Smrodzenie z wysypiska – MPO zakończyło, a Byś rozpocznie?

Źródło: Stowarzyszenie Czyste Bielany
” Ogłaszamy protest mieszkańców Bielan przeciwko zwożeniu śmieci i odorowi na Bielanach. Już dość tego smrodu od obu instalacji MPO przetwarza ogromne ilości odpadów zielonych a BYŚ coraz więcej przetwarza odpadów komunalnych. Bielany to nie śmietnisko – jak najszybciej prosimy się stąd wynieść i już nie obchodzi nas, że Miasto nie ma pomysłu na śmieci. Miasto miało 6 lat na zrównoważoną gospodarkę odpadami, a okazuje się, że to tylko łatanie dziur i gaszenie pożaru. Nie zgadzamy się na traktowanie naszego terenu gdzie mieszkamy i żyjemy jak śmietnisko. Mówimy DOŚĆ.
Przyjdź na protest zawalcz o Bielany, zawalcz o swój dom ! “

Stowarzyszenie Czyste Bielany walczy o sprawę dla nas również istotną – dołączajmy się do protestów i działań administracyjnoprawnych by nie dopuścić do ponownego zasmrodzenia okolicy!
SOBOTA (29 lutego 2020) godz. 11:00 do 13:00. Zbiórka na parkingu róg ulic Wóycickiego i Wólczyńskiej

Politycy się opamiętali, zdrowy rozsądek zwyciężył

Dziwny w formie, zabawny w konkluzji lecz pozytywny w przekazie dokument ukazał się na stronie FB Urzędu Dzielnicy Bemowo dwie godziny przed Sesją i rzeczywiście punkt posiedzenia przewidujący głosowanie nad odwołaniem Burmistrz Bemowa został (niejednogłośnie) zdjęty z agendy.

Radni dali SOBIE drugą szansę, a Dzielnica nie ma wyjścia, musi żyć nadzieją, najdalej do następnych wyborów 🙂
Źródło: TVN-Warszawa

Poniżej, dla przypomnienia nasz apel, przed posiedzeniem RD, do mieszkańców Bemowa

Prosimy PRZYJDŹ na Sesję Rady Dzielnicy 5 lutego 2020 (środa 17:00) i zapytaj, dlaczego Ty, Twoja Rodzina i pozostali mieszkańcy Bemowa są pozbawiani należnej Im infrastruktury oraz usług ze strony Miasta. DOKONAJ OCENY I ZANOTUJ KOGO (nie)WYBIERAĆ w następnych wyborach samorządowych

O co tu chodzi?

Na środę 5 lutego 2020 zaplanowane jest Sesja Rady Dzielnicy, na której, zgodnie z opublikowanym porządkiem obrad, będzie próba odwołania Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Podsumowujemy z tego co wiemy, bo oficjalne publikacje do nas nie dotarły:

1. Wg. umowy koalicyjnej pomiędzy Koalicją Obywatelską (KO) i Bemowską Wspólnotą Samorządową z Jarosławem Dąbrowskim (BWS-JD) za realizację inwestycji odpowiedzialne będzie, poprzez swojego wiceburmistrza w Zarządzie Dzielnicy Bemowo, BWS-JD.

2. Realizacja inwestycji okazała się dla ugrupowania BWS-JD zadaniem nie do udźwignięcia i po zmianie dwóch wiceburmistrzów, Burmistrz Bemowa (KO) zdecydowała się (zapewne zbyt późno) przejąć ten niezwykle kluczowy dla mieszkańców zakres obowiązków. Zbyt „wyrozumiałe” dla partnera koalicyjnego podejście KO i polityka Radnych PiS polegająca na czekaniu aż przysłowiowe koło u wozu się urwie, doprowadziły do gigantycznego niewykorzystania należnych Bemowianom środków budżetowych miasta st. Warszawy.

3. Ugrupowanie BWS-JD „wykonało” plan inwestycji dla Bemowa na rok 2019 w ok. 7 (słownie: siedmiu) procentach i tym samym dzielnica straciła należne jej środki budżetowe w kwocie ok. 50 (pięćdziesięciu!) milionów PLN – nie wykonano planu inwestycji w 93 procentach!!!

4. Teraz, oznajmia się Bemowianom, że z przyczyn o których mamy nadzieję się dowiedzieć podczas obrad Sesji 05 lutego 2020 (środa godz. 17:00 – link) w głosowaniu tajnym odwoływana będzie Burmistrz Dzielnicy Bemowo.

5. Struktura mandatów w Radzie Dzielnicy to: KO 11; BWS-JD 9; PIS 5; – jasno widać, że do Rady Dzielnicy Bemowo i tym samym do Zarządu Dzielnicy powróciło POLITYKIERSTWO, PRYWATNE KARIEROWICZOSTWO i NIEKOMPETENCJA, kosztem troski o infrastrukturę Dzielnicy Bemowo i dobro jej Mieszkańców.

Przyjdź (Ratusz Bemowo – Sala Sesji na parterze) lub oglądaj transmisję z Sesji Rady Dzielnicy Bemowo – link

lub oglądaj transmisję (nagranie) – link – obecnych na sali prosimy o pilnowanie by mikrofon nie był wyłączany bo nie będzie zarejestrowany dźwięk z obrad (co się zdarza w krytycznych momentach) – mikrofon ma być włączony!

Tu link do XIX/2020 posiedzenia rady w dniu 4 marca 2020 zatwierdzającej wykonanie budżetu – polecamy

Uchwała Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo.

Radni wstrzymali budowę osiedla w bemowskim lesie – właściciel działki chce iść do sądu

Radni Bemowa powiedzieli stanowcze NIE spółdzielni, która chciała zbudować w lesie osiedle domków jednorodzinnych. ⛔️🏘Samorządowcy przyjęli uchwałę o ochronie lasu jednogłośnie. Właściciel działki zamierza walczyć dalej i dochodzić swoich praw przed sądem.____________________________Towarzystwo Boernerowo NIE dla zabudowy Lasu Bemowskiego Dzielnica Bemowo Las Bemowski Spotted: Bemowo Stare Bemowo Portal Warszawski

Opublikowany przez TVP3 Warszawa Środa, 5 lutego 2020

W Ratuszu Bemowo 3 lutego 2020 o godz. 18:00 odbyło się zebranie Komisji Ochrony Środowiska. Była m.in. poruszana sprawa zabudowy Lasu Bemowskiego w ramach tzw. “działki nr 8” (obręb 6-10-01 – link)
Komisja podjęła uchwałę nr 15/20:

Link do relacji z posiedzenia
KOŚ 3 lutego 2020 opracowanej przez
„Nie dla zabudowy Lasu Bemowskiego”

Poniżej mieszkańcy Boernerowa w obronie Lasu Bemowskiego przed wycinką i zabudową mogącą być początkiem ekspansji (zapowiadanej już przez inwestora – link) działań budowlanych na zaplanowanym przez inwestora zrąbie Lasu Bemowskiego!
Precedens wyjątkowej arogancji wobec środowiska i mieszkańców Bemowa, do którego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno.

Spółdzielnia chce zabudować las Bemowa

Mieszkańcy Bemowa alarmują: okoliczną zieleń wkrótce zaleje beton. ⛔️🌳W miejscu, gdzie dziś rosną stuletnie drzewa, niedługo wyrosną… domy jednorodzinne. Spółdzielnia, która planuje inwestycje jest w trakcie likwidacji, a w jej zarządzie są urzędnicy z dzielnicowego ratusza.To sprawa, w której takich zbiegów okoliczności jest znacznie więcej.________________________Towarzystwo Boernerowo NIE dla zabudowy Lasu Bemowskiego Dzielnica Bemowo Las Bemowski Spotted: Bemowo Bemowskie Centrum Kultury

Opublikowany przez TVP3 Warszawa Poniedziałek, 20 stycznia 2020
Fragmenty reportażu Kuriera TVP3 (19.01.2020)
Wspomniane tu przez przedstawiciela podmiotu prawnego “SM Dębowa Polana w likwidacji” powołanie nowej spółdzielni oznacza powołanie CZWARTEJ już odsłony prawnej tego samego przedsięwzięcia – to jedna z wielu “nietypowości” utrudniających prześledzenie ciągłości działań udziałowców oraz motywacji i prawidłowości decyzji podejmowanych przez przedstawicieli władz.

W związku z nieprawdziwą wypowiedzią Pana Kozłowskiego Marcina w reportażu TVP3 (jak wyżej) hasłowo określonej tu jako “kłamstwo azbestowe” przypominamy i rozważamy przepis art. 212 K.k., zgodnie z którym:

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

O ewentualne porady, komentarze w sprawie prosimy poprzez:
https://www.facebook.com/towarzystwoboernerowo/
lub osobiście 🙂

Las Bemowski – Konieczne dalsze, legislacyjne inicjatywy na rzecz jednoznacznej ochrony

Zaangażowanie wielu osób i instytucji dało dobre owoce w obronie Łosiowych Błot i Lasu Bemowskiego jako całości. Niemniej nie jest to jeszcze koniec czuwania i działania. Akty wykonawcze, które ukazały się w ostatnich tygodniach, dają szansę na dobre, prawne i ostateczne zabezpieczenie Lasu Bemowskiego. Podziękowania dla pana dyrektora Arkadiusza Siembida i pana ministra Michała Kurtyki oraz Ich Współpracowników, którzy do powstania tych aktów prawnych się przyczynili 🙂
Poniżej 3 ważne zdarzenia z których mogą wynikać dalsze działania:

1. Zarządzenie dyrektora Arkadiusza Siembida (RDOŚ):

2. Rada Gminy Stare Babice podjęła jednogłośnie uchwałę (16/167/2020) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji na “działce 180”

DZIĘKUJEMY !!!

Głosowanie oparte byłe nie tylko na zdroworozsądkowym podejściu do rzeczywistości ale również na bardzo dobrze przygotowanej prezentacji rzetelnie zgromadzonych faktów i opinii przez Urząd Gminy i Radę Gminy Stare Babice. Nasze wyrazy uznania i serdeczne podziękowania 🙂
Poniżej nagranie z prezentacji owocnej pracy wielu osób:

3. Zarządzenie Ministra Klimatu w sprawie zadań ochronnych dla KPN

Zarządzenie to dotyczy nie tylko Kampinowskiego Parku Narodowego ale również terenów sąsiednich – TU MOŻLIWOŚCI I KONIECZNOŚĆ DZIAŁANIA BY PRAWNIE ZABEZPIECZYĆ OCHRONĘ LASU BEMOWSKIEGO.
Poniżej przykładowa dyrektywa i link do całego dokumentu

Źródło: Facebook
Żródło: Gazeta Wyborcza
Link do wpisu na FB
Zdjęcie przedstawiające autentycznego mieszkańca Lasu Bemowskiego i to o Jego dom i nasze sumienie walczymy.
Autor: Sąsiad Walerii 🙂 (czyli mieszkaniec Boernerowa)

Wyjaśnienie:
Dla dwóch deweloperskich zagrożeń Lasu Bemowskiego utarły się nazwy potoczne:
“działka nr 180” – wycinka lasu i zdrenowanie rezerwatów Łosiowe Błota co dla regionu wygenerowałoby dosłownie ekologiczną katastrofę
“działka nr 8” – forpoczta wycinki i zabudowy północno-wschodniej części Lasu Bemowskiego.

link do profilu na Facebbooku
link do VOD.TVP! – chętnych obejrzenia prosimy o cierpliwość, duża liczba reklam :/ Temat Lasu Bemowskiego jako drugi, od 7 minuty

.

Dziękujemy Radiu Kolor za możliwość prezentacji zagrożeń Lasu Bemowskiego

.

.

Media o wczorajszym spacerze po Lesie Bemowskim:
Wyborcza.pl Warszawa 
https://warszawa.wyborcza.pl/…/7,54420,25468758,deweloper-c…
Fakt24 Warszawa 
https://www.fakt.pl/…/nie-wycinajcie-serca-naszego…/3q8ed6k…WARSZAWA.WYBORCZA.PLDeweloperzy chcą zbudować osiedle w środku Lasu Bemowskiego. Mieszkańcy obawiają się wycinki hektarów drzew

1 grudnia (niedziela) spacer po Bemowskim Lesie ze wskazaniem zagrożeń deweloperskich

Zbiórka i start z pętli tramwaju 20 godz. 11:11
– uwzględniając rozkład jazdy/przyjazdu “dwudziestki” 🙂

https://www.facebook.com/events/359298604862139/

“Dzień dobry,w kwestii spaceru – jako jedna z organizatorek mogę już napisać, że całość przewidujemy na godz. 11 – 15, start na pętli tramwaju 20. Jeszcze zgrywamy wszystkie odcinki trasy, bo wybieramy się też do działki 180 między Łosiowymi Błotami.  Zapewne przejdziemy prosto do Pomnika Powstańców i dalej na górkę przy działce nr 8, by pokazać ja trochę z góry, potem w lewo do pasów przez Radiowo i dalej na Łosiowe Błota. Plan jest taki, że przy obu działkach powiem kilka zdań o planach inwestorów i ich konsekwencjach dla ekosystemu etc. – same fakty, których mamy aż nadto… Poza tym będzie przyrodniczo i historycznie. Tu publikowane są na bieżąco aktualności dot. spaceru:https://www.facebook.com/events/359298604862139/
Pozdrawiam serdecznie!

Ola Krugły”