Bardzo ważne: 6 czerwca UD Bielany

Jednym ze sposobów zlikwidowania Lotniska Warszawa-Babice (Bemowo) jest

doprowadzenie do jego nierentowności

poprzez ograniczanie aktywności na lotnisku i w ten sposób wymuszenie odsprzedaży lotniska deweloperom, by wydziadować trochę kasy, a przede wszystkim

sprowokować katastrofę urbanistyczną i ekologiczną w Warszawie

Przekazujemy informację o ważnym posiedzeniu w siedzibie Urzędu dzielnicy Bielany – obecność „obowiązkowa” dla każdego egzystencjalnie związanego z przyszłością regionu wokół lotniska, a i ekologiczna zależność dużego obszaru Warszawy jest tu istotna.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Aktualne informacje dotyczące lotniska Warszawa-Babice, w tym:

  • Statystyka dotycząca liczby skarg na hałas generowany przez samoloty startujące z lotniska;
  • Status implementacji decyzji nr 349/OŚ/2019 Prezydenta m.st. Warszawy dot. ograniczenia oddziaływania na środowisko przez lotnisko;
  • Etap na jakim znajduje się pozyskiwanie danych radarowych dotyczących tras przelotów samolotów startujących z lotniska Warszawa-Babice;
  • Prognozowany wpływ budowy trasy S-7 na funkcjonowanie lotniska;
  • Przedstawienie głosu mieszkańców w sprawie funkcjonowania lotniska.

4. Sprawy różne, korespondencja.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszeni goście:
Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy
Pani Dorota Jedynak – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Centrum Usług Logistycznych MSWiA
Departament Porządku Publicznego MSWiA
Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Jednostki samorządowe niższego rzędu – samorządy mieszkańców
Organizacje pozarządowe i mieszkańcy zainteresowani tematem obrad

Źródło

Źródło: GoogleEarth
Podaj dalej za pomocą: