Przed „wybuchem wegetacji” wiosenny Przewodnik śladami Radiostacji

Pośpiech wskazany. Za kilka dni, z perspektywy ścieżki, trudno będzie dostrzec wiele ciekawych obiektów z powodu, jak to bojowo-malowniczo ujął oprowadzający, wybuchu wegetacji 🙂

Chodź ze mną na spacer – Oprowadzanie po Radiostacji Babice

Dom Kultury Stare Babice w tym trudnym czasie specjalnie dla Was przygotował film, w którym możecie pozwiedzać pozostałości po Radiostacji Babice wraz z przewodnikiem. Polecamy wam tę produkcję dowiecie się z niej, co można zobaczyć na terenie Lasu Bemowskiego. W odpowiedzi na wyzwanie obecnej sytuacji, film został całkowicie nagrany i zmontowany za pomocą telefonu komórkowego. To pierwsza tego typu nasza realizacja. Do zobaczenia na szlaku ;)Jeżeli chcesz obejrzeć materiał w lepszej jakości, to zapraszamy tutaj:https://youtu.be/meT2AD0JBOQ

Opublikowany przez Dom Kultury Stare Babice Piątek, 15 maja 2020
link do pobrania aplikacji na system Android
Przewodniczący spacerowi i Zarządowi Parku Kulturowego Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza Jarosław Chrapek
Podaj dalej:

Łosiowe Błota ponownie śmiertelnie zagrożone!

Bieżące informacje o inwestycji za pośrednictwem: Facebook.com/NIE-dla-zabudowy-Lasu-Bemowskiego
Zapraszamy do śledzenia i ewentualnego aktywnego udziału

Konieczne pomiary i badania zanim nastąpi katastrofa!!!

Inwestycja deweloperska 6 szeregowców po 4 segmenty każdy w Latchorzewie, przy REZERWACIE ŁOSIOWE BŁOTA , praktycznie przy ulicy Grupy Kampinos (działki nr 518/2,3,10,11 obręb 143207_2.0016).

źródło: portalwarszawski.com

i gdzie jest prawdopodobne zagrożenie nieodwracalną zagładą Rezerwatu Łosiowe Błota?

Jeżeli te 6 szeregowców po 4 segmenty są podpiwniczone, a może nawet posiadają garaże podziemne, to istnieje niebezpieczeństwo zdrenowania i tym samym osuszenia Łosiowych Bagien, jedynego w swoim rodzaju ekosystemu.

Zwracamy się z prośbą dewelopera i instytucji dopuszczających inwestycję do realizacji

o sprawdzenie takiego zagrożenia!

Według naszych szacunkowych obliczeń, wykorzystując powszechnie znany w hydrogeologi wzór Kusakina na ustalenie promienia leja depresji (obniżenia lustra wody gruntowej z przyjętymi przez nas domyślnymi dla rejonu i sytuacji parametrami) R=575·s·sqrt(k·H), ma promień 149 metrów, czyli ingerowałby mocno w hydrogeologiczną tkankę rezerwatu Łosiowe Błota!
Prosimy o sprawdzenie/sprawdzenie z faktycznymi parametrami s,k,H

Serdeczne dzięki portalowi PORTAL Warszawski za „whistleblowing”

Podaj dalej:

Smrodzenie z wysypiska – MPO zakończyło, a Byś rozpocznie?

Źródło: Stowarzyszenie Czyste Bielany
” Ogłaszamy protest mieszkańców Bielan przeciwko zwożeniu śmieci i odorowi na Bielanach. Już dość tego smrodu od obu instalacji MPO przetwarza ogromne ilości odpadów zielonych a BYŚ coraz więcej przetwarza odpadów komunalnych. Bielany to nie śmietnisko – jak najszybciej prosimy się stąd wynieść i już nie obchodzi nas, że Miasto nie ma pomysłu na śmieci. Miasto miało 6 lat na zrównoważoną gospodarkę odpadami, a okazuje się, że to tylko łatanie dziur i gaszenie pożaru. Nie zgadzamy się na traktowanie naszego terenu gdzie mieszkamy i żyjemy jak śmietnisko. Mówimy DOŚĆ.
Przyjdź na protest zawalcz o Bielany, zawalcz o swój dom ! „

Stowarzyszenie Czyste Bielany walczy o sprawę dla nas również istotną – dołączajmy się do protestów i działań administracyjnoprawnych by nie dopuścić do ponownego zasmrodzenia okolicy!
SOBOTA (29 lutego 2020) godz. 11:00 do 13:00. Zbiórka na parkingu róg ulic Wóycickiego i Wólczyńskiej

Podaj dalej:

Politycy się opamiętali, zdrowy rozsądek zwyciężył

Dziwny w formie, zabawny w konkluzji lecz pozytywny w przekazie dokument ukazał się na stronie FB Urzędu Dzielnicy Bemowo dwie godziny przed Sesją i rzeczywiście punkt posiedzenia przewidujący głosowanie nad odwołaniem Burmistrz Bemowa został (niejednogłośnie) zdjęty z agendy.

Radni dali SOBIE drugą szansę, a Dzielnica nie ma wyjścia, musi żyć nadzieją, najdalej do następnych wyborów 🙂
Źródło: TVN-Warszawa

Poniżej, dla przypomnienia nasz apel, przed posiedzeniem RD, do mieszkańców Bemowa

Prosimy PRZYJDŹ na Sesję Rady Dzielnicy 5 lutego 2020 (środa 17:00) i zapytaj, dlaczego Ty, Twoja Rodzina i pozostali mieszkańcy Bemowa są pozbawiani należnej Im infrastruktury oraz usług ze strony Miasta. DOKONAJ OCENY I ZANOTUJ KOGO (nie)WYBIERAĆ w następnych wyborach samorządowych

O co tu chodzi?

Na środę 5 lutego 2020 zaplanowane jest Sesja Rady Dzielnicy, na której, zgodnie z opublikowanym porządkiem obrad, będzie próba odwołania Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Podsumowujemy z tego co wiemy, bo oficjalne publikacje do nas nie dotarły:

1. Wg. umowy koalicyjnej pomiędzy Koalicją Obywatelską (KO) i Bemowską Wspólnotą Samorządową z Jarosławem Dąbrowskim (BWS-JD) za realizację inwestycji odpowiedzialne będzie, poprzez swojego wiceburmistrza w Zarządzie Dzielnicy Bemowo, BWS-JD.

2. Realizacja inwestycji okazała się dla ugrupowania BWS-JD zadaniem nie do udźwignięcia i po zmianie dwóch wiceburmistrzów, Burmistrz Bemowa (KO) zdecydowała się (zapewne zbyt późno) przejąć ten niezwykle kluczowy dla mieszkańców zakres obowiązków. Zbyt „wyrozumiałe” dla partnera koalicyjnego podejście KO i polityka Radnych PiS polegająca na czekaniu aż przysłowiowe koło u wozu się urwie, doprowadziły do gigantycznego niewykorzystania należnych Bemowianom środków budżetowych miasta st. Warszawy.

3. Ugrupowanie BWS-JD „wykonało” plan inwestycji dla Bemowa na rok 2019 w ok. 7 (słownie: siedmiu) procentach i tym samym dzielnica straciła należne jej środki budżetowe w kwocie ok. 50 (pięćdziesięciu!) milionów PLN – nie wykonano planu inwestycji w 93 procentach!!!

4. Teraz, oznajmia się Bemowianom, że z przyczyn o których mamy nadzieję się dowiedzieć podczas obrad Sesji 05 lutego 2020 (środa godz. 17:00 – link) w głosowaniu tajnym odwoływana będzie Burmistrz Dzielnicy Bemowo.

5. Struktura mandatów w Radzie Dzielnicy to: KO 11; BWS-JD 9; PIS 5; – jasno widać, że do Rady Dzielnicy Bemowo i tym samym do Zarządu Dzielnicy powróciło POLITYKIERSTWO, PRYWATNE KARIEROWICZOSTWO i NIEKOMPETENCJA, kosztem troski o infrastrukturę Dzielnicy Bemowo i dobro jej Mieszkańców.

Przyjdź (Ratusz Bemowo – Sala Sesji na parterze) lub oglądaj transmisję z Sesji Rady Dzielnicy Bemowo – link

lub oglądaj transmisję (nagranie) – link – obecnych na sali prosimy o pilnowanie by mikrofon nie był wyłączany bo nie będzie zarejestrowany dźwięk z obrad (co się zdarza w krytycznych momentach) – mikrofon ma być włączony!

Tu link do XIX/2020 posiedzenia rady w dniu 4 marca 2020 zatwierdzającej wykonanie budżetu – polecamy

Podaj dalej:

Uchwała Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo.

Radni wstrzymali budowę osiedla w bemowskim lesie – właściciel działki chce iść do sądu

Radni Bemowa powiedzieli stanowcze NIE spółdzielni, która chciała zbudować w lesie osiedle domków jednorodzinnych. ⛔️🏘Samorządowcy przyjęli uchwałę o ochronie lasu jednogłośnie. Właściciel działki zamierza walczyć dalej i dochodzić swoich praw przed sądem.____________________________Towarzystwo Boernerowo NIE dla zabudowy Lasu Bemowskiego Dzielnica Bemowo Las Bemowski Spotted: Bemowo Stare Bemowo Portal Warszawski

Opublikowany przez TVP3 Warszawa Środa, 5 lutego 2020

W Ratuszu Bemowo 3 lutego 2020 o godz. 18:00 odbyło się zebranie Komisji Ochrony Środowiska. Była m.in. poruszana sprawa zabudowy Lasu Bemowskiego w ramach tzw. „działki nr 8” (obręb 6-10-01 – link)
Komisja podjęła uchwałę nr 15/20:

Link do relacji z posiedzenia
KOŚ 3 lutego 2020 opracowanej przez
„Nie dla zabudowy Lasu Bemowskiego”

Poniżej mieszkańcy Boernerowa w obronie Lasu Bemowskiego przed wycinką i zabudową mogącą być początkiem ekspansji (zapowiadanej już przez inwestora – link) działań budowlanych na zaplanowanym przez inwestora zrąbie Lasu Bemowskiego!
Precedens wyjątkowej arogancji wobec środowiska i mieszkańców Bemowa, do którego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno.

Spółdzielnia chce zabudować las Bemowa

Mieszkańcy Bemowa alarmują: okoliczną zieleń wkrótce zaleje beton. ⛔️🌳W miejscu, gdzie dziś rosną stuletnie drzewa, niedługo wyrosną… domy jednorodzinne. Spółdzielnia, która planuje inwestycje jest w trakcie likwidacji, a w jej zarządzie są urzędnicy z dzielnicowego ratusza.To sprawa, w której takich zbiegów okoliczności jest znacznie więcej.________________________Towarzystwo Boernerowo NIE dla zabudowy Lasu Bemowskiego Dzielnica Bemowo Las Bemowski Spotted: Bemowo Bemowskie Centrum Kultury

Opublikowany przez TVP3 Warszawa Poniedziałek, 20 stycznia 2020
Fragmenty reportażu Kuriera TVP3 (19.01.2020)
Wspomniane tu przez przedstawiciela podmiotu prawnego „SM Dębowa Polana w likwidacji” powołanie nowej spółdzielni oznacza powołanie CZWARTEJ już odsłony prawnej tego samego przedsięwzięcia – to jedna z wielu „nietypowości” utrudniających prześledzenie ciągłości działań udziałowców oraz motywacji i prawidłowości decyzji podejmowanych przez przedstawicieli władz.

W związku z nieprawdziwą wypowiedzią Pana Kozłowskiego Marcina w reportażu TVP3 (jak wyżej) hasłowo określonej tu jako „kłamstwo azbestowe” przypominamy i rozważamy przepis art. 212 K.k., zgodnie z którym:

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

O ewentualne porady, komentarze w sprawie prosimy poprzez:
https://www.facebook.com/towarzystwoboernerowo/
lub osobiście 🙂

Podaj dalej:

Las Bemowski – Konieczne dalsze, legislacyjne inicjatywy na rzecz jednoznacznej ochrony

Zaangażowanie wielu osób i instytucji dało dobre owoce w obronie Łosiowych Błot i Lasu Bemowskiego jako całości. Niemniej nie jest to jeszcze koniec czuwania i działania. Akty wykonawcze, które ukazały się w ostatnich tygodniach, dają szansę na dobre, prawne i ostateczne zabezpieczenie Lasu Bemowskiego. Podziękowania dla pana dyrektora Arkadiusza Siembida i pana ministra Michała Kurtyki oraz Ich Współpracowników, którzy do powstania tych aktów prawnych się przyczynili 🙂
Poniżej 3 ważne zdarzenia z których mogą wynikać dalsze działania:

1. Zarządzenie dyrektora Arkadiusza Siembida (RDOŚ):

2. Rada Gminy Stare Babice podjęła jednogłośnie uchwałę (16/167/2020) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji na „działce 180”

DZIĘKUJEMY !!!

Głosowanie oparte byłe nie tylko na zdroworozsądkowym podejściu do rzeczywistości ale również na bardzo dobrze przygotowanej prezentacji rzetelnie zgromadzonych faktów i opinii przez Urząd Gminy i Radę Gminy Stare Babice. Nasze wyrazy uznania i serdeczne podziękowania 🙂
Poniżej nagranie z prezentacji owocnej pracy wielu osób:

3. Zarządzenie Ministra Klimatu w sprawie zadań ochronnych dla KPN

Zarządzenie to dotyczy nie tylko Kampinowskiego Parku Narodowego ale również terenów sąsiednich – TU MOŻLIWOŚCI I KONIECZNOŚĆ DZIAŁANIA BY PRAWNIE ZABEZPIECZYĆ OCHRONĘ LASU BEMOWSKIEGO.
Poniżej przykładowa dyrektywa i link do całego dokumentu

Źródło: Facebook
Żródło: Gazeta Wyborcza
Link do wpisu na FB
Zdjęcie przedstawiające autentycznego mieszkańca Lasu Bemowskiego i to o Jego dom i nasze sumienie walczymy.
Autor: Sąsiad Walerii 🙂 (czyli mieszkaniec Boernerowa)

Wyjaśnienie:
Dla dwóch deweloperskich zagrożeń Lasu Bemowskiego utarły się nazwy potoczne:
„działka nr 180” – wycinka lasu i zdrenowanie rezerwatów Łosiowe Błota co dla regionu wygenerowałoby dosłownie ekologiczną katastrofę
„działka nr 8” – forpoczta wycinki i zabudowy północno-wschodniej części Lasu Bemowskiego.

link do profilu na Facebbooku
link do VOD.TVP! – chętnych obejrzenia prosimy o cierpliwość, duża liczba reklam :/ Temat Lasu Bemowskiego jako drugi, od 7 minuty

.

Dziękujemy Radiu Kolor za możliwość prezentacji zagrożeń Lasu Bemowskiego

.

.

Media o wczorajszym spacerze po Lesie Bemowskim:
Wyborcza.pl Warszawa 
https://warszawa.wyborcza.pl/…/7,54420,25468758,deweloper-c…
Fakt24 Warszawa 
https://www.fakt.pl/…/nie-wycinajcie-serca-naszego…/3q8ed6k…WARSZAWA.WYBORCZA.PLDeweloperzy chcą zbudować osiedle w środku Lasu Bemowskiego. Mieszkańcy obawiają się wycinki hektarów drzew

1 grudnia (niedziela) spacer po Bemowskim Lesie ze wskazaniem zagrożeń deweloperskich

Zbiórka i start z pętli tramwaju 20 godz. 11:11
– uwzględniając rozkład jazdy/przyjazdu „dwudziestki” 🙂

https://www.facebook.com/events/359298604862139/

„Dzień dobry,w kwestii spaceru – jako jedna z organizatorek mogę już napisać, że całość przewidujemy na godz. 11 – 15, start na pętli tramwaju 20. Jeszcze zgrywamy wszystkie odcinki trasy, bo wybieramy się też do działki 180 między Łosiowymi Błotami.  Zapewne przejdziemy prosto do Pomnika Powstańców i dalej na górkę przy działce nr 8, by pokazać ja trochę z góry, potem w lewo do pasów przez Radiowo i dalej na Łosiowe Błota. Plan jest taki, że przy obu działkach powiem kilka zdań o planach inwestorów i ich konsekwencjach dla ekosystemu etc. – same fakty, których mamy aż nadto… Poza tym będzie przyrodniczo i historycznie. Tu publikowane są na bieżąco aktualności dot. spaceru:https://www.facebook.com/events/359298604862139/
Pozdrawiam serdecznie!

Ola Krugły” 

Podaj dalej:

Drenaż robót ziemnych zabije Łosiowe Błota

Prosimy o podkreślanie, że wycinka drzew jest „drugorzędnym” zagrożeniem dla Lasu Bemowskiego, a w szczególności dla rezerwatów typu Łosiowe Błota. W wypadku działki nr 180 katastrofalne będą jakiekolwiek prace i później instalacje ziemne głębsze niż 1 metr poniżej obecnego lustra wód podziemnych, bo

już 1 metr może zabić Łosiowe Błota

 • fundamentowanie budynków musi być na głębokości poniżej granicy przemarzania czyli (bez piwnic) ok. 2 metry (jeżeli płytkie fundamentowanie jest tam w ogóle możliwe)
 • garaże podziemne to praktycznie ok. 4 metry
 • zastosowana będzie ochrona przeciwwilgociowa poprzez np. okołofundamentowe drenaże i studnie z których permanentnie odpompowywana będzie woda by OSUSZYĆ TEREN wokół budynków i podziemnych garaży
 • kanalizacja, wodociągi, instalacje techniczne same z siebie stają się ścieżkami drenażu
 • nawet rezygnacja z piwnic i garaży podziemnych z zastosowaniem np. palowania (głębokiego fundamentowania) nie gwarantuje stabilności lustra wody gruntowej, a w zależności od warunków geologicznych może okazać się najgorszym rozwiązaniem
 • po „odpowiednim” zdrenowaniu (osuszeniu) terenu deweloperski problem drzew sam się rozwiąże

Poniżej wypowiedzi i obietnice dewelopera na kanale YouTube „Telewizja wPolsce”

.

Petycje
.

Kolejna inicjatywa obrony Lasu Bemowskiego

Zapraszamy do popierania inicjatyw w sprawie obrony Lasu Bemowskiego przed wycinką na jakiekolwiek cele i przez jakichkolwiek inwestorów

Link do petycji

Prosimy również o głosy w sprawie obrony Lasu Bemowskiego w jego północno-wschodniej części

Link do petycji

Uważamy, że lepiej 10 petycji za dużo, niż jedna za mało.
Walczmy z tymi, którym brak wyobraźni lub dla których Las Bemowski i Łosiowe Błota są jedynie biznesem lub przeszkodą w karierze.
Jakiekolwiek prace ziemne (fundamentowanie, kanalizacja itp.) zdrenują i osuszą Łosiowe Błota otwierając drogę do dalszych deweloperskich żądań, kosztem flory i fauny Lasu Bemowskiego.

Tu widać jak istotne jest dla całego ekosystemu pozostawienie terenu dawnej bazy radarowej (działki 180) naturze:

Katastrofalnie-strategiczne dla całego ekosystemu położenie działki 180 (Dawna Baza Radarowa)
Droga dojazdowa do Dawnej Bazy Radarowej (działka 180) szerokości jednego auta wykonana w nasypie – w wypadku rozbudowy całe zadrzewienia na długości pół kilometra będzie wykarczowane.

.
Przekręt

Nagrania z sesji i inne materiały w sprawie

Portal Warszawski w sprawie

Link do nagrania sesji Rady Gminy w spr. działki 180

Lasy Miejskie również za ochroną Lasu Bemowskiego

Podaj dalej:

Mieszkańcy Bemowa zabrali głos

Jak widać z powyższego zestawienia, mieszkańcy Bemowa (generalnie Warszawy) chcą mieć „coś” do powiedzenia w sprawach Ich dotyczących 🙂
Zapraszamy do stowarzyszeń, samorządów i inicjatyw lokalnych.

Poniżej nasz tematyczny, przedwyborczy wpis.

Nie oddawaj głosu, a zabierz go.

Jako organizacja pozarządowa działająca na poziomie samorządu terytorialnego dla mieszkańców Boernerowa, historycznego osiedla, Lasu Bemowskiego i Lotniska Warszawa-Babice wielokrotnie doświadczyliśmy jak dalece lekceważony jest głos lokalnych społeczności. Będziemy chcieli to nagłaśniać i zmieniać,

ale najpierw prosimy Wszystkich by zaznaczyli CHĘĆ BYCIA POSTRZEGANYM, by w wyborach 13 października ZABRALI GŁOS z puli „NIEOBECNYCH” i tym samym podkreślili „jestem tu”, nie jest mi obojętny mój los, los mojej społeczności, los miejsca/środowiska w którym żyję.

Proponujemy głosować według własnych preferencji, a jeżeli ich nie ma to według poczucia godności i zdroworozsądkowego myślenia 🙂
ale

koniecznie ZABRAĆ GŁOS

Podaj dalej:

Sosna „domowa” – poprawiacz powietrza oraz nastroju – do domu i do biura ;)

Sadźmy lasy 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲😀🌲😀
Ty też potrafisz… 😀🌲😀

Źródło
 1. Idź do lasu. Przynieś szyszkę. Zrób to jesienią, kiedy szyszki dojrzewają.
 2. Posadź szyszkę w doniczce tak aby większa jej część wystawała.
 3. Codziennie podlewaj ją małą ilością wody. Nadmiar wody spowoduje, że szyszka zgnije.
 4. Po jakimś czasie pojawi się malutkie drzewko.
 5. Gratuluję – właśnie rozpoczęła się produkcja tlenu i masz kawałek lasu w domu 🙂
 6. Podrośnie (na wiosnę?) „wypuść na wolność” – posadź w swojej okolicy 🙂
Podaj dalej:

Poligon na Bemowie – smród kompromitacji

Podobno „nasza” uczelnia wojskowa robi szkolenia wojskowe. Ktokolwiek to robi to wykazuje się wyjątkowym brakiem kompetencji i powinien tego natychmiast zaprzestać.

To co dzieje się z powietrzem w okolicach szkoleń nakazuje wątpić w fachowość osób prowadzących te szkolenia. Nie uwzględnianie warunków pogodowych, rodzaju używanych środków i nieumiejętność przewidzenia skutków na jakie się naraża okoliczną ludność cywilną, nakazuje wątpić w umiejętności rozumnego stosowania środków/ materiałów wybuchowych/bojowych przez odpowiedzialnych za te szkolenia.

Piątek (20.09.2019) wieczór stał się (jak dotychczas) apogeum tychże (nie)umiejętności. Gryzące, zapylone powietrze z poligonu godzinami pokrywa teren Boernerowa, Starego Bemowa i okolic.

Nie jesteśmy za likwidacją poligonu lecz na jego rozumnym i odpowiedzialnym używaniem na miarę ambitnej uczelni wojskowej, z której moglibyśmy być dumni 🙂

Podaj dalej:

Tchu nam nie zabraknie – szaleństwo odwołane!

… serdeczne dzięki wszystkim, którym „się chciało” i do odwołania doprowadzili.

Poniżej wycinki z mediów organizatora (damyognia.pl):

wycinek ze strony organizatora damyognia.pl (7.9.2019)
ze strony organizatora damyognia.pl (7.9.2019)

Organizator otrzymał pozwolenie UM wczoraj (6.9.2019) ok. godz. 14:00 i szczęśliwie nie podjął się realizacji planów. W oświadczeniu „odgraża się”, iż wróci tu za rok, czyli musimy podjąć działania, które doprowadzą do ustawowego zakazu przeprowadzania pokazów pirotechnicznych, bo na poziomie samorządu obrona przed takimi atakami na zdrowie i życie jest formalnie/praktycznie skazana na niepowodzenie.

Podaj dalej:

Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia

Podobno organizatorzy „Damy ognia” powołują się na konstytucję i grożą pozwami o odszkodowania za utracone zyski w wyniku zablokowania im biznesu.

Czy mieszkańcy mogą wnosić o odszkodowania za utratę zdrowia w wyniku (naszym zdaniem) utylizacji nad Warszawą niechcianych na tzw. zachodzie trujących fajerwerków?

Przypominamy zarówno organizatorom jak i odpowiedzialnym za wydanie zgody na wydarzenie pirotechniczne mające się odbyć 7 września 2019 na terenie lotniska Warszawa-Babice, że Konstytucja RP nakazuje ograniczać swobody obywatelskie gdy stoją one w sprzeczności z ochroną środowiska i zdrowia.

Do wiedzy powszechnej, nie wymagającej już każdorazowych specyfikacji należą następujące fakty, które organizatorzy i wydający stosowne pozwolenia ignorują, czym narażają z pełną świadomością na zagrożenie zdrowia, a tym samym życia mieszkańców! – mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej i finansowej?:

 • mikropyły są zagrożeniem zdrowia i życia dla człowieka i zwierząt
 • podczas eksplozji materiałów pirotechnicznych powstają ogromne ilości mikropyłów i nietypowych dla naturalnego środowiska związków chemicznych
 • produkty po eksplozji materiałów pirotechnicznych są wysoce reaktywne i szybko wchodzą w reakcję z materiałem biologicznym płuc, gałki ocznej, skóry wywołując stany autoimmunologiczne
 • materiał po-wybuchowy pozostaje przez bardzo długi czas składnikiem np. kurzu, co znacznie wydłuża czas ekspozycji mieszkańców na jego szkodliwe oddziaływanie (np. metali ciężkich)
 • ogrom wydarzenia – tak podkreślany przez samego organizatora „tonaż” i czas trwania dwóch serii podniebnych detonacji

Kolejna, równie paląca kwestia to konstytucyjna ochrona środowiska w tym rezerwatów przyrody i zwierząt
Każdy, kto choć raz słyszał takie wydarzenie wie, że nie jest to porównywalne z ruchem lotniczym, strzelaniem na poligonie, czy koncertowym jazgotem – jest inne w swojej dynamice, częstotliwościach i propagacji.

Organizator zapowiada dwie serie eksplozji, każda po 30 minut!
Reakcji zwierząt na tak nietypowe i niezwykle długie działanie stresu w nocy trudno przewidzieć. Mogą np. uznać swoje dotychczasowe miejsca pobytu za niebezpieczne i migrować w dalsze części rezerwatu.
Jakim prawem przyjmuje się również takie ryzyko – bo ktoś chce sobie zrobić biznes?

Jeżeli dojdzie już do współczesnego „wylewania nocnika na ulicę” (jak to za czasów średniowiecznej ciemnoty i wiecznych epidemii czyniono), to proponuję zgłaszać i dokumentować wszelkie dolegliwości zdrowotne czy też zmiany środowiskowe mogące mieć związek z wydarzeniem „damy ognia” po to by w imię również interesu publicznego:

 • żądać stosownych odszkodowań
 • żądać całkowitego zakazu urządzania takich wydarzeń pirotechnicznych.

APEL

DO OSÓB I INSTYTUCJI WŁADNYCH POWSTRZYMAĆ DETONOWANIE MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH NAD LOTNISKIEM WARSZAWA-BABICE 7 WRZEŚNIA 2019
gdyż w naszej ocenie:

 • jest ono niezgodne z Konstytucją RP
 • naraża zdrowie i życie mieszkańców
 • zagraża faunie Lasu Bemowskiego, rezerwatów i okolic (również zwierzętom domowym)
 • naraża zasoby finansowe gminy na roszczenia osób bezpośrednio lub wtórnie poszkodowanych (również w perspektywie długofalowej)
Podaj dalej:

Rada Miasta (w zasadzie) za ochroną lasu – inwestor zapowiada ekspansję

Krótkie podsumowanie obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy 26 sierpnia 2019 r. godz. 16:30 sala nr 2023 XX p. PKiN Pl. Defilad 1

BRONIMY LASU BEMOWSKIEGO BO TO NASZ OBOWIĄZEK!
Nie pozwólmy na
ubezwłasnowolnianie i ośmieszanie samorządu terytorialnego oraz mieszkańców w ich prawach stanowiących o poczuciu społecznej lokalnej tożsamości, zobowiązującej do ochrony środowiska i krajobrazu z którym się identyfikują oraz MAJĄ OBOWIĄZEK BRONIĆ.

Zgodnie z porządkiem obrad KOŚ RM m.st.Warszawy zaprezentowana została przez zaangażowanych mieszkańców Boernerowa problematyka wycinki Lasu Bemowskiego pod zabudowę na terenie przyległym do wieży kontrolnej lotów lotniska Warszawa-Babice (okolice skrzyżowania ul. Grotowskiej i Kleeberga)

Inwestycja ta nie powinna powstać między innymi ze względu na:

 • konieczność wycinki części Lasu Bemowskiego zmniejszającej jego wolumen i tym samym jego witalność
 • naruszenie chronionego krajobrazu połączone z umniejszeniem zasobów zielonych m.st. Warszawy
 • drenaż wód gruntowych. Ze względu na infrastrukturę podziemną planowanej zabudowy (kanalizacja, kolektory i podłączenia pomp ciepła, wodociągi, okablowanie elektryczne) spodziewane jest obniżenie lustra wód gruntowych – a tym samym obumarcie obszaru Lasu Bemowskiego dalece wykraczającego poza obszar inwestycji (co może jest też celem by dalej ekspandować?)
 • występowanie („zamieszkiwanie” na tym terenie) wielu gatunków zwierząt i roślin, które mają tu optymalne warunki do przeżycia
 • konieczność podłączenia do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej osiedla Boernerowo, która już teraz funkcjonuje na granicy wydolności
 • naruszenie chronionych od strony urbanistycznej rozwiązań komunikacyjnych zabytkowego osiedla i narażenie istniejących zabytkowych zabudowań na zniszczenie podczas poszerzania jednokierunkowych dróg osiedlowych
 • zwiększenie „zakorkowania” jedynych dwóch wyjazdów z osiedla Boernerowo o kilkaset przejazdów na dobę
 • wystawienie pomników przyrody usytuowanych w pasach zieleni osiedla Boernerowo na oddziaływanie wielokrotnie wzmożonego ruchu zarówno w okresie budowy jak i użytkowania ewentualnych dojazdów
 • łamanie wielu zasad urbanistycznych mających chronić Warszawę przed niezrównoważoną aktywnością deweloperską, jak np. brak realnego sąsiedztwa
 • zaplanowana ekspansja spółdzielni w likwidacji(?) w kierunku około 100 domów w tym wielorodzinnych (zob. dokumentacja i oświadczenie reprezentanta), co zwielokrotni wyżej opisane problemy

Zebrani Radni wykazali się dużym zrozumieniem i dociekliwością w ocenie sprawy. Było to istotne, gdyż kwestia uzyskania formalnych praw do dzierżawy terenu i realizacji inwestycji nie jest do końca przejrzysta i wymaga ponownego rozpatrzenia zaprezentowanych przez mieszkańców Boernerowa materiałów dokumentujących wielokrotne przekształcenia, cedowania praw na kolejno powoływane pomioty prawa spółdzielczego, wątpliwą zasadność utrzymywania prawa dzierżawy w świetle zmian struktury spółdzielców od pierwotnie zakładanej i chociażby obecnie trwającego ponad dwa lata statusu „w likwidacji” zaprzeczającego podejmowanym działaniom i oświadczeniom pełnomocnika. Również opinie działów prawnych Urzędu Dzielnicy i Urzędu Miasta wzbudziły wśród zgromadzonych Radnych uzasadnione zaniepokojenie, gdyż dalece ubezwłasnowolniają samorząd terytorialny w wykonywaniu roli gospodarza i reprezentanta społeczności lokalnej. Podważają one też zaufanie obywatela do praworządności stosowanego prawa.

Ustalono, iż do czasu powołania kolejnego posiedzenia KOŚ RM, zaproszony i obecny na posiedzeniu przedstawiciel inwestora Dębowa Polana dośle swoje wyjaśnienia.

Mimo burzliwego, emocjonalnego przebiegu posiedzenie cechowała rzeczowość i obiektywizm – w dużej mierze dzięki bardzo dobremu prowadzeniu przez przewodniczącego posiedzenia.

Tu pragniemy wyrazić nasze podziękowania dla przybyłych na posiedzenie Komisji mieszkańców Boernerowa za doskonale przygotowaną prezentację i za rzeczową dyskusję z przedstawicielem inwestora w wyniku której zadeklarował on jasno, że na 32 domach nie mają zamiaru poprzestać. Poniżej fragment wypowiedzi.

Niepokojący jest również fakt, iż przedstawiciele UD przyznali, że w świetle przedkładanych przez inwestora kolejnych dokumentów i bezwzględnego obowiązku stosowania prawa, jednocześnie przy wydanych przez biura prawne UD i UM niezwykle asekuranckich, spolegliwych wobec presji inwestora opinii prawnych, nie mają możliwości zatrzymania nadchodzącej ekologicznej i urbanistycznej hucpy – jedyna nadzieja w Radnych Komisji Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, że mogą uratować honor i dobre imię samorządu terytorialnego jako instytucji społecznego zaufania.

Jak pokazuje zebrany przez mieszkańców Boernerowa materiał dowodowy, osobiste zaangażowanie, dociekliwość i konsekwencja pozwalają ujawnić niedoskonałość regulacji prawnych, niedbalstwo niektórych urzędników czy też brak ich zaangażowania w obronę interesu społecznego z obawy o własny.

Obszar Lasu Bemowskiego na którym częściowo już dokonano nielegalnej wycinki zdrowych drzew
Przez tę jednokierunkową, 4-metrową drogę inwestor chce przepuszczać w początkowym okresie kilkaset przejazdów na dobę, a w perspektywie grubo ponad tysiąc. W świetle drogi widać dąb – zarejestrowany pomnik przyrody.
Podaj dalej:

31 lipca (środa 20:00) świętowaliśmy…

… tradycyjnie, czyli pod „Boernerowską Figurką” i wspominaliśmy Tych, dla Których ważne było by działać dla Słusznej Sprawy w jakże niesłusznym okresie europejskiej historii.

Zdjęcie: TB
Zdjęcie: Halina Wysocka-Skup

Nam, obywatelom działającym w sposób zorganizowany jako organizacja pozarządowa, jest szczególnie łatwo zrozumieć chęć/konieczność „zrobienia czegoś” w zaistniałej sytuacji Tamtych Dni – zapewne podjęlibyśmy podobne decyzje będąc na Ich miejscu.

Podaj dalej:

Niestety, dalej grozi nam zabudowa Lasu Bemowskiego…

Źródło: własne zdjęcie TB. Na planie komisja „inwentaryzująca” to co jeszcze zostało z planu wycinki po już dokonanej nielegalnej wycince drzew. Daje to obraz dotychczas poniesionych strat w jakości i ilości drzewostanu

13 czerwca ok. godz. 10:00 zebrała się oficjalna komisja celem dokonania wizji lokalnej sytuacji środowiskowej na terenie części Lasu Bemowskiego gdzie swoją ekspansję budowlaną planuje „Dębowa Polana” – spółdzielnia będąca od ponad dwóch lat w stanie likwidacji, a mimo to ubiegająca się o pozwolenie na zabudowę Lasu Bemowskiego.

Komisję stanowili pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo, przedstawiciel „Dębowej Polany” oraz strona społeczna. Do komisji powołani zostali również bardzo kompetentni (według naszych informacji) dendrolodzy. Dziękujemy za osobiste przybycie zarówno pana burmistrza Jakuba Gręziaka, który starał się prowadzić konstruktywny dialog ze stroną społeczną sporu, jak i obecna była pani radna Ewa Przychodzień-Schmidt, również prezentująca konieczność ochrony Lasu Bemowskiego.

Niestety, podczas rozmów okazało się, że na dobrej woli Urząd Dzielnicy będzie musiał spocząć, bo na miejscu odczytana opinia prawna biura prawnego UM, w naszym pierwszym rozumieniu wyjątkowo zachowawcza, wręcz strachliwa i promująca działania „Dębowej Polany”, nie rokująca zdroworozsądkowych decyzji administracyjnoprawnych.

Jest bardzo duże zagrożenie, iż w wyniku nacisku prawniczego z jednej strony oraz umywania rąk od odpowiedzialności za zdroworozsądkowe i w odczuciu społecznym słuszne decyzje administracyjnoprawne UD, polegnie Obrona Lasu Bemowskiego.
Po poznaniu szczegółów, będziemy informować o konieczności podjęcia konkretnych działań.

Do tego na zatwierdzenie czekają rozszerzenia do zeszłorocznego „lex deweloper” i to w połączeniu z płytkim, zalęknionym poziomem doradztwa prawnego dla samorządów bardzo źle wróży, będą systematycznie ubezwłasnowolniane 😠

Krajobraz po nielegalnej wycince sprzed roku? – wszędzie potłuczone szkło – w nadziei na samozapłon?
Zagrożenie pożarowe i kuriozum… nie można sprzątać, bo to „prywatna działka” 🙂

Keep reading →
Podaj dalej:

2 x 30 minut ARMAGEDON dla zwierząt i powietrza…

Ulotka informacyjna do pobrania i rozpowszechniania

Kompletnie nieprzemyślna lokalizacja imprezy do zadziwiania gawiedzi, trucia powietrza i przede wszystkim


2 x 30 minut nieakceptowalnego pastwienia się nad zwierzyną w okolicznych rezerwatach, lasach i na naszych domowych zwierzakach.

Do tego bezsensownie rozpylone będzie kilkanaście setek kilogramów ciężkiej chemii powybuchowej, która osiądzie w naszych płucach na „świeżo”, a później tygodniami zawiewana z różnych zakamarków ☠

Organizatorów prosimy o jak najszybszą zmianę lokalizacji, a mieszkańców o pomysły i działania przygotowawcze do ewentualnej bezkompromisowej obrony zasobów natury za które odpowiadamy jako mieszkańcy.

.

Wpisy na FB sugerują potrzebę przedstawienia poniższego wyjaśnienia:

Detonacje same w sobie i do tego inicjowane w powietrzu mają nieporównywalną dynamikę, propagację i przede wszystkim długość fali dźwiękowej w porównaniu do hałasu lotniczego, samochodowego czy muzyki koncertowej. Połączone z wielokolorowymi, rozciągniętymi w czasie rozbłyskami mają pobudzić u ludzi wyrzut adrenaliny.

Stawiany często argument, że na lotnisku odbywa się ruch śmigłowców jest kolejnym przykładem na nieznajomość zagadnienia. Zwierzęta przyległych lasów i rezerwatów wychowały się z tymi odgłosami i stanowią one rozpoznawalny, „bezpieczny” element ich środowiska. To co jest szykowane na 7 września 2019, jak opisują organizatorzy, to dziesiątki razy większy w swej dynamice i czasie trwania bezsens sylwestrowych petard.

Organizatorzy obiecują „Armageddon”, który ma wywołać u istot (podobno) świadomych „brak tchu” – to co to może wywołać u zwierząt działających instynktownie. Jest to w tym 2 x 30 minutowym wydaniu – bez najmniejszej przesady – zagrożenie życia, rozbicie stada, uznanie dotychczasowego miejsca pobytu za zagrożone… i zapewne behawiorystyka zwierząt dołożyłaby tu więcej katastrof.

Nie ma tu potrzeby (oprócz może czyjejś finansowej) narażania życia zwierząt i zdrowia ludzi!

.

Informacja UD Bemowo z dnia 6 czerwca 2019:

Tu link do tematycznie związanego wpisu z 29 sierpnia 2019

Podaj dalej:

Palmy Sąsiedzkie wykonane!

… gratulacje dla Uli, Jo Pa i przede wszystkim dla Uczestników 🙂

sobota 13 kwietnia 2019 o godz. 14:00 dzięki zaangażowaniu Uli Michalskiej i innych Wolontariuszy będzie możliwość przygotowania ducha i palemek do świętowania Wielkiejnocy – pod „Figurką” – Westerplatte/Grotowska. Zabawa, nauka, tradycja i fajnie spędzony czas 🙂

…gratulujemy pomysłodawcom i wykonawcom ulotki.
Keep reading →
Podaj dalej:

Jeden „agresor” oddalony …

…na jednym z „szańców” Boernerowa mamy (podobno do roku 2045) zawieszenie broni 🙂
Obecnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy nie uwzględnia żadnych działań inwestycyjnych związanych z budową Trasy Mostu Północnego przez Boernerowo. Tu WPF cz.1 (55MB) , WPF cz.2 (5MB), a poniżej odpowiedź na interpelację Radnej Ewy Przychodzień-Schmidt.

Źródło: Ewa Przychodzień-Schmidt (Facebook)

Przy okazji, z tego samego źródła:

” Dobra informacja z ostatniej sesji: w zmianach budżetowych na 2019 rok pojawiło się nowe zadanie:

plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo

– kwota 120.000 PLN. Miejsce: okolice studni oligoceńskiej za halą sportową”

Podaj dalej:

Zasialiśmy kilka ziaren…

Zasialiśmy kilka ziaren…
Jest Nadzieja

…a „instytucjonalna” gleba musi teraz wydać plon, poczekamy z niecierpliwością.
Tak, trochę dziwne zdanie, ale jak to już niektórzy z Naszych Czytelników wiedzą, musimy „bawić się w konspirację”, bo wróg Lasu Bemowskiego przebiegły 🙂 Działamy i będziemy się przeciwstawiać wszelkim próbom ingerencji w Las Bemowski, osiedle Boernerowo i wolną przestrzeń naszego lotniska do ostatniej szansy i jeszcze dłużej.

Podaj dalej:

Dalsze działania…

Ratusz Bemowo

W poniedziałek (18 lutego) odbyliśmy kolejne spotkania w sprawie deweloperskiej wycinki Lasu Bemowskiego. Między innymi w UD. Generalnie Urząd Dzielnicy jest za zachowaniem lasu, jednakże musi przestrzegać obowiązującego prawa, uzyskanych prawomocnie korzyści dewelopera, by nie być oskarżonym o „nękanie” dewelopera.

Podejmujemy dalsze działania mające na celu zastopowanie inwestycji, która, naszym zdaniem, ma otworzyć drzwi do rodowania Lasu Bemowskiego i zabudowania lotniska kolejną sypialnią Warszawy, za którą pójdą żądania rozbudowy infrastruktury mega korków drogowych.

Niestety, o działaniach naszych nie możemy zbyt szeroko pisać, gdyż mamy do czynienia z, naszym zdaniem, przebiegłym deweloperem.

Prosimy o wszelkie informacje związane z deweloperską inwestycją „Dębowa Polana”

Podaj dalej:

Działamy razem…

W czwartek 14 lutego działacze Towarzystwa Boernerowo i Stowarzyszenia Nasze Boernerowo zebrali się by omówić zagrożenia dla Boernerowa oraz Bemowskiego Lasu jakie niosą ze sobą działania deweloperskie spółdzielni mieszkaniowej „Dębowa Polana”.

Z zebranych informacji wynika, iż „Dębowa Polana”, naszym zdaniem, w sposób wyjątkowo przebiegły, z wykorzystaniem wszelkich aspektów prawnych i nacisków na instytucje administracji państwowej, chce doprowadzić do uzyskania stosownych pozwoleń na wycinkę części Lasu Bemowskiego oraz uzyskanie zgód na budowę w terenie środowiskowo i infrastrukturalnie chronionym.

Zagrożenia dla Lasu Bemowskiego i Boernerowa

 1. Uzyskanie przez „Dębową Polanę” czy innego dewelopera pozwolenia na chociażby najmniejsze osiedle z drogą dojazdową w Lesie Bemowskim jest wstawieniem tej przysłowiowej stopy w drzwi; tych drzwi już nikt nie będzie mógł zamknąć i rozpocznie się rodowanie Lasu Bemowskiego. Ze względów proceduralnych orzeczenie sądu umożliwiło deweloperowi staranie się o drogę konieczną!
 2. Podłączenie do infrastruktury drogowej Boernerowa 30 domów (30 bliźniaków czy kilku bloków – bo o różne pozwolenia deweloper składał wnioski) spowoduje zwiększenie ruchu o kilkaset przejazdów na dobę. Ci, którzy obecnie próbują włączyć się do ruchu na Rondzie Adameckiego (Radiowa/Urbanowicza) mogą sobie tę katastrofę wyobrazić.
 3. Zabudowywanie Lotniska Bemowo jest dla niego zagrożeniem. Zachowanie Lotniska Bemowo jako klina nawiewowego dla Warszawy oraz jako lotniska dla służb ratownictwa, straży, szybownictwa itd. jest istotnym elementem wzbogacającym infrastrukturę Warszawy. Dla Boernerowa, reszty północnego Bemowa oraz Chomiczówki, Marymontu, Sadów Żoliborskich, czy osiedla Piaski jest to jeden z kluczowych elementów mikroklimatu i wbrew pozorom komfortu życia.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Bemowa o ochronę Lasu Bemowskiego bo…

the first cut

is the deepest

Podaj dalej:

Remont ul. Kleeberga wstrzymany!

Źródło: Google

Deweloper SM „Dębowa Polana” oprotestował mający się rozpocząć na wiosnę tego roku remont ulicy Franciszka Kleeberga na Bemowie

Będąca oficjalnie w likwidacji spółdzielnia mieszkaniowa podejmuje działania o wątpliwym charakterze likwidacyjnym.
Wbrew logice i chociażby idei procesu likwidacyjnego zapisanego w prawie spółdzielczym, jako działaniach ograniczonych do niezbędnych czynności związanych z likwidacją spółdzielni, oprotestowują skierowany do realizacji projekt.

Czy ktoś wie o co tu chodzi – dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa będąca w likwidacji wstrzymuje tak wyczekiwaną przebudowę ulicy?

Podaj dalej:

(arch.) Życzymy szczęśliwego Roku 2021

Jak groźnie by to nie wyglądało, idzie ku lepszemu 🙂
Życzymy zdrowia i zdrowego optymizmu, dystansu… do wszelkich zagrożeń, szczęścia i skuteczności w walce z nimi oraz realizacji planów, a w szczególności wizji skutecznej, ostatecznej „szczepionki” prawnej chroniącej Las Bemowski przed deweloperską plagą.

Podaj dalej:

Udanych Świąt 2020 :)

W tym wyjątkowym czasie wielu wydarzeń społecznych oraz niecodziennych zdarzeń astronomicznych (np. koniunkcja Jowisza i Saturna, tzw. „Gwiazda Betlejemska”) życzymy Wszystkim zachowania zdrowego dystansu, skutecznego unikania zaraz wszelkich oraz umiejętności radowania się tym, za co powinniśmy być wdzięczni przede wszystkim sobie, innym ludziom, a może i Komuś jeszcze 🙂

Podaj dalej:

(arch.) do 21 grudnia 2020 sprawa dotycząca nie tylko Gminy, ale całego regionu

Dla Tych, którzy z Facebooka nie korzystają cytujemy wezwanie inicjatywy społecznej „Nie dla zabudowy Lasu Bemowskiego

Nie pozwól na zabetonowanie blokami i zakorkowanie najbliższej okolicy Lasu Bemowskiego zanim będzie za późno!
1) Wysłanie wniosku do Urzędu Gminy zajmuje 3 minuty
2) Niewysłanie to coraz większa presja urbanizacyjna na las ze szkoda dla zwierząt i osób korzystających

Co trzeba zrobić:
1) Otworzyć załączony wniosek LINK: https://drive.google.com/…/1gSSbbKRpUlCO_Sogt…/view
2) Przekopiować jego treść do emaila oraz podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać adres zamieszkania Nie trzeba zgłaszać wszystkich wskazanych uwag lecz dowolnie wybrane.
3) Wysłać email do Urzędu Gminy Stare Babice na adres: rpp@stare-babice.pl do 21 grudnia!

LICZYMY NA WASZA POMOC REDAKCJA I LOKALNI SPOŁECZNICY

Podaj dalej:

(arch.) G5, GSM, WiFi, DVB-T – wszystko to to RADIO

Start już 2 października (piątek 17:00 – 19:00)

Niebywała okazja poznania i zrozumienia magii współczesnej cywilizacji jaką jest telekomunikacja:

 • doskonały prelegent Tomasz Aleksander Miś – doktorant Politechniki Warszawskiej, wolontariusz w wielu organizacjach, m.in. członek Zarządu TRCN. Rocznik 1992, czyli już na tyle dorosły, by nauczać i na tyle młody, by robić to z pasją wynikającą z szerokiej i dogłębnej znajomości tematu. Inicjator i uczestnik wielu programów badawczych;
 • okazja poprawienia sobie samooceny poprzez nabycie/uzupełnienie kompetencji technicznych i wynikająca z tego możliwość wyrobienia własnego zdania oraz rzeczowego zabrania głosu w licznie toczących się dyskusjach;
 • rzetelny organizator: Dom Kultury Stare Babice.

Wszystkie informacje na stronie:
https://www.strefazajec.pl/course/view/id/24823?fbclid=IwAR1Sd9B2dJHrjj9qqXXAfzZ-qRian1cjb5xbl9-22k7TqjlZSL5i385JJpY

lub
https://domkultury-starebabice.pl/

Podaj dalej:

(arch.) Również osobiście – do wtorku (do 15 września 2020)

(arch.) Również osobiście – do wtorku (do 15 września 2020)

można głosować na terenie Bemowa na projekty Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) w następujących punktach:

 • ul. Powstańców Śląskich 17 – WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 114
 • ul. Konarskiego 6 – CZYTELNIA NAUKOWA NR VIII
 • Galeria Handlowa Bemowo – PUNKT BIBLIOTECZNY NR 142, SPOTYKALNIA ul. Powstańców Śląskich 126
 • ul. Sternicza 98 – PUNK BIBLIOTECZNY NR 143

Oczywiście dalej możliwe głosowania online https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome

Zapraszamy do głosowania na
projekt dzielnicowy Bemowa nr 48.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Warszawy bez względu na zameldowanie czy wiek (nie ma ograniczeń wiekowych – zapraszamy młodzież do głosowania)

Podaj dalej:

Sobota (12 września 2020) 12:00 ul. płk. Leskiego, przy torach kolejowych

<źródło>
Zapraszamy do wspólnego, pokojowego protestu przeciwko kolejnej próbie zabudowy pośród rezerwatu Łosiowe Błota w Lesie Bemowskim, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Po ubiegłorocznych planach postawienia osiedla mieszkaniowego w trybie ustawy #lexdeweloper, tym razem inwestor już zaczął przygotowania do budowy „domów dla osób przebywających na kwarantannie” w trybie ustawy dot. przeciwdziałania skutkom koronawirusa, pod jakże absurdalną nazwą „Zdrowa i Ekologiczna Zieleń – Mazowiecki Niepubliczny Kompleks Zwalczania COVID-19 oraz eliminowania skutków społeczno-gospodarczych, wywołanych COVID-19”.
POWIEDZMY STANOWCZE NIE temu absurdowi!
Spotykamy się w maseczkach, zachowujemy dystans społeczny i dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo sanitarne!

Apel do urzędników

<działka nr 180 w Janowie (Stare Babice) czytaj dalej>

Podaj dalej:

(arch.) Nr 48 – projekt w dzielnicy Bemowo – Budżet Obywatelski 2020/2021

(arch.) Nr 48 – projekt w dzielnicy Bemowo – Budżet Obywatelski 2020/2021

Dlaczego szczególnie ważny?

W zeszłorocznym głosowaniu nad projektami Budżetu Obywatelskiego projekt (pierwsza część) pana Bohdana Skupa mieszkańca Boernerowa uzyskał ilość głosów kwalifikującą do realizacji. Dotyczył on uporządkowania i wyczyszczenia pasów zieleni z gatunków obcych, inwazyjnych, by zagwarantować przetrwanie pasów w formie pełnowartościowej dla miejscowej fauny i flory.

Obecna druga część, ujęta w projekcie BO dzielnicy Bemowo o numerze 48 „Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo – część II – nasadzenia”, dotyczy, jak sam tytuł wskazuje, nasadzeń wypartej, niezbędnej grupy roślin, głównie tzw. podszytu i runa.

Ten projekt (nr 48 – Bemowo) zwielokrotnia pożyteczny efekt pierwszego projektu (BO 2019/2020), którego realizacja rozpocznie się po obecnym sezonie wegetacyjnym.

Zapraszamy do głosowania nie tylko mieszkańców Boernerowa i Bemowa, ale wszystkich mieszkańców Warszawy, bo zielona Warszawa, to wspólna sprawa. Głosować mogą również osoby niepełnoletnie i osoby nie mające zameldowania w Warszawie – wystarczy być mieszkańcem Warszawy!

Link do strony głosowania: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/

Różnorodność gwarantuje zdrowy i trwały eko-system 🙂
Podaj dalej:

(arch.) do 31 maja 2020 PYTAJĄ – stacja ładowania aut elektrycznych na Boernerowie?

Źródło grafiki

Do 31 maja 2020 możliwość wyrażenia swojej opinii poprzez e-mail. Jedno stanowisko ładowania na dwa elektro-auta  konsultacje_infrastruktura@um.warszawa.pl

Uwaga!
okazuje się, że bardziej właściwy adres do wysyłania uwag to:
konsultacje@um.warszawa.pl
moż najlepiej wysyłać na obydwa 🙂

Więcej info na: https://infrastruktura.um.warszawa.pl/bemowo

(przykładowa) warszawska „ładowarka” aut elektrycznych
Podaj dalej:

13 kwietnia 2021 (wtorek 15:00)

z dużym poczuciem straty,
żegnamy jednego z najbardziej wytrwałych obrońców spraw
naszego osiedla Boernerowo i Lasu Bemowskiego,

Pana Zbigniewa Charytonowicza

13 kwietnia 2021 o godz. 15:00 w Kościele pw. Sw. Wawrzyńca ul. Wolska 140A,
po mszy, odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wolskim
Podaj dalej:

Panie Doktorze, po stokroć dzięki!

26 marca 2020 zmarł w wieku 93 lat, zasłużony mieszkaniec naszego osiedla,

płk dr Jan PODGÓRSKI

Lekarz i społecznik

Krótka biografia, wspomnienie przez Jana Ignacego Boernera:

Podczas Powstania Warszawskiego mieszkając w Żyrardowie, jako wolontariusz w punkcie sanitarnym, opatrywał powstańców i mieszkańców warszawskich, którym udało się wydostać z miasta. Zaważyło to na dalszym jego życiu – studiował na Warszawskiej Akademii Medycznej, po ukończeniu której został wcielony do wojska i przydzielony do Pułku Myśliwskiego stacjonującego na Lotnisku Bemowskim. Po utworzeniu Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, dostał tam przydział i służył aż do emerytury.

W czasie studiów zaczął chodzić na Akademickie Pielgrzymki do Częstochowy jako opieka sanitarna. Leczył też bezinteresownie sąsiadów i znajomych na naszym Osiedlu. Był członkiem zaplecza medycznego kilku Pielgrzymek Papieskich do Polski.

W latach 1994-1998 był radnym pierwszej kadencji nowo powstałej wtedy z Dzielnicy Wola, Gminy Warszawa-Bemowo.

W 1997 roku założył przy Boernerowskim kościele, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Był jej prezesem przez trzy kadencję, a więc do roku 2007.

Odszedł przyjazny i życzliwy ludziom Człowiek.
Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia i żalu.

Pogrzeb odbędzie się 2 kwietnia 2020. o godzinie 1100 na cmentarzu którego nazwy w tej chwili celowo nie podajemy, by nie narazić potencjalnych uczestników na zarażenie czy chociażby konflikt z oficjalnymi zakazami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii – PROSIMY O UCZESTNICTWO DUCHOWE. Msza żałobna w naszym kościele z tych samych powodów, zostanie odprawiona w najbliższym możliwym czasie.
By uniknąć wszelkich spekulacji w tym nietypowym okresie, podajemy, że zgon NIE nastąpił w wyniku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (inaczej: NIE w wyniku choroby CoViD-19)

Podaj dalej:

(arch.) 9 marca 2020 (poniedziałek 18:00) hałas nad Bemowem – m.in. lotnisko Okęcie

Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
w dniu 9 marca 2020 r. godz. 18:00 sala 423a
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 70

 • Przyjęcie porządku.
 • Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu
 • 3 marca 2020 r.
 • Sprzeciw mieszkańców w sprawie budowy hangaru na samoloty przy
 • ul. Radiowej (na tyłach ul. Ligonia).
 • Informacja na temat otrzymanych odpowiedzi od podmiotów kompetentnych w sprawie ograniczenia hałasu nad Bemowem, powodowanego przez startujące i lądujące samoloty na Lotnisku Okęcie.
 • Informacja na temat złożonej petycji obywatelskiej w sprawie dokuczliwego hałasu lotniczego nad Bemowem.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie posiedzenia

Źródło informacji: BIP m.st. Warszawy

Podaj dalej:

(arch.) 6 stycznia 2020 od 19:00 Boernerowskie Kolędowanie

Spotykamy się przed szkołą (ul. Thomméego 1) o godz. 19:00 i zgodnie ze starosłowiańską tradycją ruszamy z życzeniami pomyślności w nowym roku 2020 🙂

Wykonanie: Martyna Jakubowicz – A cóż z Tą dzieciną

… a tak było:

Gratulacje i podziękowania dla uczestników – dzięki Wam nasze osiedle już pełne życia, a i w nadchodzących czasach powodzenie Boernerowa u Mocy Wszelakich zaskarbione 😀

Podaj dalej:

(arch.) Komisja Ochrony Środowiska – Ratusz Bemowo

Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
w dniu 16 grudnia 2019 r. godz. 18:00 sala 421
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 70

 1. Przyjęcie porządku.
 2. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu
  14 października 2019 r.
 3. Informacja na temat stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej Dębowa Polana
  w sprawie protokołu Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2019 r.
 4. Informacja w sprawie jesiennych nasadzeń na terenie Dzielnicy.
 5. Sprawy różne

Wstęp wolny (pożądany) – obrady Komisji są otwarte dla mieszkańców

Podaj dalej:

(arch.) Ważna sesja Rady Gminy Stare Babice

28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21, odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Stare Babice.

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Stare Babice

Transmisja z obrad na kanale Gminy Stare Babice

Podobno są mieszkańcy/właściciele działek, którzy popierają działania deweloperskie w okolicy rezerwatów w nadziei, iż przestaną one istnieć i teren Lasu Bemowskiego oraz okolic Kampinosu będzie wart fortunę. Zapewne dobrze by było i ich interes uwzględnić np. poprzez wykupienie przez odpowiedni fundusz na poziomie np. województwa tychże działek.

Podaj dalej:

Konserwacja zabytków na Boernerowie

Przepraszamy, również zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Stołecznego Konserwatora nie będzie/nie było na spotkaniu.

Zapraszamy na IX spotkanie z cyklu Spotkania z Konserwatorem in situ 2019!
Tym razem zajmiemy się Osiedlem Boernerowo.

W programie mamy dla Państwa przewidziane jak zwykle cztery prezentację:
1. Historia: Adrian Sobieszczański Warszawski Przewodnik oraz Towarzystwo Boernerowo
2. Konserwacja drewna: Agnieszka Mielnik
3. Prawne aspekty ochrony zabytków: mec. Łukasz Dziamski
4. Dotacje na prace przy zabytku: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!!! Spotkanie odbędzie się w małej sali gimnastyczna w szkole nr 150 w SP W. Wróblewskiego ul. Thommego 1 – piątek, 15 listopada godz. 18:00

Podaj dalej:

(arch.) Do 10 czerwca można zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego

Kilka punktów w skrócie (koniecznie należy się zapoznać z całością warunków – poniżej odpowiedni link):

 • projekty może składać każdy mieszkaniec Warszawy w dowolnej ilości do 10 czerwca 2019
 • projekt „na miarę dzielnicy” musi mieć min. 20 wspierających mieszkańców (poza autorami projektu), a ogólnomiejski min 40
 • projekt całością kosztów musi się zmieścić w ramach jednorocznego budżetu
 • projekt nie może wskazywać konkretnego wykonawcy
 • prawa autorskie i pokrewne wynikające z projektu przenoszone są na m.st. Warszawę
 • „owoce” projektu muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców
Żródło: @budzetpartycypacyjnywarszawa
Podaj dalej: