Projekt 13 (377) listy Bemowo BO 2023/24

Szanowni Państwo,

na początku krótko dla osób śledzących medialną dyskusję wokół projektu Budżetu Obywatelskiego nr 13 (377) listy Bemowo “Rewitalizacja Boernerowa – przywrócenie historycznego miejsca spotkań mieszkańców”:

  1. Towarzystwo Boernerowo (decyzją większości członków Zarządu, przy współudziale członków Komisji Rewizyjnej) zajmuje neutralną pozycję w zagorzałym sporze;
  2. portal “dzieciniec.boernerowo.org” nie reprezentuje stanowiska Towarzystwa Boernerowo. Internetowa strona stowarzyszenia to “boernerowo.org”, a w najbliższych dniach powstanie dedykowany, oficjalny portal “towarzystwo.boernerowo.org”, dzięki któremu będzie można zapoznać się z oficjalnym stanowiskiem Zarządu TB w różnych sprawach. Domena “boernerowo.org”, ze względu na ilośc zagadnień koniecznych do komunikowania związanych z Boernerowem, ewoluuje do funkcji domeny bazowej dla tematycznych subdomen skorelowanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa Boernerowo.

Informacja dla osób poruszonych emocjami wokół projektu nr 13 (377) listy Bemowo, a nie mających do tej pory okazji do bliższego poznania „o co tu chodzi”, krótka chronologia wydarzeń: 

  • W styczniu 2023, po publikacji zgłoszonych projektów, rozpoczęła się standardowa dyskusja nad projektem;
  • 6 czerwca, po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania, sekretarz TB umieszcza informację, iż projekt nr 13 (377) listy Bemowo w sposób szczególny realizuje szereg celów statutowych TB (pkt. 1, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 18) i niejako „z urzędu” winien być wspierany. Projekt przywraca osiedlu (wspólnemu użytkowaniu) działkę nr 7/1 obrębu 6-10-01 o pow. ok. 5000 m2 (przy ul. Kleeberga/Kaliskiego – wjazd na lotnisko Warszawa-Babice). Działka ta, przed PRL-owskimi wywłaszczeniami, była wspólnotową własnością mieszkańców Boernerowa i stanowiła istotny element urbanistyczny historycznego osiedla – również obecnie niezbędny do odtworzenia pełnej funkcjonalności osiedla Boernerowo.
    Przestrzeń miedzy ogrodzeniem lotniska, a torowiskiem (już nie istniejącym) przy ul. Kleeberga, w okresie obowiązywania stanu wojennego (rok 1982), została, decyzją administracyjną, udostępniona jednostkom resortu spraw wewnętrznych jako “parking”, który do dziś zmutował do ogrodzonego, zamkniętego placu z około setką blaszanych (podobno) garaży;
  • po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania, reprezentanci obecnych beneficjentów działki przypuścili medialny atak na autorkę projektu i osoby prezentujące zasadność projektu nr 13 (377) listy Bemowo. Uruchomili negatywną kampanię medialną i ulotkową nawołującą do nie głosowania na projekt, przy czym poprzez wyolbrzymianie nieistotnych dla interesu mieszkańców osiedla aspektów sprawy, skutecznie wpłynęli na podejmowane przez nich decyzje;
  • powyższa sytuacja, a przede wszystkim pojawienie się narracji zrównującej projekt nr 13 do zbrodniczych wywłaszczeń i wysiedleń mieszkańców Boernerowa w latach 50-tych, przeprowadzanych wówczas przez PRL-owski resort spraw wewnętrznych, osiągnęła punkt w którym konieczne było zaprezentowanie społeczności lokalnej całości zagadnienia w jego historycznym i moralnym aspekcie. W ten sposób powstał portal “dzieciniec.boernerowo.org”, który nie ma za zadanie reprezentowanie kogokolwiek, tym bardziej nie reprezentuje stanowiska Zarządu Towarzystwa Boernerowo, a ma za zadanie przedstawić fakty w obliczu manipulacyjnej narracji przeciwników projektu nr 13 (377) listy Bemowo Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie w BO do 30 czerwca; jest sporo projektów, każdy znajdzie coś z czym się może identyfikować, a do tego może poprzeć do 15-tu projektów dzielnicowych i do 10-ciu ogólnomiejskich.

29 czerwca 2023. Grzegorz Komorowski – sekretarz Towarzystwa Boernerowo

Podaj dalej za pomocą: