Pawilon Wystawowy Radiostacji Babice – kamień węgielny pod przyszłe muzeum

Zrzutka na budowę Pawilonu Wystawowego Radiostacji Babice – kamień węgielny pod przyszłe muzeum.

Wizją naszego bratniego Stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” jest stworzenie miejsca, w którym upamiętniana byłaby historia Radiostacji Babice oraz polskiej radiotechniki. Celem obecnej zbiórki pieniężnej jest pozyskanie niezbędnych środków do stworzenia Pawilonu Wystawowego Radiostacji Babice, w którym w nowoczesny multimedialny sposób opowiemy o jej ciekawej historii. Pawilon wystawowy jest zaczątkiem przyszłego „Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”.

więcej info na
https://zrzutka.pl/esgy74

Zapraszamy do wspierania inicjatywy Stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza”

Podaj dalej za pomocą: