Pomniki przyrody – propozycje

Towarzystwo Boernerowo podejmuje działania mające na celu uzyskanie dla kilku drzew na terenie osiedla Boernerowo i przyległej części lasu statusu „Pomnik Przyrody”.

Za zdjęcia i pomiary, które wykonał pan Bohdan Skup, serdecznie dziękujemy.

Teren osiedla Boernerowo:

lokalizacja: Telefoniczna 20 – obwód (pierśnica) 330 cm
lokalizacja: ul. Grotowska 17 – obwód (pierśnica) 320 cm

Teren Lasu Bemowskiego bezpośrednio przyległy do osiedla Boernerowo:

lokalizacja: ścieżka leśna od Grotowskiej koło pomnika – obwód (pierśnica) 305 cm
lokalizacja: Ścieżka leśna przedłużenie Natalii – obwód (pierśnica) 300 cm
lokalizacja: Ścieżka leśna od Grotowskiej w połowie drogi Natalii – Westerplatte – obwód (pierśnica) 350 cm
Podaj dalej za pomocą: