Konserwacja zabytków na Boernerowie

Przepraszamy, również zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Stołecznego Konserwatora nie będzie/nie było na spotkaniu.

Zapraszamy na IX spotkanie z cyklu Spotkania z Konserwatorem in situ 2019!
Tym razem zajmiemy się Osiedlem Boernerowo.

W programie mamy dla Państwa przewidziane jak zwykle cztery prezentację:
1. Historia: Adrian Sobieszczański Warszawski Przewodnik oraz Towarzystwo Boernerowo
2. Konserwacja drewna: Agnieszka Mielnik
3. Prawne aspekty ochrony zabytków: mec. Łukasz Dziamski
4. Dotacje na prace przy zabytku: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!!! Spotkanie odbędzie się w małej sali gimnastyczna w szkole nr 150 w SP W. Wróblewskiego ul. Thommego 1 – piątek, 15 listopada godz. 18:00

Podaj dalej za pomocą: