Boernerowo – Patroni ulic

Felieton historyczny. Autorka: Lowisa Lermer. Wpis: 26 maja 2021

Osiedle Łączności-Boernerowo  powstało z inicjatywy  płk. Ignacego Boernera, bliskiego współpracownika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zamieszkali tu głównie  peowiacy, legioniści, uczestnicy wojny z Rosją w 1920, a na Kolonii Aleksandry  Piłsudskiej, uczestnicy walk o niepodległość: katorżnicy, zesłańcy, bojowcy, skazańcy polityczni, a także  jeden powstaniec styczniowy.  Stąd nazwy ulic, związane  z historią i uczestnikami walk o niepodległość:  P.O.W. (Polskiej Organizacji Wojskowej) , Aleksandry Piłsudskiej, Ignacego Boernera, Aleksandra Pristora, Legionów , Oleandrów, Wolności.

Po 1945 r., mieszkańcy osiedla, ze względu na ich rodowód, zostali poddani stalinowskim  represjom , a następnie wysiedleni  z Boernerowa. Niepoprawne politycznie (skąd my to określenie znamy, historia jak widać lubi się powtarzać ) nazwy ulic zostały zmienione:

 • po raz pierwszy  w 1947 wraz z nazwą osiedla,
 • po raz drugi w 1951 po włączeniu go do Warszawy
 • po raz trzeci w 2018 w ramach dekomunizacji nazw

W wyniku dwóch pierwszych wydarzeń zmieniono:

 • Parkowa w Grotowska
 • Pocztowa w Bawełniana
 • Ignacego Boernera w Stanisława Kunickiego
 • P.O.W. (Polskiej Organizacji Wojskowej) w Michała Sobczaka
 • Łączności w Telewizyjna
 • Wolności w Akantu
 • Legionów w Ebro
 • Warszawska w Dostępna
 • (aleja) Aleksandra Prystora w Westerplatte
 • Aleksandry Piłsudzkiej w gen. Franciszka Kleeberga
 • Oleandrów w gen. Wiktora Thomméego
 • Telefoniczna zachowała swą nazwę 🙂
 • szosa Groty – Wawrzyszew w gen. Sylwestra Kaliskiego

W ramach dekomunizacji nazw ulic ,w 2018 r., Wojewoda Mazowiecki zmienił nazwę:

 • ul. Michała Sobczaka na rtm. Władysława Belinę-Prażmowskiego, którego nazwisko  wpisuje się w historię Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej,
 • ulicę gen. Sylwestra Kaliskiego na ul. gen. Witolda Urbanowicza , jednego z dowódców Dywizjonu 303.

Niebawem, jak wszyscy wiemy, przywrócono  pierwotne nazwy. O ile nazwisko gen. Sylwestra Kaliskiego, wybitnego uczonego i komendanta WAT (był jednym z represjonowanych przez Informację Wojskową WAT), nie kojarzy się źle boernerowiakom, o tyle nazwisko szewca-komunisty Michała Sobczaka, który niczym się nie zasłużył , a tylko miał nieszczęście przypadkowo  zginąć  w czasie II wojny światowej ( jak  miliony Polaków) , to dla nas najstarszych boernerowiaków jest symbolem zniewolenia i  kojarzy się  z represjami i wysiedleniem, jakie nas spotkały ze strony stalinowskiej władzy w 1951-53, za nasz „niesłuszny” rodowód i patriotyczną postawę . Nadanie, a potem przywrócenie nazwy  tego patrona jest dla mojego pokolenia  policzkiem  i obelgą.

Od  1987 (przywrócenie  historycznej nazwy osiedla) osiedlowe organizacje społecznie nieprzerwanie występowały o przywrócenie historycznych  nazw ulic.  

W 2016 r. Komisja Kultury, Sportu i Promocji  Rady Dzielnicy Bemowo , podjęła  dwie  uchwały:  Nr 4/16, kierując do Przewodniczącego Rady wniosek o przekazanie do katalogu ulic i placów m.st. Warszawy proponowanych patronów:

 • mjr Jacek Decowski
 • por. Stanisław Maciejak
 • por. Henryk Malec
 • sierż. Franciszek Banaś
 • dr. Stanisław Śwital
 • inż. Władysław Graf
 • Bronisław Przybysz

oraz uchwałę Nr 5/16, zobowiązującą ówczesny Zarząd  Dzielnicy Bemowo do przekazania potrzeby sporządzenia przez IPN i przedstawienia historycznej sylwetki postaci Michała Sobczaka  członka KPP.  Obie pozostały  bez biegu, choć burmistrzem  był wówczas  Michał  Grodzki z PiS, przewodniczącym Rady Marek Cackowski z PIS, a przewodniczącym komisji kultury Zbigniew Chmiel z PiS.

Nazwa ul. Michała Sobczaka, może i powinna być zmieniona , jeśli nie na ul. rtm. Władysława  Belinę-Prażmowskiego, aby nie drażnić Rady Warszawy, to np. na jednego z boernerowskich bohaterów, wymienionych w uchwale. Dla jeszcze  żyjących, najstarszych boernerowiaków byłby to akt dziejowej sprawiedliwości i symbolicznego zadośćuczynienia za krzywdy.

Lowisa Lermer

Redakcja portalu boernerowo.org serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.

Komentarze prosimy pisać w grupie społecznościowej na FB

Podaj dalej za pomocą: