Stanowisko TB w sprawie zebrania mieszkańców w dniu 9 marca 2019