Plac aktywności lokalnej Westerplatte/Ebro

W związku z zaistniałą możliwością realizacji placu aktywności lokalnej niniejszym wpisem popieramy i uzasadniamy opinię Komisji Ochrony Środowiska o przyznaniu środków budżetu m.st Warszawy dedykowanych na takie cele, dla Boernerowa. Robocza nazwa projektu w RM/UD to „Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo

Uzasadnienie:

 1. Osiedle potrzebuje integrującego miejsca publicznego do spotkań zarówno dzieci jak i dorosłych. Pozwoli ono otworzyć naturalnie powstałe grupy najbliższych sąsiedzkich spotkań ogródkowych na podobne w innych częściach osiedla. Istniejący na terenie szkoły plac zabaw, ze względu na wielozmianowe obciążenie szkoły jest praktycznie przeciążony i w zasadzie nie może spełnić założonego celu dla społeczności lokalnej.
 2. Również forma połączenia placu zabaw z kilkoma urządzeniami siłowni plenerowej jest dla tej lokalizacji bardzo słuszna, pozwalająca zwiększyć frekwencyjność miejsca, a tym samym jego bezpieczeństwo.
 3. Tego typu obiekt w tej części Boernerowo jest również z wielu innych powodów niezbędny i dlatego będziemy za włączeniem mieszkańców Boernerowa na etapie projektowania jako bez-kosztowego konsultanta oraz naturalnego użytkownika i „opiekuna” tego miejsca.
 4. Korzystna lokalizacja w kwestii bezpieczeństwa, np. monitorowania tego miejsca, które jest ułatwione ze względu na infrastrukturę sąsiadującego, szkolnego i już monitorowanego budynku.

Poniżej, tak dla odświeżenia 🙂 kilka logicznych argumentów za placem zabaw dla dzieci oraz konieczności ich przebywania w otwartej przestrzeni i społeczności (tekst dosłany do red.):

 • plac zabaw to poszerzenie przestrzeni życiowej dziecka
 • dziecko uczy się być poza domem, poznaje zasady zachowania się w nowym środowisku. Jest to istotne zwłaszcza dla dzieci, które wychowują się w domu i potrzebują kontaktów społecznych
 • dziecko uczy się zachowywać w przestrzeni publicznej, odpowiedzialności za porządek, poszanowania wspólnej własności
 • uczy się współżyć z rówieśnikami, kształtują się prospołeczne zachowania
 • profilaktyka chorób wieku dziecięcego
 • Słońce i powietrze sprzyjają wytwarzaniu naturalnej odporności
 • także w kontakcie z innymi dziećmi dzieci nabierają odporności na wirusy i bakterie
 • możliwa jest ekspresja naturalnej ruchliwości dziecka, która stłumiona ograniczeniem ruchu w warunkach domowych rodzi silne frustracje . Dzieci muszą biegać, skakać itd.
 • zabawa na odpowiednio dobranych urządzeniach umożliwia lepszy rozwój fizyczny, rozwija wyobraźnię
 • uodpornienie na warunki atmosferyczne
 • nawiązanie sąsiedzkich kontaktów
 • dziecko uczy się poczucia bezpieczeństwa poza domem
 • rozwijanie naturalnej twórczej aktywności w zabawie
 • podniesienie komfortu życia rodziny
 • kształtowanie się osobowości dziecka w kontakcie z innymi
 • zdrowotne i psychiczne konsekwencje na całe życie
 • korzystne kształtowanie cech osobowości w okresie, gdy psychika jest plastyczna
 • profilaktyka antyspołecznych zachowań, depresji, dysfunkcji społecznych, a w dalszej perspektywie profilaktyka uzależnień
 • realizacja konstytucyjnego obowiązku edukacji młodego pokolenia od najmłodszych lat
 • udokumentowana i rygorystycznie wdrożona w Korei Południowej profilaktyka zapobiegania krótkowzroczności
Podaj dalej za pomocą: