PiS przeciw MAL-Boernerowo

Podczas 52/2023 Sesji Rady Dzielnicy Bemowo (8.3.2023), radni PiS, zapewne kierując się swoim rozumieniem biblijnego tekstu: „Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie”,

  • najpierw nie zgłaszali istotnych uwag, a wręcz kuriozalne propozycje, które wydłużyły by proces realizacji;
  • po czym zagłosowali przeciw uchwale podnoszącej środki finansowe Bemowa
    • zarówno dla dwóch szkół
    • jak i na adaptację domu mieszkalnego do funkcji miejsca aktywności lokalnej na Boernerowie.

Takie zachowanie jest tym bardziej wredne, że środki dla Bemowa są i tak uszczuplane przez Miasto z racji problemów finansowych samorządów. Problemów powstałych z jednej strony w wyniku reform podatkowych rządzącej prawicowej koalicji pod przywództwem tegoż PiS-u, a z drugiej, narzuceniu samorządom nowych kompleksowych zadań, bez stosownego wsparcia organizacyjnego i finansowego tychże.

. LINK DO SESJI

Reszta obecnych (Kluby: Koalicji Obywatelskiej, Wybieramy Bemowo i Bemowo Przyszłości) głosowała za powyższą uchwałą (zwiększającą środki finansowe na powyższe 3 zamierzenia dla Bemowa na rok 2023).
W dniu dzisiejszym (9.3.2023) Rada m.st. Warszawy uznała (zatwierdziła) finansowanie, tym samym przekazała Urzędowi Dzielnicy Bemowo do stosownego zagospodarowania.

Tu należą się słowa uznania radnym Koalicji Obywatelskiej, którzy (może przysłowiowym rzutem na taśmę, ale jednak) są na dobrej drodze, by zrealizować obietnicę wyborczą złożoną mieszkańcom Boernerowa – tzw. „dom sąsiedzki”, czyli dedykowany lokalnej społeczności Boernerowa budynek, w którym będą oni mogli prowadzić wszelką aktywność integrującą lokalną społeczność.

Do tej pory „leaderem” przedsięwzięcia ze strony RD była

  • pani radna Ewa Przychodzień-Schmidt;

teraz, zgodnie z założeniami realizacji, liczymy na równie skuteczne działania ze strony

  • pana wiceburmistrza Jakuba Gręziaka i
  • pani wiceburmistrz Ilony Soja-Kozłowskiej.

W chwili ogłoszenia przetargu na remont i adaptację w konwencji „zaprojektuj i buduj”, może być konieczne „pospolite ruszenie” przy szukaniu wykonawcy;
liczymy na „koneksje” mieszkańców i przyjaciół Boernerowa 🙂

Podaj dalej za pomocą: