Zakres bieżących szkód deweloperskich w rejonie rezerwatów Łosiowe Błota