PUL-Bemowo

Od wczoraj, 13-tego czerwca, skrót ten staje się istotny jako element adresu mailowego:

pulbemowo@lasymiejskie.waw.pl

Pod tym adresem, jako „znawcy” zakątków i cudów Lasu Bemowskiego 🙂 możemy informować do tego powołanych pracowników Lasów Miejskich Warszawy

  • o miejscach szczególnych,
  • które zasługują na bezwzględną ochronę i
  • ewidencję
  • oraz, mimo, że wykracza to poza ramy PUL, elementów hydrologicznych (bagien, rowów, przepustów…) gdyż stanowią one istotny element Lasu Bemowskiego i dobrze gdy jest on wszędzie uwzględniany/”przemycany”
  • można też składać sugestie dotyczące rekreacyjnego aspektu korzystania z lasu, który to jest jego „ustawowym obowiązkiem” obok funkcji lasu ochronnego.

Najlepiej wysyłać namiary GPS-owe, printscreeny, zdjęcia z opisami, czyli to co ułatwi dotarcie i odpowiednie udokumentowanie miejsca

Generalnie, w ramach PUL Bemowo, miejsca takie będą wyszukiwane, opisywane i rejestrowane przez doświadczonych specjalistów, ale las nie jest mały (ok. 500 ha), coś może ujść Ich uwadze i miło, że kierujący przedsięwzięciem zwrócili się również o wsparcie „lokalsów”; świadczy to jedynie o Ich profesjonalizmie.

PUL to skrót od „Plan Urządzenia Lasu” – dla laika brzmi podejrzanie, ale po wczorajszej (13.6.2022) prezentacji przez bardzo kompetentny Zespół z Warszawskich Lasów Miejskich oraz przedstawicieli firmy, która będzie w głównej mierze realizowała to przedsięwzięcie, ufamy w zamierzony cel jakim jest umocnienie definicji Lasu Bemowskiego jako „las ochronny”, co umożliwi podejmowanie późniejszych działań koniecznych dla utrzymania tego statusu.

PUL Bemowo będzie do wglądu w maju 2023, ale zgłoszenia o cennych biologicznie miejscach należy składać jak najszybciej, by był czas na ich ocenę w różnych porach roku.

Przy okazji:

  • incydenty w Lesie Bemowskim takie jak wyrzucane śmiecie, palenie ognisk czy inne mające wpływ na bezpieczeństwo w lesie, należy zgłaszać pod nr tel. 19115 (lub poprzez aplikację). Z założenia jest to nie tylko najbardziej skuteczne, ale też prowadzone są stosowne statystyki, a za nimi np. częstszy monitoring odpowiednich służb;
  • Lasy Miejskie – Warszawy, nie mają nic wspólnego z Lasami Państwowymi!!! Lasy Miejskie – Warszawa są jednostką samorządu terytorialnego m.st. Warszawy i bardziej zorientowane za zachowanie niż eksploatację lasów Warszawy. Las Bemowski leżący w sporej części poza granicami m.st. Warszawy jest w całości pod opieką Lasów Miejskich – Warszawa;
  • generalnie w ocenie naszych lokalnych, nieustraszonych i jak wiemy bardzo efektywnych „Obrończyń Lasu Bemowskiego”, obecne kierownictwo Lasów Miejskich – Warszawa, na miarę posiadanych środków, dobrze wypełnia swoje obowiązki 🙂 – opinie wyrażone na obydwu spotkaniach 13-14 czerwca 2023 (Bemowo i Stare Babice). Również nasz „Pan Leśniczy” i jego pracownicy zasługują na dobre słowo.

Jeszcze raz dziękujemy przedstawicielom Lasów Miejskich – Warszawa oraz współorganizatorom i uczestnikom spotkań za, naszym zdaniem, merytoryczne i owocne spotkania.
W maju 2023 ukażą się konkrety będące wynikiem konsultacji i zapewne sporego nakładu pracy osób powołanych do wykonania Planu Urządzenia Lasu Bemowskiego na lata 2024-2033. Wtedy odbędzie się drugi etap konsultacji przed złożeniem PUL Bemowo do zatwierdzenia przez stosowne ministerstwo i wdrożenia do realizacji w latach 2024-2033.

Przy okazji zapraszamy do udziału w spotkaniu na które już brak miejsc 🙂 (Stan na 15.6.2022)

Podaj dalej za pomocą: