Polskie sierpnie

Felieton historyczny. Autorka: Lowisa Lermer. Wpis: 31 sierpnia 2021

Sierpień jest w najnowszej historii Polski miesiącem szczególnym.

BITWA WARSZAWSKA

To w sierpniu 1920 Wojsko Polskie stoczyło jedną z największych bitew świata, które zaważyły na losach ludzkości, zwaną Bitwą Warszawską. Trwała od 13 do 25 sierpnia. Jej rocznicę obchodzimy 15 sierpnia. Zatrzymała ona ekspansję bolszewicką na Europę, na 21 lat. Gdyby nie to zwycięstwo, cała Europa, aż po Atlantyk, byłaby, od lat 20-tych XX wieku, komunistyczna.
Bitwa Warszawska, której rocznicę obchodzimy 15 sierpnia, porównywalna jest z bitwą pod Maratonem (12.09.490 roku p.n.e.), która zatrzymała perską inwazję na Europę oraz z bitwą pod Poitiers (25.10.732 roku), gdzie władca państwa Franków, Karol Młot, zatrzymał inwazję Saracenów (tak nazywano w wiekach średnich Arabów) na Europę. Gdyby nie te zwycięstwa Europa byłaby islamska.

POWSTANIE WARSZAWSKIE

1 sierpnia 1944 wybuchło Powstanie Warszawskie (trwało od 1.08 do 3.10.), które było największą akcją militarną Armii Krajowej i największą bitwą, stoczoną, podczas II wojny światowej, przez organizację podziemną, z regularnym wojskiem.
Jakkolwiek Powstanie Warszawskie zakończyło się klęską militarną, to pod względem politycznym miało ogromne znaczenie. Polacy, podważyli ustalenia Wielkiej Trójki podczas Konferencji Jałtańskiej i zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Sprawiło, że Państwo Polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność i nie stało się 19 republiką rad.

STRAJK W STOCZNI GDAŃSKIEJ

14 sierpnia 1980 rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, a 31 sierpnia władze komunistyczne podpisały Porozumienie Gdańskie, m.in. zezwalając na tworzenie, w zakładach pracy, wolnych związków zawodowych.
Dzięki temu porozumieniu, a także porozumieniom w Szczecinie i Jastrzębiu, powstały pierwsze, w dziejach krajów komunistycznych, niezależne od władz, NSZZ „Solidarność”. Stały się początkiem przemian, z 1989, które doprowadziły do obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego w Polsce, a następnie w pozostałych krajach „obozu socjalistycznego”. Dziś Europa, a także obywatele polskojęzyczni w naszym państwie, zapomnieli o wkładzie Polski i Polaków w dzieło wolności i niepodległości na naszym kontynencie.

To Polakom Europa zawdzięcza, że w 1920 uniknęła komunizmu, a kraje tzw. „demokracji ludowej” zrzuciły w 1989 44 letnią hegemonię rosyjską. To nie obalenie muru berlińskiego, a polska „Solidarność” spowodowała, że „demoludy” poszły za jej przykładem i zrzuciły z siebie okowy niewoli sowieckiej. Trzeba o tym Europie nieustannie przypominać, podobnie jak też i części naszego społeczeństwa.

Redakcja portalu boernerowo.org serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.

Komentarze prosimy pisać w grupie społecznościowej na FB

Podaj dalej za pomocą: