80 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Przypominamy felieton o tym jakie było stanowisko większości mieszkańców Boernerowa wobec niemieckiego bestialstwa:
Boernerowskie NIE dla Shoah

Podaj dalej za pomocą: