13 czerwca – Las Bemowski

Spotkanie dot. Planu Urządzenia kompleksu leśnego
Spotkanie zorganizowane będzie na Sali Sesji w Urzędzie Dzielnicy Bemowo w dniu 13 czerwca 2022 r., o godz. 17:00. Czas trwania: około 4 godzin.
Podczas spotkania prezentację wygłaszać będzie przedstawiciel wykonawcy, tj. firmy Krameko Sp. z o.o.

[więcej info]

9 czerwca godz. 19 – Górczewska 201

To czy i jak działają partie polityczne najlepiej można doświadczyć w walce o codzienność lokalnych społeczności. Tu doskonale widać priorytety:

  • celebracja urzędu i „widowiskowe” projekty partyjne?
  • czy skuteczne rozwiązywanie lokalnych, codziennych problemów i potrzeb mieszkańców?

Spotkanie w Bemowskim Centrum Kultury ul. Górczewska 201 o godz. 19-tej

Źródło: Mapy Google

Zakwestionować łącznik S7 na Lotnisku Warszawa-Babice – połączyć tunele

6 czerwca 2022 w Ratuszu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy obradowała Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany. Na początku pragniemy serdecznie podziękować każdej osobie i instytucji zaangażowanej w obronę Lotniska Warszawa-Babice (Bemowo). Zapraszamy również do ratowania Bemowa przed hałasem i urbanistyczną katastrofą [czytaj dalej]

Źródło „podkładu”: DHL Express
Źródło „podkładu”: solsystems.com
Żródło „podkładu”: TVN Warszawa

Bardzo ważne: 6 czerwca UD Bielany

Jednym ze sposobów zlikwidowania Lotniska Warszawa-Babice (Bemowo) jest

doprowadzenie do jego nierentowności

poprzez ograniczanie aktywności na lotnisku i w ten sposób wymuszenie odsprzedaży lotniska deweloperom, by wydziadować trochę kasy, a przede wszystkim

sprowokować katastrofę urbanistyczną i ekologiczną w Warszawie

Przekazujemy informację o ważnym posiedzeniu w siedzibie Urzędu dzielnicy Bielany – obecność „obowiązkowa” dla każdego egzystencjalnie związanego z przyszłością regionu wokół lotniska, a i ekologiczna zależność dużego obszaru Warszawy jest tu istotna.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Aktualne informacje dotyczące lotniska Warszawa-Babice, w tym:

  • Statystyka dotycząca liczby skarg na hałas generowany przez samoloty startujące z lotniska;
  • Status implementacji decyzji nr 349/OŚ/2019 Prezydenta m.st. Warszawy dot. ograniczenia oddziaływania na środowisko przez lotnisko;
  • Etap na jakim znajduje się pozyskiwanie danych radarowych dotyczących tras przelotów samolotów startujących z lotniska Warszawa-Babice;
  • Prognozowany wpływ budowy trasy S-7 na funkcjonowanie lotniska;
  • Przedstawienie głosu mieszkańców w sprawie funkcjonowania lotniska.

4. Sprawy różne, korespondencja.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszeni goście:
Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy
Pani Dorota Jedynak – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Centrum Usług Logistycznych MSWiA
Departament Porządku Publicznego MSWiA
Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Jednostki samorządowe niższego rzędu – samorządy mieszkańców
Organizacje pozarządowe i mieszkańcy zainteresowani tematem obrad

Źródło

Źródło: GoogleEarth

Działka 180 +droga w Lesie Bemowskim

O proteście zaangażowanych w ochronę Lasu Bemowskiego mieszkańców Starych Babic i Boernerowa informowaliśmy 19 kwietnia. Teraz powiadamiamy o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Bemowo w dwóch ważnych sprawach. Poniedziałek 30 maja 2022 godz. 17:30 Ratusz Bemowo.

Źródło (link)

Nasz wpis z 19 kwietnia 2022:

Petycja – Las Bemowski

Udostępniamy kolejną inicjatywę „aktywnych lokalsów” Regionu Stare Babice – Boernerowo i zapraszamy do wsparcia wspólnej sprawy istotnej dla zachowania integralności flory i fauny Lasu Bemowskiego.

Prosimy o zapoznanie się z kontrowersyjną inwestycją (w tekście petycji) oraz aktywne zajęcie stanowiska poprzez podpisanie petycji.

Link do petycji (link)

Źródło: „Nie dla zabudowy Lasu Bemowskiego” (facebook)