Politycy się opamiętali, zdrowy rozsądek zwyciężył

Dziwny w formie, zabawny w konkluzji lecz pozytywny w przekazie dokument ukazał się na stronie FB Urzędu Dzielnicy Bemowo dwie godziny przed Sesją i rzeczywiście punkt posiedzenia przewidujący głosowanie nad odwołaniem Burmistrz Bemowa został (niejednogłośnie) zdjęty z agendy.

Radni dali SOBIE drugą szansę, a Dzielnica nie ma wyjścia, musi żyć nadzieją, najdalej do następnych wyborów 🙂
Źródło: TVN-Warszawa

Poniżej, dla przypomnienia nasz apel, przed posiedzeniem RD, do mieszkańców Bemowa

Prosimy PRZYJDŹ na Sesję Rady Dzielnicy 5 lutego 2020 (środa 17:00) i zapytaj, dlaczego Ty, Twoja Rodzina i pozostali mieszkańcy Bemowa są pozbawiani należnej Im infrastruktury oraz usług ze strony Miasta. DOKONAJ OCENY I ZANOTUJ KOGO (nie)WYBIERAĆ w następnych wyborach samorządowych

O co tu chodzi?

Na środę 5 lutego 2020 zaplanowane jest Sesja Rady Dzielnicy, na której, zgodnie z opublikowanym porządkiem obrad, będzie próba odwołania Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Podsumowujemy z tego co wiemy, bo oficjalne publikacje do nas nie dotarły:

1. Wg. umowy koalicyjnej pomiędzy Koalicją Obywatelską (KO) i Bemowską Wspólnotą Samorządową z Jarosławem Dąbrowskim (BWS-JD) za realizację inwestycji odpowiedzialne będzie, poprzez swojego wiceburmistrza w Zarządzie Dzielnicy Bemowo, BWS-JD.

2. Realizacja inwestycji okazała się dla ugrupowania BWS-JD zadaniem nie do udźwignięcia i po zmianie dwóch wiceburmistrzów, Burmistrz Bemowa (KO) zdecydowała się (zapewne zbyt późno) przejąć ten niezwykle kluczowy dla mieszkańców zakres obowiązków. Zbyt „wyrozumiałe” dla partnera koalicyjnego podejście KO i polityka Radnych PiS polegająca na czekaniu aż przysłowiowe koło u wozu się urwie, doprowadziły do gigantycznego niewykorzystania należnych Bemowianom środków budżetowych miasta st. Warszawy.

3. Ugrupowanie BWS-JD „wykonało” plan inwestycji dla Bemowa na rok 2019 w ok. 7 (słownie: siedmiu) procentach i tym samym dzielnica straciła należne jej środki budżetowe w kwocie ok. 50 (pięćdziesięciu!) milionów PLN – nie wykonano planu inwestycji w 93 procentach!!!

4. Teraz, oznajmia się Bemowianom, że z przyczyn o których mamy nadzieję się dowiedzieć podczas obrad Sesji 05 lutego 2020 (środa godz. 17:00 – link) w głosowaniu tajnym odwoływana będzie Burmistrz Dzielnicy Bemowo.

5. Struktura mandatów w Radzie Dzielnicy to: KO 11; BWS-JD 9; PIS 5; – jasno widać, że do Rady Dzielnicy Bemowo i tym samym do Zarządu Dzielnicy powróciło POLITYKIERSTWO, PRYWATNE KARIEROWICZOSTWO i NIEKOMPETENCJA, kosztem troski o infrastrukturę Dzielnicy Bemowo i dobro jej Mieszkańców.

Przyjdź (Ratusz Bemowo – Sala Sesji na parterze) lub oglądaj transmisję z Sesji Rady Dzielnicy Bemowo – link

lub oglądaj transmisję (nagranie) – link – obecnych na sali prosimy o pilnowanie by mikrofon nie był wyłączany bo nie będzie zarejestrowany dźwięk z obrad (co się zdarza w krytycznych momentach) – mikrofon ma być włączony!

Tu link do XIX/2020 posiedzenia rady w dniu 4 marca 2020 zatwierdzającej wykonanie budżetu – polecamy

Podaj dalej za pomocą: