Skomunikowanie działki 180 to może być pół kilometra wykarczowanego lasu wzdłuż drogi


Droga dojazdowa do Dawnej Bazy Radarowej (działka 180) szerokości jednego auta wykonana w nasypie – w wypadku rozbudowy całe zadrzewienia na długości pół kilometra będzie wykarczowane.
Nasadzenia to kolejna deweloperska bajka
Podaj dalej za pomocą: