Dom gen. Michała Tokarzewskiego Karaszewicza oficjalnie zabytkiem

Budynek przy ul. Telefonicznej w rejestrze zabytków (mwkz.pl)

Jeszcze raz podziękowania, ale i mała lecz istotna z punktu widzenia historii osiedla i właścicieli nieruchomości uwaga od Autorki wniosku.
Uwaga wysłana również do redakcji strony MWKZ:
w notce zamieszczonej na stronie MWKZ wkradł się błąd. W 1953 r. dom przy ul. Telefonicznej 18 nie został sprzedany Skarbowi Państwa, co sugeruje, że właścicielka otrzymała jakieś pieniądze, lecz został zawłaszczony, przejęty nieodpłatnie, przez Skarb Państwa. To była zbrodnia komunistyczna, popełniona przez sowieckie władze. W latach 1951-53 trwało wysiedlanie wszystkich właścicieli nieruchomości na Boernerowie, ze względu na ich „niewłaściwy” peowiacko-legionowy (POW) rodowód, za udział w wojnie z Rosją w 1920 roku, a potem w konspiracji (AK). To tak gwoli prawdzie historycznej. My boernerowiacy jesteśmy szczególnie uczuleni na takie drobne przeinaczenia. Dopiero potem domy na Boernerowie zajęło wojsko. W domu przy ul. Telefonicznej zamieszkał lejtnant Aleksiej Chwostow z obsługi lotniska.
(Lowisa Lermer)

Podaj dalej za pomocą: