Możliwa WYCINKA sosen przed „samem”?

(aktualizacja 31 maja 12:50)

Jak dotąd, wycinka objęła jedynie klony na zapleczu „samu”
Trwają próby uzyskania informacji czy i w jakim stopniu zagrożone są sony przed „samem” od strony ul. gen. Kaliskiego.
Sytuacja wymaga w dalszym ciągu uwagi mieszkańców i reagowania na ewentualne próby wycinki wyjątkowych sosen.
Takie są skutki prób ukrywania informacji przez inwestorów i władze terenowe wobec mieszkańców. By to zmienić zapraszamy do aktywnego udziału w polityce i wymaganiu od partii politycznych programów i realizacji ustawodawstwa szanującego tych, którym to państwo i politycy, z założenia, mają służyć.

(wpis 30 maja 12:55)

Kolejna nieodwracalna ingerencja w zieleń osiedla bez jakiejkolwiek konsultacji, a może nawet oceny sytuacji na miejscu.

Teren pawilonu handlowego przy Rondzie płk. Adameckiego został przekazany inwestorowi pod zabudowę.
Najprawdopodobniej inwestor ma jakieś przyzwolenie na wycinkę drzew, również sosen od strony ul. gen. Kaliskiego, sosen o szczególnej wartości, charakterystycznych dla Boernerowa i o wyjątkowej estetyce.
Wycinka ma być zrealizowana w poniedziałek 31 maja wcześnie rano *).

Naszym zdaniem należy odłożyć wycinkę jako akt nieodwracalny w swych skutkach, by wyjaśnić:

  • czy wycinka jest konieczna do realizacji inwestycji;
  • czy wycinka jest legalna w świetle interesu wszystkich stron;
  • czy pozwolenie na wycinkę rzeczywiście spełnia wszystkie wymogi bieżącego prawa;
  • czy może nawet, po bliższej ocenie inwestor i projektant uznają, iż sosny stanowią dodatkowy walor estetyki obiektu, a wycinkę „zasugerował” organizator placu budowy;
  • czy jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdyby wycinka miała związek ze zmianą układu komunikacyjnego (ulic, dojazdów) na terenie Boernerowa, który również podlega ochronie konserwatorskiej. Inwestor mógł przejąć na siebie przebudowę węzła drogowego w rejonie ul. gen. Kaliskiego, a tym samym „legalnie poszerzyć” dostępny plac budowy i z tych powodów wnioskować o wycinkę, która i w takim przypadku nie musiałaby być konieczną;
  • Boernerowo ma status terenu chronionego urbanistycznie – czy zostało to uwzględnione w planowaniu inwestycji, szacowaniu zmian jakie ona za sobą pociąga oraz wydawaniu pozwoleń.

Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy mogą jakkolwiek wpłynąć na powstrzymanie wycinki, o podjęcie wszelkich decyzji prawnych, czy chociażby działań motywowanych zdrowym rozsądkiem, powstrzymujących wycinkę.
Działajmy zanim będzie za późno.

zanim będzie za późno

*) informację o wycince podajemy na zasadzie „dmuchania na zimne” inaczej „za nim będzie za późno” na podstawie wywieszek na parkingu.
Niestety uzyskiwanie statusu bycia stroną jest obecnie mocno ograniczane, a lokalne społeczności czy NGO nie są informowane o zamierzeniach ich dotyczących, chyba, że prawo tego restrykcyjnie wymaga.
Lobbyści mają coraz większy wpływ na prawodawstwo, a dla przysłowiowego „urzędnika” to też mniej „roboty”.

Podaj dalej za pomocą: