Panie Doktorze, po stokroć dzięki!

26 marca 2020 zmarł w wieku 93 lat, zasłużony mieszkaniec naszego osiedla,

płk dr Jan PODGÓRSKI

Lekarz i społecznik

Krótka biografia, wspomnienie przez Jana Ignacego Boernera:

Podczas Powstania Warszawskiego mieszkając w Żyrardowie, jako wolontariusz w punkcie sanitarnym, opatrywał powstańców i mieszkańców warszawskich, którym udało się wydostać z miasta. Zaważyło to na dalszym jego życiu – studiował na Warszawskiej Akademii Medycznej, po ukończeniu której został wcielony do wojska i przydzielony do Pułku Myśliwskiego stacjonującego na Lotnisku Bemowskim. Po utworzeniu Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, dostał tam przydział i służył aż do emerytury.

W czasie studiów zaczął chodzić na Akademickie Pielgrzymki do Częstochowy jako opieka sanitarna. Leczył też bezinteresownie sąsiadów i znajomych na naszym Osiedlu. Był członkiem zaplecza medycznego kilku Pielgrzymek Papieskich do Polski.

W latach 1994-1998 był radnym pierwszej kadencji nowo powstałej wtedy z Dzielnicy Wola, Gminy Warszawa-Bemowo.

W 1997 roku założył przy Boernerowskim kościele, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Był jej prezesem przez trzy kadencję, a więc do roku 2007.

Odszedł przyjazny i życzliwy ludziom Człowiek.
Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia i żalu.

Pogrzeb odbędzie się 2 kwietnia 2020. o godzinie 1100 na cmentarzu którego nazwy w tej chwili celowo nie podajemy, by nie narazić potencjalnych uczestników na zarażenie czy chociażby konflikt z oficjalnymi zakazami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii – PROSIMY O UCZESTNICTWO DUCHOWE. Msza żałobna w naszym kościele z tych samych powodów, zostanie odprawiona w najbliższym możliwym czasie.
By uniknąć wszelkich spekulacji w tym nietypowym okresie, podajemy, że zgon NIE nastąpił w wyniku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (inaczej: NIE w wyniku choroby CoViD-19)

Podaj dalej za pomocą: