gaz

Wykonawcy:

.Projekt, nadzór i koordynacja dwóch wykonawców:

Gazownia Warszawa-Zachód – Polska Spółka Gazownictwa https://www.psgaz.pl/

Spotkanie w dniu 28 sierpnia 2023 przed szkolą na Boernerowie:

 • spotkanie zorganizowane spontanicznie z inicjatywy mieszkańców Boernerowa;
 • na spotkanie przybyła pani Dagmara Skrzypkowska (Gaz Mazowsze), która w ramach reprezentowanej spółki i w zakresie swoich kompetencji starała się udzielić odpowiedzi;
 • z rozmowy można było wywnioskować:
  • wykonawcy nie mieli w specyfikacjach koloru skrzynek i nie zdawali sobie sprawy z wymogów konserwatorskich;
  • sieć gazowa na Boernerowie w dużej części tzw. siecią rozgałęzioną, czyli gaz dostarczany jest do odbiorcy z jednej strony, co powoduje, że awaria, czy wyłączenie sieci w jednym miejscu odcina pozostałą część od zasilania. Sieci tzw. pierścieniowe zapewniają dostawę s dwóch stron;
  • podwykonawcy wykonują pracę małym nakładem ludzi i sprzętu, ekstensywnie w czasie, co w połączeniu z rodzajem sieci (zależności ulic) skutkuje bardzo długimi włączeniami;
  • podwykonawcy są zależni od siebie w terminach robót. Wg pani Dagmary Gaz Mazowsze „czeka” aż TGPlus coś tam zakończy;
 • pytanie: czy w dokumentach przetargowych brano pod uwagę stopień (czas) uciążliwości dla odbiorców, czy też wykonawcy sami sobie wymyślili harmonogram?
 • tak długi okres wyłączenia (miesiąc) przy tak małym zakresie prac z pewnością świadczy o niekompetencji lub niewydolności wykonawcy, co może należy uwzględnić przy dopuszczeniu tegoż do kolejnych przetargów;
 • skoncentrowanie prac na strategicznych odcinkach w pierwszym etapie robót (ul. Kunickiego) i dopiero realizacja robót na ulicach zależnych (Bawełniana, Telefoniczna) mogłoby w dużym stopniu zmniejszyć uciążliwość wyłączeń;
 • na pewno trzeba pilnować, by teraz wymówek na wydłużenie terminu nie znaleźli – np. ze wzgledu na kolor skrzynek, że trudno z dostawą – w razie czego niech zamontowane później przemalują.
 • niektórzy upatrują głównego winnego tego całego zamętu w UD Bemowo – Wydział Inwestycji 😉
Podaj dalej za pomocą: