Parlament Lokowany

…strona w przygotowaniu

Zgodnie z punktem 8 naszych celów statutowych, jako organizacja pozarządowa zrzeszająca mieszkańców, działająca u podstaw Państwowości Polskiej czyli na poziomie samorządu lokalnego (terytorialnego), jesteśmy żywotnie zainteresowani jakością państwa jako organizacji reprezentującej obywateli i służącej ich dobru.

Wejście naszego społeczeństwa, a przede wszystkim naszych struktur państwowych, w epokę informatyzacji, umożliwia stworzenie ładu prawnego realizującego ideę udziału poszczególnego obywatela w kształtowaniu prawodawstwa jako umowy społecznej porządkującej relacje obywatela z szeroko rozumianym środowiskiem w którym żyje i któremu podlega jako istotny element społeczności.

…cdn…

Podaj dalej za pomocą: