ETO-Warszawa Sobczaka 5

Linki ułatwień dostępuPrzejdź do treści

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

ELEKTRONICZNA
TABLICA
OGŁOSZEŃ

Szukana treśćSzukajszukaj również w załącznikach tekstowychszukaj w całym ETO

Powrót do poprzedniej strony

Prześlij ogłoszenie dalej

Pozostałe

Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej położonej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. M. Sobczaka 5, BM-WMM-27/2023

Nr: 13280/2023

Załącznik do Zarządzenia Nr 1300/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 sierpnia 2023 r., WYKAZ NR BM-WMM-27/2023

Adresul. M. Sobczaka 5
Nr działki ewidencyjnej27
Nr obrębu6-08-02
Oznaczenie KWWA1M/00066783/6
Powierzchnia działki812 m²
Opisgrunt zabudowany
Przeznaczenie w planie miejscowym– brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;- zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem M2.12 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;- dla przedmiotowej działki została wydana decyzja nr L-3/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu gminnym) dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na budynek usługowy (Centrum Aktywności Lokalnej).
Okres użytkowania30 lat
Wysokość opłaty z tytułu użytkowania1 zł netto za 1 mgruntu rocznie + należny podatek VAT, tj. 812 zł netto + VAT w wysokości 186,76 zł, co stanowi 998,76 zł brutto rocznie.
Termin wnoszenia opłatyWynagrodzenia płatne do 31 marca każdego roku.
Wnioski i zastrzeżeniaDotyczące oddania nieruchomości w użytkowanie można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO). Wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8.

                                                                                                                                                          z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

                                                                                                                                                 /-/ Tomasz Bratek

                                                                                                                                                          Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Podaj dalej za pomocą: