Powstrzymaj projekt z Budżetu Obywatelskiego

Felieton interwencyjny
Autorka: Lowisa Lermer
Wpis: 2 lutego 2022

PROJEKTY PARTYCYPACYJNE 2022-2023

25 stycznia 2022 minął termin zgłaszania projektów partycypacyjnych na 2023 rok.
Wg regulaminu projekt może zgłosić każdy, po ukończeniu 14 lat, bez ograniczeń terytorialnych i tematycznych. Oznacza to, że projekt dla Boernerowa może złożyć mieszkaniec Ursynowa i vice versa.
To samo dotyczy tematów. Można zgłosić co się komu podoba, nawet najbardziej absurdalny pomysł. Jeśli zostanie on przegłosowany, będzie wdrożony.
Regulamin nie zabrania zgłaszania projektów naruszających obwiązujące przepisy, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, szkodliwych dla środowiska, uciążliwych dla mieszkańców. Nic w nim o tym nie ma.

Większość projektów zgłoszonych w Warszawie obnaża nędzę inwestycyjną Miasta. Ludzie powszechnie zgłaszają inwestycje, które powinno wykonać Miasto w ramach swoich statutowych obowiązków, ale nie wykonuje, np. budowę chodnika, ścieżki rowerowej, parkingu, przejść dla pieszych, placu zabaw, oświetlenia ulic, a nawet ustawienia kosza na śmieci. Tym samym pieniądze przeznaczone na oryginalne projekty partycypacyjne, wykorzystywane są na zwyczajne inwestycje, które powinno wykonać Miasto z własnej inicjatywy.

Na Boernerowie mieszkańcy zgłosili:

  • organizację uroczystości z okazji 90 rocznicy powstania osiedla
  • 100-lecia Transatlantyckiej Radiostacji Nadawczej,
  • kontynuację rewitalizacji zieleni
  • przywrócenie osiedlu i zagospodarowanie terenu po byłym „Dziecińcu” przy ul. gen. F. Kleeberga.

Osoby, prawdopodobnie spoza osiedla zgłosiły:

  • urządzenie parkingu na dopiero co zrewitalizowanym pasie zieleni przy ul. Westerplatte, u zbiegu z ul. Grotowską,
  • a uczniowie szkoły- plac rekreacyjno-sportowy do uprawiania parkouru, na terenie zielonym w kwadracie ulic: Westerplatte-Akantu-Thommeégo-Ebro.

O ile pierwsze dwa projekty mają służyć mieszkańcom, o tyle dwa kolejne są sprzeczne z wolą i interesem mieszkańców Boernerowa, którzy nie chcą niszczenia osiedlowych pasów zieleni ochronnej, dla zachcianek osób tu nie mieszkających. [Parkour, obok istniejącego placu zabaw i mini siłowni, do przedyskutowania z mieszkańcami – przypisek redakcji portalu boernerowo.org]
Parkingu chcą bowiem kierowcy przyjeżdżający pobiegać do lasu, a placu do parkouru, uczniowie, którzy w 95 % mieszkają na innych osiedlach bemowskich.

Trzeba nie mieć wyobraźni, albo mieć tupet, aby bez wiedzy i zgody gospodarzy osiedla, jego mieszkańców, wystąpić z projektami, które są sprzeczne z ustawą o zabytkach, o ochronie środowiska, z zasadami współżycia społecznego, są szkodliwe dla osiedla i uciążliwe dla jego mieszkańców.
Ponieważ regulamin nie przewiduje głosownia przeciwko projektom, można liczyć jedynie na rozsadek urzędników, którzy będą merytorycznie weryfikować w/w projekty, w tym wypadku z ochrony środowiska oraz na konserwatora zabytków, że zaopiniuje je negatywnie. Ale przede wszystkim pilnie potrzebna jest zmiana regulaminu partycypacyjnego, aby takie sytuacje nie miały miejsca. To zależy od dobrej woli Rady Warszawy.

Zaistniała sytuacja wymaga zwarcia szeregów i solidarności wszystkich mieszkańców, aby oddali swoje głosy za projektami na rzecz osiedla, a nie za projektami przeciwko osiedlu oraz by oprotestować złe projekty.

https://bo.um.warszawa.pl/projekt/29472

Redakcja portalu boernerowo.org serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.

Komentarze prosimy pisać w grupie społecznościowej na FB

Podaj dalej za pomocą: