11 XI śpiewamy, przypominamy

tradycyjnie 11 listopada (tak jak i 1 sierpnia) śpiewamy sobie, a przede wszystkim Tym, dla których wolna i demokratyczna Polska, obywatelskie państwo z rzeczywistym trójpodziałem władzy, były i nadal są istotną Sprawą konieczną codziennego zaangażowania i walki.
Spotkanie o 17-tej.

LINK do śpiewnika …

LINK do śpiewnika …

Podaj dalej za pomocą: