Działamy razem…

W czwartek 14 lutego działacze Towarzystwa Boernerowo i Stowarzyszenia Nasze Boernerowo zebrali się by omówić zagrożenia dla Boernerowa oraz Bemowskiego Lasu jakie niosą ze sobą działania deweloperskie spółdzielni mieszkaniowej „Dębowa Polana”.

Z zebranych informacji wynika, iż „Dębowa Polana”, naszym zdaniem, w sposób wyjątkowo przebiegły, z wykorzystaniem wszelkich aspektów prawnych i nacisków na instytucje administracji państwowej, chce doprowadzić do uzyskania stosownych pozwoleń na wycinkę części Lasu Bemowskiego oraz uzyskanie zgód na budowę w terenie środowiskowo i infrastrukturalnie chronionym.

Zagrożenia dla Lasu Bemowskiego i Boernerowa

  1. Uzyskanie przez „Dębową Polanę” czy innego dewelopera pozwolenia na chociażby najmniejsze osiedle z drogą dojazdową w Lesie Bemowskim jest wstawieniem tej przysłowiowej stopy w drzwi; tych drzwi już nikt nie będzie mógł zamknąć i rozpocznie się rodowanie Lasu Bemowskiego. Ze względów proceduralnych orzeczenie sądu umożliwiło deweloperowi staranie się o drogę konieczną!
  2. Podłączenie do infrastruktury drogowej Boernerowa 30 domów (30 bliźniaków czy kilku bloków – bo o różne pozwolenia deweloper składał wnioski) spowoduje zwiększenie ruchu o kilkaset przejazdów na dobę. Ci, którzy obecnie próbują włączyć się do ruchu na Rondzie Adameckiego (Radiowa/Urbanowicza) mogą sobie tę katastrofę wyobrazić.
  3. Zabudowywanie Lotniska Bemowo jest dla niego zagrożeniem. Zachowanie Lotniska Bemowo jako klina nawiewowego dla Warszawy oraz jako lotniska dla służb ratownictwa, straży, szybownictwa itd. jest istotnym elementem wzbogacającym infrastrukturę Warszawy. Dla Boernerowa, reszty północnego Bemowa oraz Chomiczówki, Marymontu, Sadów Żoliborskich, czy osiedla Piaski jest to jeden z kluczowych elementów mikroklimatu i wbrew pozorom komfortu życia.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Bemowa o ochronę Lasu Bemowskiego bo…

the first cut

is the deepest

Podaj dalej za pomocą: