Apel – działka 180 – Janów

Mamy sporo przykładów z historii światowej jak i naszej rodzimej, gdzie bezrefleksyjne wykonywanie rozkazów czy też przepisów bieżącego prawa kończy się zasłużoną karą. Przepisy nie zwalniają od samodzielnego myślenia tych, na których zepchnięto ich wykonanie i dlatego też

apelujemy do decydentów i urzędników wszystkich szczebli o dostrzeżenie powagi i znaczenia podejmowanych decyzji w sprawie działki nr 180 w Janowie, a zwłaszcza fizycznej nieodwracalności negatywnych skutków.

Również z moralnego i społecznego punktu widzenia nie może być tak, by dokonano holokaustu dziesiątek tysięcy istnień flory i fauny Lasu Bemowskiego dla zysku jednego kapitalisty, kosztem nie tylko interesów dziesiątek tysięcy mieszkańców regionu, ale i rozumienia przez nich zdroworozsądkowości stosowanego prawa, gnojonej na ich oczach od lat przez kuglarzy prawa i popleczników tego nikczemnego przedsięwzięcia.

Prosimy urzędników wszystkich szczebli o jednoznaczne i końcowe rozstrzygnięcia na rzecz Lasu Bemowskiego i Rezerwatów Łosiowe Błota

Jest dla nas rzeczą oczywistą i naturalną, iż w wypadku negatywnych dla Lasu Bemowskiego i Rezerwatów Łosiowe Błota rozstrzygnięć, dojdzie do nieprzewidywalnych, agresywnych reakcji wzburzonej społeczności, jak i lawiny niekończących się pozwów również przeciwko osobom, które podjęły takie decyzje wbrew woli zarówno tysięcy mieszkańców jak i lokalnych samorządów.

Dziękujemy również Wójtowi Gminy Stare Babice, panu Sławomirowi Sumce za upublicznienie informacji o ponownej próbie likwidacji części Lasu Bemowskiego i Rezerwatów Łosiowe Błota

Zapraszamy do czynnego angażowania się oraz śledzenia sytuacji miedzy innymi na stronie inicjatywy:

Apelujemy do Wszystkich o pisanie maili i listów do (na obecną chwilę) Urzędników Starostwa Warszawskiego Zachodniego (link) informujących ich o powadze sytuacji, ich osobistej/służbowej/społecznej/moralnej odpowiedzialności za region i jego przyszłość w aspekcie działki nr 180 w Janowie oraz przebiegłości dewelopera.

Dyskusja na FB

Apelujemy do Urzędników wszystkich szczebli o MĄDRE rozstrzygnięcia w sprawie działki nr 180 w Janowie

Opublikowany przez Towarzystwo Boernerowo Poniedziałek, 7 września 2020

Oświadczenie Wójta Gminy Stare Babice z 10 września 2020

Lasy Miejskie -Warszawa 10 września 2020

<Źródło>

14 września 2020

Opublikowany przez Urząd Gminy Stare Babice Poniedziałek, 14 września 2020

Dziękujemy, ale czekamy na ostateczne,
prawnie jednoznaczne i
prawnie pewne zabezpieczenia
Lasu Bemowskiego w całości.

Podaj dalej za pomocą: