100 lecie Warszawskiej Stacji Radiotelegraficznej Babice-Boernerowo

Nagranie z jubileuszu

Przypomnienie historii Warszawskiej Stacji Radiotelegraficznej Babice/Boernerowo, a szczególnie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej

Nadajemy znad Wisły! • Halo! Tu Niepodległa (spotify.com)
Podaj dalej za pomocą: