71 rocznica zabójstwa Bernarda Adameckiego

7 sierpnia 1952 roku w więzieniu mokotowskim zamordowany został płk Bernard Adamecki, jeden z prawdziwych przyjaciół Boernerowa.

Szczególnie Boernerowo i WAT winne Mu pamięć.

płk Bernard Adamecki (1897-1952)
zawodowy wojskowy, uczestnik I wojny światowej, na froncie rosyjskim i bałkańskim, od 1918 roku w Wojsku Polskim, początkowo w piechocie, a od 1920 roku w lotnictwie. We wrześniu 1939 roku szef sztabu i z-ca dowódcy Armii „Modlin”, w czasie okupacji szef Wydziału Lotnictwa Komendy Głównej AK (pseud. „ Bocian”, „Dyrektor”, „Parasol”), po wojnie w Ludowym Wojsku Polskim, w latach 1946-1949 komendant Technicznej Szkoły Lotniczej na Boernerowie, zamieszkały przy ul. I. Boernera 35, aresztowany 21.10.1950 roku, z inicjatywy mjr. Mariana Cimoszewicza, szefa Informacji Wojskowej w WAT, skazany na śmierć wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego 13.05.1952 roku, stracony 7.08.1952 roku w więzieniu mokotowskim. Miejsce jego pochówku jest dotąd nieznane. Zrehabilitowany w 1956 roku. W 2012 roku został patronem ronda na Boernerowie, gdzie obok umieszczono tablicę pamiątkową na jego cześć. Płk Bernard Adamecki jest bardzo ciepło wspominany przez członków, reaktywowanego po wojnie, Stowarzyszenia Przyjaciół Boernerowa jako prawdziwy, aktywny przyjaciel Boernerowa.
Do aresztowania w 1950 roku, za swoje zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Virtuti Militari, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Grunwaldu, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło zdjęcia z opisem: Jerzy Bogdan Raczek: „Boernerowo i Jego Świątynia” (link) >
Płk Bernard Adamecki angażował się w społeczne inicjatywy osiedla na którym mieszkał (Boernerowa) – fragment Biuletynu Informacyjnego Boernerowa – B. Adamecki w składzie prezydium komitetu społecznego.

Polecamy również dwa felietony związane z wydarzeniem:

Więcej o płk. Bernardzie Adameckim (link)


Podaj dalej za pomocą: