Rewitalizacja zieleni ul. Westerplatte

Przypominamy, jeszcze raz dziękujemy głosującym i informujemy, że 1 etap rewitalizacji pasów zieleni sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego został ukończony. Teraz czekamy na 2 etap, w którym nastąpią nasadzenia rodzimych gatunków wypartych przez gatunki inwazyjne właśnie „przywołane” do porządku 🙂

Tu info inicjatora obydwu etapów, autora wniosków do BO, naszego sąsiada Bohdana Skupa:

Osiedle Boernerowo ma swój niepowtarzalny urok historycznej zabudowy z lat 20-tych ub. wieku. Przyglądając się dokładnie jego planowi widać dokładnie zamysł jego autorów aby osiedle mieszkaniowe było wtopione w pasy zieleni które go okalają ( ul. Natalii, Grotowska, Kleeberga, Dostępna czy Radiowa ) jak również przecinające je mniej więcej w połowie zabudowy ( ul. Kaliskiego i Westerplatte ). Aby zachować pierwotny charakter osiedla jako zielonej wyspy na wzór projektu Podkowy Leśnej powstał pomysł odbudowy pasów zieleni poprzez wycinkę starych drzew, zagrażających bezpieczeństwu i gatunków inwazyjnych jak klony jesionolistne a następnie poprzez nasadzenia nowych głównie iglastych, krzewów ( głóg, dereń, czeremcha ) i tzw. runa jak jeżyny, maliny, wrzosy, zawilce, przebiśniegi.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe dzielnicy Bemowo i skalę przedsięwzięcia zdecydowano wykonać projekt rewitalizacji z ramach Budżetu Obywatelskiego w kilku etapach.

Pierwszy etap to tzw. trzebież wszystkich pasów zieleni na osiedlu czyli porządkowanie ich pod nasadzenia. Załączone zdjęcia z ul. Westerplatte pokazują wykonane prace.

Drugi etap to nasadzenia na centralnej ulicy osiedla jaką jest ul. Westerplatte.

Trzeci etap to nasadzenia na pozostałych ulicach.

Dwa pierwsze etapy przeszły pomyślne opiniowanie i głosowanie natomiast trzeci etap został wstrzymany z uwagi na niepewną sytuację spowodowaną Covidem. Z uwagi na Covid pierwszy etap to jest wycinka i porządkowanie pasów zieleni został fizycznie przesunięty z roku 2020 na rok następny. Obecnie trwa jego wykonywanie tak aby zaraz po nim można było wykonać do połowy grudnia br nasadzenia.

W ramach projektu przewidziano też wsparcie lokalnych zwierzątek jak jeże ( domki dla jeży na zimę ) jak i sadzenie drzew i krzewów przyjaznych dla wiewiórek i ptaków ( głównie jeżeli chodzi o pożywienie).

W trakcie uzgadniania zakresu prac okazało się, że do projektu BO nie można włączyć pasów leśnych wzdłuż ulicy Kaliskiego będących w gestii Lasów Miejskich. Wyjątek stanowi działka na rogu ulic Kaliskiego i Westerplatte po byłym punkcie maglowania będąca w gestii dzielnicy jak i następna sprzedana prywatnej osobie. Również działka położona w pasie leśnym przy ul. Radiowej pomiędzy ul. Ebro i Dostępną należy do dzielnicy.

Podaj dalej za pomocą: