Petycje

Petycje to forma przypominania tym, których wybieramy raz na cztery lata, że powinni działać w nie tylko naszym imieniu, ale również zgodnie z naszymi priorytetami.

Zapraszamy do popierania inicjatyw w sprawie obrony Lasu Bemowskiego przed wycinką na jakiekolwiek cele i przez jakichkolwiek inwestorów

Poniżej dwie petycje:

Uważamy, że lepiej 10 petycji za dużo, niż jedna za mało.
Walczmy z tymi, którym brak wyobraźni lub dla których Las Bemowski i Łosiowe Błota są jedynie biznesem lub przeszkodą w karierze. Jakiekolwiek prace ziemne (fundamentowanie, kanalizacja itp.) zdrenują i osuszą Łosiowe Błota otwierając drogę do dalszych deweloperskich żądań, kosztem flory i fauny Lasu Bemowskiego. Komunikowanie planowanych osiedli do ponad pół kilometra wykarczowanego lasu wzdłuż/pod drogi dojazdowe.

Podaj dalej za pomocą: