a gdzie troska o Boernerowo?

Felieton „wybory 2023 lub 2024”
Autorka: Lowisa Lermer
Wpis: 19 października 2021

„Nasza” Pani Radna wykazuje troskę o inne osiedla, np. ostatnio o Groty (załącznik pod tekstem), ale jest obojętna na istotne problemy Boernerowa, na którym mieszka. Czyżby przez cztery kadencje bycia radną, w tym wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Bemowo, nie dostrzegła żadnego problemu wartego złożenia interpelacji, w sprawach, których Jej partia, rządząca Bemowem, nie realizuje od lat, np.:

 1. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani dla Boernerowa
 2. Wpisania układu obszarowego Boernerowa do rejestru zabytków
 3. Niszczenia zabytkowego układu inwestycjami niezgodnymi z wytycznymi konserwatorskimi
 4. Zagrożeń wynikających ze źle prowadzonych inwestycji drogowych na Boernerowie
 5. Odwlekającej się budowy ulic: Telefonicznej i Kleeberga
 6. Dwukrotnego podtopienia osiedla
 7. Uporczywego lekceważenia przez bemowskich włodarzy programu malej retencji i planów dalszego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji
 8. Remontu wyeksploatowanych ulic
 9. Niezałatwionej sprawy „Naszych Domów w Lesie Bemowskim
 10. Podwójnych opłat od nieruchomości
 11. Uregulowania zarządu nad działką nr 18 i monitorowania zabytkowej figury sakralnej
 12. Pomocy dla boernerowskiego Powstańca
 13. Zwrotu zagrabionych domów prawowitym właścicielom
 14. Wpisania cmentarzyka wojennego do wojewódzkiej ewidencji cmentarzy wojennych
 15. Zbadania terenu przykościelnego
 16. Upamiętnienia miejsc walki i męczeństwa na Boernerowie, itd. itd.

Załatwienie tych spraw wymaga:

 1. podjęcia stosownych uchwał przez Radę Dzielnicy Bemowo
 2. Wyegzekwowania przez radę ich realizacji, przez zarząd Dzielnicy Bemowo
 3. Wystąpienia do właściwych instytucji z wnioskami i stałego monitorowania ich, ewentualnych ponagleń i interwencji

Załatwienie większości z tych spaw nie wymaga nakładów finansowych, tylko dobrej woli i działania Czy cztery kadencje, to za mało, aby choć jedną z nich doprowadzić do finału?

„Nasza” Pani Radna, zgodnie z porzekadłem: „sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą”, chętnie podłącza się pod
aktywności lokalnych społeczników, ale dopiero wówczas, gdy zakończą się one sukcesem. Tak było np. ze sprawą „Dębowej Polany”, kiedy to przez 27 lat starań grupy mieszkańców Boernerowa, nie włączyła się w ich działania, a kiedy zakończyły się one sukcesem, natychmiast pojawiły się propagandowe podziękowania pod jej adresem, złożone przez jej partyjnego kolegę.


Załącznik – link do serwisu bip.warszawa.pl

Redakcja portalu boernerowo.org serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.

Komentarze prosimy pisać w grupie społecznościowej na FB

.

Podaj dalej za pomocą: