(arch.) G5, GSM, WiFi, DVB-T – wszystko to to RADIO

Start już 2 października (piątek 17:00 – 19:00)

Niebywała okazja poznania i zrozumienia magii współczesnej cywilizacji jaką jest telekomunikacja:

  • doskonały prelegent Tomasz Aleksander Miś – doktorant Politechniki Warszawskiej, wolontariusz w wielu organizacjach, m.in. członek Zarządu TRCN. Rocznik 1992, czyli już na tyle dorosły, by nauczać i na tyle młody, by robić to z pasją wynikającą z szerokiej i dogłębnej znajomości tematu. Inicjator i uczestnik wielu programów badawczych;
  • okazja poprawienia sobie samooceny poprzez nabycie/uzupełnienie kompetencji technicznych i wynikająca z tego możliwość wyrobienia własnego zdania oraz rzeczowego zabrania głosu w licznie toczących się dyskusjach;
  • rzetelny organizator: Dom Kultury Stare Babice.

Wszystkie informacje na stronie:
https://www.strefazajec.pl/course/view/id/24823?fbclid=IwAR1Sd9B2dJHrjj9qqXXAfzZ-qRian1cjb5xbl9-22k7TqjlZSL5i385JJpY

lub
https://domkultury-starebabice.pl/

Podaj dalej za pomocą: