowo serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość 🙂

Przed pierwszą rocznicą odsłonięcia dołożyliśmy granitowy „dywanik”

12 października 2019

Z inicjatywy i darowizny Jana-Ignacego …
… z zapałem i talentami Mirka oraz dopingiem Grzegorza 🙂
powstał granitowy „dywanik” na znicze i kwiatki

Podaj dalej za pomocą: