Las Bemowski

Konieczność ochrony Lasu Bemowskiego

Tylko prawna ochrona Lasu Bemowskiego jako niszy ekologicznej zapobiegnie kolapsowi kolejnego płata płuc Warszawy !

Jednym z podstawowych zagrożeń dla obrzeży Lasu Bemowskiego jest nadmierne zabudowywanie ich okolic i samego Lasu Bemowskiego. Tendencja ta będzie się intensyfikować, ponieważ nieustannie dąży się do zabudowy także pozostałych resztek terenów zielonych Bemowa, nie ma zrozumienia nie tylko dla idei ochrony przyrody, ale również potrzeb zrównoważonego rozwoju miasta. Brak prawnej, trwałej ochrony ekologicznej tego kompleksu leśnego motywuje deweloperów do permanentnego sytuowania w środku Lasu Bemowskiego planów osiedli (np. na byłym terenie wojskowym). Zagrożony jest korytarz ekologiczny łączący kompleks leśny z Puszczą Kampinoską, jaki stanowią łąki między Janowem a Klaudynem. Ich przecięcie musiałoby oznaczać m.in. ustąpienie z lasu łosia, ponieważ Las Bemowski jest zbyt mały dla samodzielnej populacji tego ssaka. Dodatkowo cały ten obszar, razem z wolną przestrzenią Lotniska, stanowi ekologiczny układ klimatyczny aglomeracji warszawskiej, a zwłaszcza jej centrum; jest to północno-zachodni nawiew mas powietrza niezbędny chociażby do walki ze smogiem w mieście.

Charakterystyka kompleksu leśnego
przylegającego do osiedla Boernerowo

Las Bemowski jest terenem przejściowym między lasami rejonu skarpy wiślanej, zajętymi obecnie przeważnie przez Warszawę, a Puszczą Kampinoską. Stąd wynika duże bogactwo i różnorodność tutejszych drzewostanów. Cechą charakterystyczną Lasu Bemowskiego jest całkowity brak torfowisk wysokich, wiążący się z bardzo niewielką ilością terenów o glebach silnie kwaśnych. Drzewostan:

Rośliny chronione Lasu Bemowskiego

Las Bemowski to również część paneuropejskiego systemu kanałów ekologicznych

  • Korytarz Północno-Centralny (KPnC) rozpoczyna się w Puszczy Białowieskiej, przechodzi przez Lasy Mielnickie, dolinę Bugu, Puszczę Białą, gdzie rozdziela się na dwa główne odgałęzienia – jedno prowadzi do Lasów Włocławskich poprzez Puszczę Kurpiowską i Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a drugie dochodzi do Lasów Włocławskich poprzez Puszczę Kampinoską i dolinę Wisły, skąd przez Puszczę Bydgoską, Lasy Sarbskie, Puszczę Notecką i Lasy Lubuskie dochodzi do Parku Narodowego Ujście Warty;

Płuca Warszawy

Las Bemowski, razem z niezabudowanym lotniskiem to jeden z istotnych elementów jakości powietrza w Warszawie, a szczególnie jej centrum.

Towarzystwo Boernerowo jest w trakcie przygotowywania materiałów uzmysławiających ten fakt mieszkańcom, ale przede wszystkim decydentom odpowiedzialnym za rozwój Aglomeracji Warszawskiej. Rozwój ten powinien być mądry, czyli zrównoważony i przyjazny środowisku oraz mieszkańcom.

Prosimy o wysyłanie zarówno materiałów „eksperckich” jak i własnych, logiczne uzasadnionych opracowań pod adres kontakt@boernerowo.org

Jak widać z grafiki Polsce „zabrakło” 0.8 punktu procentowego by wypaść trupio blado w zestawieniu. Źródło: Eurostat.2015 / Onet.