Komisje wiedzą „lepiej”

Felieton interwencyjny
Autorka: Lowisa Lermer
Wpis: 11 lutego 2022

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH NA BEMOWIE, ALE NIE NA BOERNEROWIE

7 lutego 2022, na facebooku pojawiła się informacja o tym, że 26 stycznia 2022 odbyła się trzecia i ostatnia (?) część połączonego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego dotycząca poprawy bezpieczeństwa na Bemowie. Poinformowano o podjętych uchwałach w tej kwestii.

Komisje zaaprobowały wnioski o poprawę bezpieczeństwa na wszystkich osiedlach na Bemowie, z jednym wyjątkiem, dotyczącym Boernerowa.

W punkcie 13 znajduje się następująca informacja: „Progi zwalniające na Boernerowie: z analiz jednostek miejskich (nie podano jakich) nie wynika taka potrzeba. Wydział Inwestycji przeprowadzi ponowną analizę ruchu na ul. Kaliskiego…”

Analiza w/w informacji wskazuje, że mieszkańcy Boernerowa zgłosili wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa na ul. Kaliskiego (słusznie, bo jest tam niebezpiecznie, zwłaszcza na odcinku od kościoła do lotniska, gdzie kierowcy gnają nierzadko setką, nie zwalniając przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Westerplatte), ale jakieś nieokreślone jednostki miejskie uznały, że nie ma takiej potrzeby oraz, że Wydział Inwestycji ma się ponownie przyjrzeć sprawie (tyle, że nie tej co należy, tylko widoczności (?) przy kościele). Nie podano kto stwierdził brak takiej potrzeby (nie ma odpowiedzialnego), jak również nie podano uzasadnienia merytorycznego takiego stwierdzenia (w rodzaju „nie bo nie”). Można się domyślać, że prawdopodobnie chodzi o Referat Sieci i Eksploatacji w Wydziale Inwestycji, odpowiedzialny za drogi i absurdalną organizację ruchu przy szkole.

Stan aktualny:

  • Na Boernerowie obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/godz.
  • Na Boernerowie kierowcy z reguły nie stosują się do w/w ograniczeń.
  • Na Boernerowie tylko na niektórych skrzyżowaniach zostały wymalowane białe pasy na przejściach: na Kaliskiego – przed kościołem, przy Thommeégo oraz przy rondzie B. Adameckiego, na Ebro – przy Telewizyjnej i przy Thommeégo.
  • Na Boernerowie kierowcy, zwłaszcza ci, którzy udają się ulicą Kaliskiego na lotnisko oraz ci, którzy dowożą dzieci do szkoły ulicą Ebro, z reguły, nie zatrzymują się przed przejściami dla pieszych, także przed tymi gdzie są białe pasy.
  • Na Boernerowie na wszystkich skrzyżowaniach zostały wykonane obniżenia krawężników oraz płytki antypoślizgowe, które oznaczają przejścia dla pieszych.
  • Na Bornerowie urzędnicy kwestionują fakt, że są to przejścia dla pieszych.
  • Na Boernerowie kierowcy nie zatrzymują się przed tymi przejściami.
  • Na Boernerowie progi spowalniające jazdę znajdują się tylko na ul. Ebro, vis a vis posesji nr 49 i 61.
  • Na Boernerowie progi te zostały ulokowane w złych miejscach (przed domami, co powoduje, że wstrząsy przenoszą się bezpośrednio na fundamenty w/w domów) oraz zostały źle wykonane (co skutkuje uszkodzeniami podwozia pojazdów).Wykonawcą był oczywiście ten sam Wydział Inwestycji.

TO SĄ ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRYCH POŁĄCZONE KOMISJE NIE UWZGLĘDNIŁY.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach na Boernerowie jest stałym tematem od kilkudziesięciu lat. Trzeba było wypadku śmiertelnego, aby bemowscy samorządowcy zareagowali. To wtedy dopiero ograniczono na osiedlu prędkość i ustawiono progi spowalniające na Ebro, a kiedy i to nie pomogło wprowadzono ruch jednokierunkowy na drodze do szkoły (niestety na krótko).

NA BOERNEROWIE JEST NIEBEZPIECZNIE.

Nie widzą tego bemowsy urzędnicy, którzy w odniesieniu do Boernerowa znają tylko słowo NIE. Nie widzi tego boernerowska Pani Radna, tak aktywna w odniesieniu do innych osiedli. Nie widzą też niektórzy mieszkańcy, zwłaszcza ci, którzy poruszają się po osiedlu, tylko samochodami w drodze z domu do pracy i z powrotem.

Zagrożenia widzą głównie piesi oraz rodzice uczniów z Boernerowa, którzy odprowadzają swoje dzieci do szkoły i muszą przejść przez ul. Kaliskiego, Westeplatte lub Ebro. To oni zapewne zgłosili projekt umieszczenia progów spowalniających na ul. Kaliskiego. Jak najbardziej słusznie, jeśli nawet wprowadzone ostatnio wyższe sankcje nie otrzeźwiły kierowców, którzy „prują” setką na lotnisko oraz rodziców uczniów spoza Boernerowa, którzy spóźnieni, spieszą się aby zdążyć do szkoły przed dzwonkiem, nie zważając na pieszych (przy wymijaniu nierzadko wjeżdżają na chodnik).

Połączone komisje rady oraz urzędnicy odpowiedzialni za drogi nie widzą potrzeby poprawy bezpieczeństwa na Boernerowie, ponieważ na Boernerowie, ich zdaniem, żadnych zagrożeń nie ma.

NA BOERNEROWIE ISTNIEJE PILNA POTRZEBA WYELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH. CZY DOPIERO ŚMIERTELNY WYPADEK SKŁONI BEMOWSKICH SAMORZĄDOWCÓW DO DZIAŁANIA?

Redakcja portalu boernerowo.org serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.

Komentarze prosimy pisać w grupie społecznościowej na FB

Podaj dalej za pomocą: