3 lata rekompensaty za 30 lat banicji

jak już wielokrotnie pisaliśmy, obchody 100-lecia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (od 1936 Urząd Radiotelegraficzny Boernerowo), chociażby ze względu na ponad siedemdziesięcioletnie rugowanie jej istnienia, winny trwać trzy lata, od 2021 do 2023. Ten czas pozwoliłby na uświadomienie Polakom i zagranicy jak dużym technologicznym i logistycznym wyzwaniem była budowa TRCN w trzy lata!

Cieszy nas niezmiernie, iż Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice zaproponowała Radnym Gminy Stare Babice podjęcie stosownej uchwały.
Niestety, szokuje nas oportunizm lub niezrozumienie przez kilku Radnych RG Stare Babice doniosłości Sprawy i niedocenienie inicjatywy Młodych Radnych MRD Stare Babice (poniżej link).

W związku z tym, zwracamy się z ogromną PROŚBĄ (apelem) do Radnych Rady Gminy Stare Babice, o przychylenie się do apelu tak wspaniałej Młodzieży, jak i dostrzeżenie unikatowej szansy promocji Gminy Stare Babice i jej roli jaką odegrała w międzywojennej historii Polski.

Link do posiedzenia Komisji RG…

Podaj dalej za pomocą: