Boernerowscy „Żołnierze Wyklęci”

Felieton historyczny
Autorka: Lowisa Lermer
Wpis: 1 marca 2022

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

1 marca 1951 w więzieniu mokotowskim, po pokazowym procesie, rozstrzelano siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Rocznica tej zbrodni, obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych”.

„Żołnierze Wyklęci” – Żołnierze Niezłomni”, to członkowie polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski.
Od kilku lat włodarze Bemowa składają w tym dniu kwiaty m.in. przed postumentem upamiętniającym płk. pil. Bernarda Adameckiego (zob. felieton „Aparat terroru na Boernerowie”-link oraz książka „Kronika Boernerowa” (link)). Jest to nieporozumienie, wynikające prawdopodobnie z nieznajomości historii przez bemowskich samorządowców i bylejakości.

Płk. pil. Bernard Adamecki nie był bowiem „Żołnierzem Wyklętym”, wręcz przeciwnie, po wojnie służył w Wojsku Polskim, był Komendantem Technicznej Szkoły Lotniczej na Boernerowie. Został zamordowany w więzieniu mokotowskim 7 sierpnia 1952 i to wtedy, a nie 1 marca, powinny być składane kwiaty przed jego pomnikiem.

BOERNEROWSCY „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” nie zostali upamiętnieni i nikt o nich nie wie. Pozostali nieznani.

Kim byli?

To żołnierze boernerowskiego plutonu, 3 kompanii Oddziału Dywersji Bojowej „Garłucha”, którzy nie zaprzestali działalności bojowej po 17 stycznia 1945 (zob. felieton „Konspiracja na Boernerowie”-link oraz książka „Kronika Boernerowa”).
Informacje o przeprowadzonych przez nich akcjach są szczątkowe. Wiadomo jedynie, że dokonali zamachu na sowiecką grupę bandycką, rabującą Polaków, odbili więźniów aresztowanych przez NKWD, likwidowali Rosjan prześladujących Polaków. Nie udało się ustalić, jak długo trwała ich działalność.

Żołnierzem Wyklętym był ks. Bolesław Stefański, prefekt szkól boernerowskich, od 1945 roku był wikarym w parafii św. Józefa na Kole. Działał w antykomunistycznym podziemiu, pełnił funkcję kapelana Narodowych Sił Zbrojnych. W grudniu 1945 roku został mianowany komendantem Pogotowia Akcji Specjalnej w Warszawie, bojowego ramienia Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Aresztowany 1 czerwca 1946, torturowany, stracił nogę. W grudniu 1946 skazany na karę śmierci jako pierwszy ksiądz. W wyniku amnestii zmieniono mu wyrok na długoletnie więzienie. Wyszedł na wolność 14 lutego 1954 roku.

Redakcja portalu boernerowo.org serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.

Komentarze prosimy pisać w grupie społecznościowej na FB

Podaj dalej za pomocą: