Po trzykroć warto przypomnieć

Niemalże każdy z zachowanych domów na Boernerowie ma „swój udział” w historii Polski, a co najmniej Warszawy. Dobrym reprezentantem jest posesja przy ul. Telefonicznej 18 – dom gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. (cytaj dalej)

Podaj dalej za pomocą: