17 września spotkanie z „Mikrusem”

Jak już wielu mieszkańcom Boernerowa wiadomo, pan Alfred Zieliński (99 lat i 7/12) pseudonim powstańczy „Mikrus” jest naszym sąsiadem od ponad 70-ciu lat. Tym razem na spotkanie z Nim zaprasza ” Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944″, które to zaproszenie przekazujemy dalej…

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944
serdecznie zaprasza na spotkanie z
Alfredem Zielińskim
ps. „Mikrus”
żołnierzem VI Obwodu (Praga)
Warszawskiego Okręgu AK.
Czas: 17 września 2022 r. (sobota) o godz. 11.00.
Miejsce: sala im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
ul. Grzybowska 79, wejście od ul. Przyokopowej.

Podaj dalej za pomocą: